Minister vil straffe religiøs chikane

Justitsminister Mette Frederiksen (S) vil indskærpe asylcentre, at de har ansvar for forulempede minoriteter

"Man må hverken true, chikanere, overfalde eller fornedre andre eller på anden vis udvise en uacceptabel adfærd over for andre på grund af deres religion, hudfarve, etnicitet eller anden form for tilhørsforhold,” siger justitsminister Mette Frederiksen (S).
"Man må hverken true, chikanere, overfalde eller fornedre andre eller på anden vis udvise en uacceptabel adfærd over for andre på grund af deres religion, hudfarve, etnicitet eller anden form for tilhørsforhold,” siger justitsminister Mette Frederiksen (S). Foto: Thomas Lekfeldt/ info@thomaslekfeldt.com/ www.thomaslekfeldt.com.

Nultolerance. På gårsdagens samråd i Folketinget brugte justitsminister Mette Frederiksen (S) flere gange det ord, når hun forholdt sig til chikane af mennesker på grund af deres tro i asylcentre og udsatte boligområder.

TV: Se samrådet her 

”Der kan jo ikke være to sider af den sag. Det siger sig selv: Man må hverken true, chikanere, overfalde eller fornedre andre eller på anden vis udvise en uacceptabel adfærd over for andre på grund af deres religion, hudfarve, etnicitet eller anden form for tilhørsforhold,” slog ministeren fast og sagde desuden, at det i princippet ”ikke er det afgørende”, om det er mange eller få, der udsættes for chikane, eller hvor det sker.

Ministeren byggede sine svar på tal fra Politiets Efterretningstjeneste fra 2012. Vurderingen er her, at der det år var fem kriminelle sager rettet mod kristne og 12 mod muslimer, samt at der både findes indberetninger af gerningsmænd med etnisk dansk og anden etnisk oprindelse.

”Der er noget, der tyder på, at der er religiøst motiverede kriminelle forhold, der peger i retning af forskellige religioner. Og noget tyder på, hvis man lytter til tallene, at problemet findes, men at det burde være af en størrelse, der gør det til at håndtere. Men når det så er sagt, tror jeg ikke, vi kender alle tilfælde,” sagde Mette Frederiksen og pegede på det, hun kalder dagligdagschikane, som ikke altid anmeldes.

Flere fremmødte politikere efterlyste konkrete løsninger. Mette Frederiksen ville bede Udlændingestyrelsen ”indskærpe over for de operatører, der samarbejdes med, at det selvfølgelig er fuldstændig afgørende, at der er et miljø, som er til at holde ud, for alle, der bor på centrene”. Hun mindede om, at for eksempel problemer i udsatte boligområder er ”en boligsocial opgave”, som hører under et andet ministerium.

Under samrådet blev der spurgt til skrappere sanktioner for religiøs chikane.

”Min grundlæggende holdning er den, at hvis man ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, når man er asylansøger, så skal man da sanktioneres,” svarede ministeren og nævnte, at der i sidste ende er mulighed for en udvisning fra Danmark:

”Så dermed er det ultimative våben faktisk allerede til stede.”

I slutningen af samrådet sagde ministeren, at Socialministeriet arbejder på en kortlægning af hadforbrydelser og herunder religiøs chikane, som kan være med til at give et billede af situationen generelt.

Venstres Esben Lunde Larsen, som blandt andre havde taget initiativ til samrådet, vurderede mødet som ”godt” og var især tilfreds med, at ministeren ville bede Udlændingestyrelsen om at indskærpe over for de aktører, der driver asylcentrene, at der skal være en nultolerancepolitik over for chikane.

Han savner dog, at Mette Frederiksen vil igangsætte en kortlægning af omfanget af chikanen af kristne.

”Hvis vi ikke kender problemets omfang, kan vi ikke sætte ind med de rette redskaber for at løse det. Jeg er ikke interesseret i, at der skal laves store lovgivningsændringer, hvis det viser sig, at der er tale om to eller tre sager om året, selvom to eller tre sager er for meget, men det må man håndtere på anden vis.”