Menighedsråd tager afstand fra præstetro på reinkarnation

Så længe sognepræst Annette Berg ikke udtrykker sin tro på reinkarnation i kirken, er alt godt, mener hendes menighedsråd. Men den skelnen giver ingen mening, mener eksperter

Vig Kirke, hvor præsten tror på reinkarnation.
Vig Kirke, hvor præsten tror på reinkarnation. Foto: Claus Bech.

Troen på reinkarnation står for sognepræst Annette Bergs egen regning, mener menighedsrådet i Vig på Sjælland, hvor hun er præst. Samtidig udtrykker menighedsrådet sin fulde opbakning til præsten i almindelighed.

Annette Berg er blevet kritiseret efter udtalelser om, at en præst godt kan tro på, at sjælen lever videre i en anden krop, når vi dør, og at den forestilling hænger fint sammen med den kristne tanke om, at vi engang skal opstå fra de døde og forenes med Gud.

Menighedsrådet har ”på intet tidspunkt sagt ja til, at vi bakker op om Annette Bergs holdning til reinkarnation. Den står Annette Berg selv for”, oplyser rådet.

Samtidig bakker menighedsrådet op om Annette Berg, eftersom der er forskel på, hvad hun siger i kirken, og hvad hun måtte have sagt i medierne, mener menighedsrådsformand Ann West.

”Annette er også et menneske, og hun kan have sine holdninger, som hun vil. Så længe hun ikke forkynder det i kirken eller på anden måde i sognets regi, må hun have sine meninger. Det går vi ikke ind og vurderer på. Vi har stor tillid til hende og synes, hun er dygtig.”

Mener I, at hun holder sig inden for folkekirkens bekendelser?

”Det gør hun i den sammenhæng, vi er inde over som menighedsråd. Vi ved godt, hvor vi har Annette i den kirkelige sammenhæng.”

Men menighedsrådets skelnen holder ikke, mener Bo Kristian Holm, teologilektor og ph.d. ved Aarhus Universitet med speciale i dogmer og trosbekendelser:

”De gør det eneste, de kan, men det går bare ikke rigtigt i en moderne medievirkelighed. Man må regne med, at de, der går i kirke om søndagen, læser aviser og ser fjernsyn om mandagen, og der skal være en sammenhæng i, hvad præsten siger.”

Retsteolog Kristine Garde har en lignende vurdering:

”Jeg forstår godt, at man forsøger at indføre denne skelnen. Den er et behjertet forsøg på at nedtone præstens bekendelsesstridige udtalelser ved at inddæmme dem som private. Men man kan ikke operere med et teologisk dobbelt bogholderi i en sag, hvor tilslutning til reinkarnationstanken er en undsigelse af den kristne opstandelsestro.”

Professor og ekspert i kirkeret Ditlev Tamm understreger, at menighedsrådet ikke har ansvar for præstens forkyndelse, ansvaret er præstens under tilsyn af biskoppen. Annette Berg skal mødes til en tjenstlig samtale hos biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift, en af de kommende uger.

”Præsten bør hverken fra prædikestolen eller i andre sammenhænge skabe tvivl om, hvad det kristne budskab går ud på, og inden for det rummes reinkarnation ikke,” mener Ditlev Tamm.

Der er dog ingen tvivl om, at menighedsrådets opbakning til Annette Berg kan have betydning for hele sagens udfald, vurderer Bo Kristian Holm.

Han påpeger, at sognepræst Thorkild Grosbøll havde sit menighedsråds opbakning og fik lov til at vende tilbage til embedet, selvom han ikke troede på en skabende og opretholdende Gud. Omvendt havde sognepræst Bent Feldbæk ikke menighedsrådet bag sig, da han ændrede i kirkens dåbspraksis og endte med at blive fyret.

”Menighedsrådet har et ansvar i den forstand, at det har vist sig meget svært at komme af med en præst, som menighedsrådet bakker op om, mens klager fra menighedsrådet over en præsts forkyndelse stiller præsten dårligt. I den aktuelle sag viser menighedsrådet sin opbakning til præsten, og så er det i hvert fald ikke menighedsrådets utilfredshed, der vil være anledning til, at præsten måtte få problemer.”