Prøv avisen

Menighedsråd til biskop: Du har tre måneder til at løse kirkekonflikt

Der er store samarbejdsvanskeligheder mellem den kirkebogsførende præst Kirsten Schmidt og menighedsrådet i Ulkebøl Sogn ved Sønderborg. Konflikten er den anden, der kommer frem i Haderslev Stift, hvor Marianne Christiansen (billedet) er biskop, inden for få dage. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Ulkebøl Sogns menighedsråd kritiserer sognets præst for at være ude af stand til at samarbejde og kræver efter års strid hendes afgang. Hvis det ikke sker, træder hele menighedsrådet tilbage, lyder det over for biskop. Sagen er den anden kirkekonflikt, der kommer frem i Haderslev Stift inden for få dage

Enten går præsten, eller også går menighedsrådet.

Sådan lyder det ultimatum, som menighedsrådet i Ulkebøl Sogn ved Sønderborg har givet Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift.

For der er store samarbejdsvanskeligheder mellem den kirkebogsførende præst Kirsten Schmidt og menighedsrådet i det lille sogn i Sønderjylland. Ifølge rådets formand Frede Mørch Pedersen handler det om, at Kirsten Schmidt er ude af stand til at samarbejde med andre. Han fortæller, at tre præster, en organist og en konfirmandunderviser nu har forladt deres stillinger som konsekvens af samarbejdsvanskelighederne. Senest forlod præsten Christina Holm Egelund sognet til fordel for en stilling som præst ved Skjoldhøj Kirke i Aarhus.

Gennem 10 år har kløften mellem menighedsråd og Kirsten Schmidt vokset sig dybere, siger menighedsrådsformand Frede Mørch Pedersen.

”Det er for eksempel sket, at den anden præst har haft et bryllup og ikke været i stand til at give brudeparret vielsesattesterne, fordi den kirkebogsførende præst ikke havde fået dem lavet. Og i det hele taget har vi ikke kunnet snakke sammen, tilrettelægge gudstjenester og så videre,” siger Frede Mørch Pedersen og forklarer, at situationen er ekstremt uholdbar:

”Enten er præsten her, eller også er menighedsrådet her. Vi magter ikke de nuværende forhold, og vi har givet biskoppen tre måneder til at løse problemet. Hvis hun ikke løser problemet, står hele menighedsrådet af,” siger Frede Mørch Pedersen.

Det er anden gang i denne uge, at en betændt kirkekonflikt kommer op til overfladen. I tirsdags kunne Kristeligt Dagblad berette, at menighedsrådet i Holbøl Sogn i Sønderjylland trak sig øjeblikkeligt på grund af manglende tillid til den kendte præst Kristian Ditlev Jensen. I Ulkebøl Sogn har menighedsrådet givet biskoppen en frist for at finde en løsning inden den 30. september, altså om mindre end to måneder.

Igennem de seneste år har der været mange eksempler på lignende konflikter mellem præster og menighedsråd. Om der er blevet flere af konflikterne er svært at sige, men de er mere synlige i dag og ender oftere i regulære klagesager, siger Anita Hansen Engdahl, lektor hos Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som har beskæftiget sig indgående med forholdet mellem præst og menighed. Præstens autoritet har ændret sig, forklarer hun.

”Før i tiden nåede sagerne sjældent medierne og blev sjældent til en regulær sag. For dengang bøjede man sig mere for præsten som autoritet. Der var en helt anden klagekultur. Sådan er det inden for folkekirken, men det gælder også for andre fagprofessionelle som læger. Man så præsten som en stor autoritet og satte ikke i samme grad spørgsmålstegn ved præsten. Det at gå ind og blande sig i, hvad præsten skulle lave, var helt utænkeligt for bare 40 år siden,” siger Anita Hansen Engdahl og påpeger, at det i sager som den aktuelle er helt op til biskoppen, hvorvidt præsten skal fortsætte som nu.

”Præsten vil altid være ansat af Kirkeministeriet og under tilsyn af stiftet. Og derfor er præsten som udgangspunktet ikke sognets, men biskoppens. Det vil sige, at biskoppen faktisk godt kan trække sin præst tilbage. Sådan er det nødt til at være, dels fordi det er stiftets præster, dels fordi man ellers ville være underlagt en enorm vilkårlighed. Menighedsrådene udskiftes jo hvert fjerde år og nogle steder hvert andet år,” siger Anita Hansen Engdahl.

Og hos Ulkebøl Sogn håber man netop på, at biskoppen griber ind. I sognet skal der i forvejen ansættes en ny præst efter Christina Holm Egelund, og både prædikestol og en præstegårdslade skal renoveres. Men arbejdet er sat i bero, og det samme er kirkens caféaktiviteter, indtil biskoppen kommer med en løsning.

”Og løsningen skal være sådan, at vi kan se lys for enden af tunnelen,” siger Frede Mørch Pedersen.

Den pågældende præst i Ulkebøl Sogn Kirsten Schmidt hverken kan eller vil udtale sig, oplyser hun til Kristeligt Dagblad. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen.

Før i tiden nåede sagerne sjældent medierne og blev sjældent til en regulær sag. For dengang bøjede man sig mere for præsten som autoritet

Anita Hansen Engdahl, lektor