Prøv avisen

Menighedsråd skal hverve medlemmer gennem Facebook

Billedet er fra menighedsrådsvalget i 2012. Foto: Henning Bagger/scanpix

Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet samarbejder om en national kampagne, der skal forsøge at få flere danskere til at interessere sig for arbejdet i de cirka 1750 menighedsråd, som er på valg i efteråret 2016. Hvervningen skal blandt andet ske gennem Facebook

Er du på Facebook, kan du være en af de heldige, som til næste år bliver opfordret til at stille op til menighedsrådsvalget.

Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet samarbejder om en national kampagne, der skal forsøge at få flere danskere til at interessere sig for arbejdet i de cirka 1750 menighedsråd, som er på valg i efteråret 2016.

Konkret skal det udmønte sig i flere opstillede kandidater og flere deltagere i efterårets orienterings- og opstillingsmøder.

21 reklame-, marketings-, og kommunikationsbureauer har givet deres bud på, hvordan sådan en hvervekampagne kan se ud.

I denne uge var 10 udvalgt til den endelige præsentation. Og i dag er der så kun kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese tilbage, som er foretrukket til at skulle gennemføre den knap en million kroner dyre kampagne.

”Facebook er danskernes foretrukne mødested, så her vil vi også forsøge at være til stede med vores information om, hvad et menighedsråd er,”siger Karne Lykkebo, der er kreativ direktør i kommunikationsbureauet.

”Frem for at fokusere på regnskab og administration vil vi fokusere på de resultater, som menighedsrådene opnår til gavn for lokalsamfundene, for eksempel inden for musik, børn og unge og kultur og litteratur,” siger Karne Lykkebo.

Geelmuyden Kiese vil forsøge at kommunikere med en ny målgruppe af folkekirkemedlemmer, som ikke nødvendigvis har kendskab til, hvad menighedsrådsarbejde er.

”Det kan være danskere, som måske ikke går til højmesse, men som går til kulturelle arrangementer eller babysalmesang i den lokale kirke. Til dem vil budskabet være, at det ikke bare er passivt at sidde i et menighedsråd, men at man rent faktisk kan være med til at skabe noget inden for ret frie rammer,” siger Karne Lykkebo.

Kampagnen for menighedsrådsvalget 2016 vil visuelt være båret af det folkekirkelogo, som efterhånden er spredt i alle folkekirkens sogne.

Idéen er at kommunikere på Facebook direkte med de danskere, som man kan se har andre kirkelige interesser, og gøre dem interesserede i at finde ud af, hvad menighedsrådsarbejde er. Sideløbende med den nationale oplysningskampagne vil Landsforeningen af Menighedsråd køre deres egen, som mere direkte gennem valgmateriale skal rekruttere de kommende menighedsrådsmedlemmer.

I langt de fleste sogne vælges menighedsrådet gennem såkaldte aftalevalg, fordi der kun bliver opstillet en enkelt liste. Til næste år har Landsforeningen af Menighedsråd og kirkeminister Bertel Haarder (V) i fællesskab opfordret til, at orienterings- og opstillingsmøderne så vidt muligt holdes den samme dato over hele landet, nemlig den 13. september 2016.

Astrid Haug rådgiver virksomheder og andre om digital strategi og sociale medier og vurderer umiddelbart, at Facebook er det rigtige sted at satse med en national kampagne.

”Facebook er i dag den platform, hvor der befinder sig allerflest danskere, og hvor du har mulighed for at målrette dine opslag eller annoncer geografisk og til bestemte typer af danskere. For eksempel kan man målrette kampagnen til danskere, som har deltaget i forskellige arrangementer og events i den lokale sognekirke. Måden at skaffe kandidater til menighedsrådet på har også brug for en professionalisering ligesom den, resten af folkekirken har gennemført, så jeg kan ikke se, at der er andre steder at gå hen for at få fat i disse mennesker,” siger Astrid Haug.