Prøv avisen

Enhedslisten: Vi ønsker en helt sekulær folkeskole

Enhedslisten kirkeordfører Pelle Dragsted vil have konfirmationsforberedelsen ud af skoletiden. Derfor er han kritisk over for undervisningsminister Ellen Trane Nørbys forsøgsordning, som et stort antal kommuner har tilmeldt sig. Foto: Simon Læssøe Foto: Simon Læssøe

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) afviser, at skoler har et økonomisk incitament i at lægge konfirmationsforberedelse i skoletiden

Der har ikke været kroner og øre inde i overvejelserne, når undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) gennem en forsøgsordning har givet landets kommuner mulighed for at lægge konfirmationsforberedelsen ind i skoletiden.

Det fremgår af et svar fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til Enhedslistens kirkeordfører, Pelle Dragsted.

64 kommuner ud af samtlige 94 kommuner har søgt og fået tilladelse til at indlemme konfirmationsforberedelse i skoletiden igen. På baggrund af den store interesse har Pelle Dragsted spurgt:

”Kan ministeren (kirkeministeren, red) bekræfte, at rammeforsøget med konfirmationsforberedelse i skoletiden giver kommunerne et økonomisk incitament til at erstatte den understøttende undervisning med konfirmationsforberedelse, og mener ministeren, at dette er hensigtsmæssigt?”.

Kirkeminister Bertel Haarder (V) har overladt besvarelsen til Undervisningsministeriet, som sagen hører under. Han har dog også selv underskrevet svaret.

I svaret understreges det, at elever, som ikke skal konfirmeres, modtager understøttende undervisning som normalt, og hvis man vil deltage i forsøgsordningen, er det også et krav, at skolebestyrelsen bakker det op.

”Der er således ikke lagt op til, at forsøget giver kommunerne økonomiske incitamenter,” konkluderes det i svaret til Enhedslisten. Det tilføjes, at der ikke er givet forsøgstilladelser til kommuner, som har haft økonomiske besparelser som hovedsigte for at deltage.

Pelle Dragsted synes ikke, at svaret har bragt sagen ”meget videre”.

”Jeg synes stadig, at ordningen er problematisk, og jeg synes ikke, svaret afkræfter, at skolerne får et økonomisk incitament i at lægge konfirmationsforberedelsen i skoletiden,” siger Pelle Dragsted og understreger, at Enhedslisten principielt er kritisk over for lange skoledage og gerne ser skolereformen ændret på det punkt.

”Men skoledagen skal ikke forkortes ved at give plads til konfirmationsforberedelse og fjerne nogle skoletimer i stedet, oven i købet i en reform, som er politisk vedtaget. Det er en forfordeling i forhold til andre fritidsaktiviteter. Vi ønsker en helt sekulær folkeskole og dermed konfirmationsforberedelsen ud af skoletiden. Med forsøgsordningen kan jeg frygte, at endnu flere skoler vil placere forberedelsen i skoletiden, selvom de på nuværende tidspunkt har den liggende uden for,” siger Pelle Dragsted, som tilføjer, at folkeskoleloven skal ændres, hvis konfirmationsforberedelsen skal ud af skoletiden, hvilket Enhedslisten er parat til.

Baggrunden for Ellen Trane Nørbys forsøgsordning er, at den nye skolereform og de længere skoledage har givet problemer. Pludselig skulle konfirmationsforberedelsen mange steder ligge på et tidspunkt af dagen, som ikke passede ind i præsternes arbejdsdag og skoleelevernes fritidsaktiviteter.

Forsøgsordningen giver skolerne øget fleksibilitet i planlægningen, så konfirmationsforberedelsen kan ligge i skoletiden, hvilket skoleloven kræver. Derudover var det også Ellen Trane Nørbys ønske med forsøget at undersøge, om det ville være gavnligt for elevernes ”faglige og alsidige udvikling” at lægge den kirkelige undervisning ind i skoletiden i stedet for to ugentlige timers understøttende undervisning.