Min hustru lærte mig at elske mig selv

Retræte-arrangør Søren A. Schønherr har valgt at bo i en udvidet familie i tjeneste for Gud

Søren A. Schønherr.
Søren A. Schønherr. Foto: Søren Kjeldgaard

Hvordan vil du beskrive din tro?

Min tro er grundlaget for mit liv. Troen er der både i mine glæder, mine sorger og i mit hverdagsliv. Jeg prøver, så godt jeg kan, at efterligne Jesus og møde verden med den kærlighed og visdom, han havde, fordi jeg tror, Jesus var Guds søn. Jeg tror, at jeg skal være så tæt forbundet med Helligånden, Skriften og mine brødre og søstre i Kristus som muligt. Det er min tro, mit fundament og kilden til livet for mig.

Hvordan var forholdet til religion i dit barndomshjem?

Jeg er opvokset i et kulturkristent hjem, hvor der har været åbenhed for et åndeligt liv, specielt fra min fars side. Derhjemme havde vi ikke nogen fælles trospraksis, så det fyldte ikke i hverdagen. Jeg troede ikke på Gud, da jeg skulle konfirmeres, og valgte det fra. Min familie bakkede mig 100 procent op i mit valg, både dengang og i 2007, da jeg som 27-årig begyndte at komme i Christianskirken i Aarhus.

Hvad har udfordret din tro?

Hovedformålet med at gå i kirke for mig var fra starten at genfinde kærligheden. Ikke den romantiske kærlighed, men kærlighed i en bredere forstand. At tage imod Guds kærlighed, at give hans kærlighed videre og vise kærlighed til mig selv har været gennemgående temaer i min trosvandring og til tider en udfordring. Men samtidig har denne udfordring været med til at gøre mit liv meget mere meningsfyldt.

Hvad har formet den tro, du har i dag?

Det er der rigtig mange ting, der har gjort: Gud, Helligånden, Bibelen, fællesskaber med helt almindelige gode kristne mennesker, bøn, forbøn, prædikener, sang, kristen litteratur, gode kirker som Christianskirken og Aarhus Valgmenighed i Aarhus og Byens Valgmenighed i København. Desuden et ophold på Børkop Højskole, hvor vi var Etiopien, som startede en ild i mig for at hjælpe en gadebørnsorganisation i Addis Abeba. Dem hjalp jeg gennem mit frivillige arbejde i Afrika InTouch.

Hvordan gør din livsanskuelse en forskel i din hverdag?

Det hænger tæt sammen med vores tro, at min hustru og jeg har valgt at bo i oikos-familie, en udvidet familie i tjeneste for Gud. Vi støtter hinanden i åndelige rytmer, deler ressourcer og tjener vores medmennesker lokalt. Vi inviterer blandt andet til Åben Madklub og er med i Nautilus, et større fællesskab for åndeligt nysgerrige. Det giver utrolig god mening, at vores boform og fællesskab kan underbygge vores livsanskuelse.

Hvem er et forbillede for dig i eksistentielle spørgsmål?

Dem har jeg mange af, men siden vi startede i oikos-familie - hushold eller græsk for familie - med Helene Holm Nielsen og Torsten Borbye Nielsen for et år siden, har de været mine primære forbilleder, specielt i forhold til at være familie i tjeneste for Gud, som de har utrolig meget erfaring med.

Hvad er det bedste åndelige råd, du nogensinde har modtaget?

Jeg har fået rigtig mange gode åndelige råd med på vejen, men et af de bedste var fra min hustru, en af de første gange jeg mødte hende. Her understregede hun, hvor vigtigt det er at elske sig selv for at kunne opfylde buddet om at elske sin næste, som det står beskrevet i Bibelen. Det havde jeg virkelig brug for at høre på det tidspunkt i mit liv, hvor jeg mest tænkte på at tjene min næste uden at holde ordentlig fri. Jeg besluttede mig derfor for at tage min stilleretræterytme op igen. Den består i at tage på kristen retræte hvert halve år. Det er en af de bedste måder at slappe af på for mig og vise mig selv kærlighed. Jeg nyder at gå i Guds smukke natur. Uden mobiltelefon, uden computer og internet.