Prøv avisen
Tro&tvivl

Mine bedsteforældres død rykkede min tro

Niels Folman befinder sig glimrende mellem den moderne og den gamle kirke hjemme i Farum. Hans børns skole har afslutninger i den moderne Stavnsholtkirke, hvor der også spilles mange gode koncerter, mens han ofte går til gudstjeneste i den gamle kirke, hvis klokker han finder en ro i at høre ringe solen op og ned. Foto: Leif Tuxen

Hvis Gud eksisterer og har al magt, vil han også gøre mine syge bedsteforældre raske igen. Sådan tænkte reklamemand Niels Erik Folmann som teenager, men det kom til at gå anderledes

Hvordan vil du beskrive din tro?

Jeg er et kristent menneske, men forstået på den måde, at jeg har min egen version af troen. Det er især de personlige højtider og selve kirkerummet, der er i fokus. For når jeg sidder der til en gudstjeneste, kommer der en ro og en mulighed for at reflektere over mig selv og livet uden det jag, som ellers præger vores tid.