Prøv avisen

Miljøministeren besøger Maarup Kirke

Miljøministeren besøger Maarup Kirke

MAARUP: Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) besøger i dag Maarup Kirke. Foreningen Maarup Kirkes Venner har inviteret miljøministeren i forventning om, at han vil give grønt lys for, at kirken kan få sit oprindelige inventar tilbage. Inventaret har været fjernet fra kirken, der ligger nær kysten ved Hjørring, fordi den var truet af erosion, som i sidste ende kunne resultere i, at kirken styrtede i havet. Men nu har kirken været under behandling med SIC-metoden, som er en dansk udviklet metode til at bremse kysterosion, og ifølge Maarup Kirkes Venner er kirken nu sikret mod erosion for de næste 25 år. I dag er der 21, 3 meter fra kirkegårdsdiget til skrænten - en afstand, som i 1793 var på 450 meter, men som siden har været nede på 15 meter. Erosionen kan efter foreningens opfattelse holdes i skak, hvis kirken fortsat sikres med SIC-metoden. Tilladelsen til at fortsætte sikringen forventer altså Maarup Kirkes venner at få, når miljøministeren i dag gæster kirken. Den er opført i 1300-tallet, og det er foreningens ønske at genskabe det kulturhistoriske miljø i kirken, blandt andet ved at låne den gamle prædikestol og kirkebøsse af Nationalmuseet.

Enhedslisten vil skille kirke og stat

KØBENHAVN: Så snart Folketinget åbner igen til oktober, vil Enhedslisten stille et forslag, som kapper båndene mellem folkekirken og staten. Partiet kalder, på baggrund af stridigheder mellem biskopperne og kirkeministeren, sammenblandingen af stat og kirke for malplaceret. Desuden mener partiet, at favoriseringen af den luthersk-evangeliske kirke er dybt udemokratisk over for andre trossamfund. Enhedslisten vil derfor stille et beslutningsforslag, som afskaffer kirkeskatten og statsanerkendelsen af trossamfund, erstatter faget »kristendom« i folkeskolen med et fag under navnet »livsanskuelser«, flytter konfirmationsforberedelse uden for skoletiden samt overfører registrering af fødsler, dødsfald, vielser og navngivning fra folkekirke til kommu-ner.

Guide til vejkirker i sommerlandet

KØBENHAVN: Ud af Danmarks over 2000 kirker optræder de 326 i Kirkefondets foldere om vejkirker og andre åbne kirker for 2003. Folderne er en oversigt over kirker, der byder forbipasserende indenfor til at tænke, bede eller læse, studere kirkens kunst eller tænde et lys, hvor det er muligt. Besøgende kan naturligvis også deltage i gudstjenester, såfremt kirken ikke er i brug til begravelse eller bryllup. Vejkirkerne er i folderne angivet med åbningstider, kørselsvejledning, kunst, koncerter og eventuel bemanding. Folderne kan fås på campingpladser, turistbureauer, biblioteker m.v. eller ses på internet-adressen www.vejkirke.dk