Messe med nyt syn på kirkegården

For andet år i træk holdes salgsmessen Kirkens Forum med produkter til kirker og kirkegårde. Men man kan også opleve DM i grandækning og et oplæg om, hvorvidt den traditionelle kirkegård er god for vores sorg

”Faktisk er den traditionelle kirkegård ikke særligt befordrende for mennesker i sorg, som skal leve med et tab undervejs i livet, eller som bare ønsker at gå en afslappende tur uden billarm,” mener landskabsarkitekt Anne Galmar.
”Faktisk er den traditionelle kirkegård ikke særligt befordrende for mennesker i sorg, som skal leve med et tab undervejs i livet, eller som bare ønsker at gå en afslappende tur uden billarm,” mener landskabsarkitekt Anne Galmar. Foto: Jens Kirkeby.

I de senere år har kirkegården fået øget opmærksomhed i de mørke måneder. For omkring 15 år siden begyndte skikken med at tænde levende lys på gravstederne i forbindelse med allehelgen. Men op til jul bliver mange gravsteder også pyntet med ofte kunstfærdige udsmykninger af grangrene.

”Til at begynde med lagde graverne gran på gravstederne for at beskytte de sarte planter gennem vinteren,” siger graver og kirketjener gennem 32 år ved Lødderup Kirke på Mors, Kaj E. Pedersen.

”Men efterhånden begyndte man at gøre mere ud af det, også som prisen steg. I dag bliver grangrenene også lagt for pyntens skyld, og nogle er så dygtige, at det næsten ligner ren kunst. Det er et job, som graverne er glade for at udføre, og mange gravstedsejere giver udtryk for, at de sætter stor pris på det,” siger Kaj E. Pedersen, der oplever øget opmærksomhed på grandækningen de senere år.

Rundtom i landet har der derfor gennem årene været holdt kurser i grandækning, for at også de nye gravere kan lære kunsten. For første gang holdes der nu et landsdækkende arrangement under navnet DM i Grandækning med 13 deltagere. Det sker på salgsmessen Kirkens Forum, som holdes i dag og i morgen i Fredericia.

Graver på Kauslunde Kirkegård ved Middelfart, Anita Seiling, skal snart i gang med at granpynte 170 af de 502 gravsteder på sin kirkegård. Hun deltager i konkurrencen om bedste grandækning.

”Jeg har meldt mig sammen med min gravermedhjælper for at tage udfordringen op og vise, at vi kan bruge vores kreative evner. Hos os pynter vi gravstederne, så de står færdig 1. søndag i advent, når det nye kirkeår begynder. Vi vinterdækker de sarte planter, men også for at det skal se pænt ud omkring stenen, og så de pårørende har et sted at lægge deres gravpynt til jul,” siger Anita Seiling, som har lært grandækning af andre erfarne gravere, men også har udviklet kunsten på egen hånd.

Salgsmessen Kirkens Forum holdes for anden gang. I 2014 var der cirka 880 besøgende, og arrangørerne regner med et lignende besøgstal i år, hvor der er 100 udstillere. De tilbyder forskellige løsninger, renoveringer, udsmykninger og aktiviteter i kirkerne og på kirkegårdene. Messen er et tilbud til ansatte ved kirker og kirkegårde og menighedsrådsmedlemmer, hvor man kan opleve små kunstneriske koncerter, høre om kirkegårdens kulturelle udvikling og andre foredrag, og ellers simpelthen se på udstyr og maskiner til kirker og kirkegårde i lange baner.

Hvor grandækning hører til et af de traditionelle indslag på kirkegården, vil arkitektfirmaet VEGA Landskab gerne sætte en debat i gang om fremtidens kirkegård. De to landskabsarkitekter Anne Galmar og Anne Dorthe Vestergaard vil gerne gøre den traditionelle kirkegård med de snorlige stier mere vedkommende for mennesker.

”Faktisk er den traditionelle kirkegård ikke særligt befordrende for mennesker i sorg, som skal leve med et tab undervejs i livet, eller som bare ønsker at gå en afslappende tur uden billarm,” siger Anne Galmar.

”På den traditionelle kirkegård oplever vi, at der ikke er plads til naturen med de klippede hække, firkantede gravsteder og lige stier med perlegrus. Den stramme orden gør os mere stressede, end når vi ser en rodet skovbund. Men nu opstår der flere og flere frie arealer rundtom på kirkegårdene,” siger Anne Galmar, som har et forslag:

”I stedet for at bruge en masse kræfter på at holde dem fri for ukrudt vil vi gerne inspirere menighedsrådene til i stedet at bringe naturen og årstiderne ind på kirke-gården. Gruset kan ændres til områder af enggræs med vilde urter, eller der kan plantes en lund af blomstrende frugttræer,” siger Anne Galmar.