Prøv avisen

Minikonfirmander på vej i alle sogne

Minikonfirmandundervisning i Billund Kirke. Eleverne ses her til nadvers. Foto: Palle Hedemann.

Biskopperne foreslår, at folkekirkens største succes i de senere år, kirkelig undervisning af børn i 3.-4. klasse, gøres til et obligatorisk tilbud

Der hvor folkekirken når allerlængst ud, er til de 10-11 årige danskere. Kirkens særlige undervisning af denne aldersgruppe kaldes populært for minikonfirmander, og for to år siden tog børn i 75 procent af folkekirkens sogne imod dette tilbud. Nu foreslår landets biskopper, at tilbuddet gøres til en obligatorisk ordning i folkekirken.

En arbejdsgruppe nedsat i 2008 har skrevet en rapport, der anbefaler at gøre den nuværende frivillige ordning med minikonfirmander fast i alle sogne, og den er netop sendt til høring hos en lang række parter i folkekirken.

"Ordningen med minikonfirmanderne er et af mange tiltag for at gøre vores kommende medlemmer fortrolige med kristendommen. Det er klart, at vi med tilbuddet tænker i fremtid. Der er mange muligheder i vores forslag, men ingen sogne slipper for at have et tilbud til børn og unge. Det kan være minikonfirmander i samarbejde med andre sogne, eller der kan være tale om et andet undervisningstilbud, som biskoppen godkender," siger biskop i Ribe Stift Elisabeth Dons Christensen, som har været formand for arbejdsudvalget.

Af udvalgets rapport fremgår det, at det kun er i ganske få tilfælde, at præst eller menighedsråd ikke synes, at det er en god idé med minikonfirmander. I mange tilfælde skyldes et manglende tilbud, at der ingen børn er i sognet, eller at man har et andet tilbud i form af kirke-skolesamarbejde, understreger formand for Præsteforeningen Per Buchholdt Andreasen. Foreningen har haft en repræsentant i udvalget.

"Når ordningen allerede er så udbredt ad frivillighedens vej, kan man selvfølgelig spørge, hvorfor den skal gøres obligatorisk for alle sogne og måske rigidt presses ned over dem, der af en eller anden årsag ikke vil være med. Det vil vi naturligvis være opmærksomme på, når vi afgiver vores høringssvar, men ellers er vi overvejende positive," siger Per Bucholdt Andreasen.

Landets menighedsråd skal også høres om det obligatoriske tilbud med minikonfirmander. Bestyrelsen i Menighedsrådsforeningen har bedt biskopperne om at se på mulighederne for at gøre en sådan ordning til et fast tilbud i alle sogne.

Det er især københavnsområdet og Lolland-Falsters Stift, som ligger lavt med tilbud om undervisning af minikonfirmander.

"Vi er helt opmærksomme på, at det ikke lige er så nemt at udbrede ordningen i et landstift som vores," siger biskop Steen Skovsgaard, som peger på, at der i de seneste år i stiftet er kommet flere sogne med i ordningen.

"Blandt præster og menighedsråd er der en klar bevidsthed om, at det også er vigtigt at få undervist vores børn i stiftet. Men vi står over for en udfordring med hensyn til samarbejde mellem menighedsråd, hvis ordningen gøres obligatorisk," siger Steen Skovsgaard.

Tidligere universitetslektor, dr.theol. Carsten Breengaard, finder ordningen problematisk.

"Børn lærer bedst om kristendommen i familien og gennem dens forpligtelse på gudstjenestelivet. Vi har et liv med hinanden, ikke mindst i familien. Forældrene kører i dag de kommende konfirmander i kirke og kører så selv hjem igen. Ordningen med minikonfirmander vænner forældrene til at tørre ansvaret for børnenes dåbsoplæring af på professionelle," siger Carsten Breengaard.

vincents@k.dk