Manu Sareen: Ministeren, der ikke følte sig hjemme i kirken

Manu Sareen (R) blev som kirkeminister kaldt både en gave og en katastrofe for folkekirken. Hvor kontroversiel var han, og hvordan vil han blive husket?

Tegning: Morten Voigt
Tegning: Morten Voigt.

Se citater af Manu Sareen i bunden af artiklen

Da Manu Sareen (R) i sidste uge overtog Socialministeriet efter SFs Annette Vilhelmsen, gav han hende en yogamåtte i afskedsgave.

Det er ikke længere nogen nyhed, men alligevel værd at bide mærke i, mener teologilektor Peter Lodberg fra Aarhus Universitet.

Ved gaveoverrækkelsen fortalte Manu Sareen, at han var begyndt at dyrke yoga. Det var ikke vellidt ovre i Kirkeministeriet, sagde han, for der var nogle kirkelige mennesker, som synes, det var underligt. Nu kunne han dyrke yoga uden problemer.

Den dér ironi og distance til nogle kirkelige mennesker understreger noget, jeg har haft på fornemmelsen, men ikke set tydeligt før nu, siger Peter Lodberg.

Manu Sareen afslørede et ubehag eller en mangel på samhørighed med dem, han skulle drive folkekirke med. Med de kirkelige mener han måske dem, der var imod vielse af homoseksuelle, eller dem, der har en særlig fromhedstradition. Man må godt have sine synspunkter som minister. Men det er tydeligt, at han aldrig rigtigt har set sig som minister for hele kirken og dens mangfoldighed. Han har haft en kirkepolitisk dagsorden. Men han har ikke følt sig hjemme.

Manu Sareen har fra første færd været en omdiskuteret kirkeminister. Under udnævnelsen i oktober 2011 kom det frem, at han længe havde gået rundt med en udmeldelsesblanket til folkekirken i sin jakkelomme. Siden rejste han en af dansk kirkehistories største debatter med beslutningen om at give homoseksuelle mulighed for at indgå ægteskab i kirken. Og frem til ministerskiftet i sidste uge har han jævnligt lagt sig ud med kirkens biskopper for at blande sig i emner, som de ikke mener er hans bord. Han har kaldt sig selv chef for folkekirken, og folkekirken har kaldt ham alt fra en gave til en katastrofe.

Men hvor kontroversiel var han egentlig, og hvordan vil han blive husket?

Spørger man Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder på det teologisk konservative Menighedsfakultetet, har Manu Sareen opført sig som en elefant i en glasbutik.

Som person har han fyldt alt for meget, og han har manglet den kirkeligt kulturelle følsomhed, særligt når det har handlet om kirkens indre liv. Et eksempel er hans politiske og ideologiske pres angående vielse af homoseksuelle. På den baggrund er det helt fint, at der nu er kommet en ny kirkeminister, for det er lidt svært at få øje på det, han har gjort godt.

LÆS OGSÅ: Respekt, tro, tillid og et par kameler at sluge

Jørn Henrik Olsen kan dog godt komme på én ting: Sjældent har en kirkeminister og dermed folkekirken fået så meget omtale i medierne.

På det område kan folkekirken godt lære noget om at promovere kirken. Men når det er sagt, har han mest af alt efterladt frustration.

Spørger man derimod Anders Laugesen, cand.phil. i religion og vært på Mennesker og tro på DR P1, har Manu Sareen været en gave for folkekirken.

Jeg kommer til at savne ham, fordi han også har vist folkekirken i dens indspisthed. Selvom der skete besynderlige ting, så ændrer det ikke ved, at han fik rokket ved det selvberoende system, som folkekirken er. Ikke mindst har han med naivt mod formået at skubbe så meget til systemet, at folkekirkens problemer er blevet meget tydeligere. Blandt andet har han og regeringsgrundlaget også givet folkekirken den gave, at der nu bliver set på styringsstrukturen, siger han.

Manu Sareen har skabt sig fjender og er igen og igen blevet beskyldt for at overtræde grænsen mellem politik og kirkens egne anliggender. Men han er ikke nogen ener i den henseende, vurderer kirkehistoriker, ph.d. og hospitalspræst Jens Rasmussen.

Vi har haft mange kirkeministre, som holdt sig til erfaring og tradition og slap godt fra det. Og så har vi haft nogle kirkeministre, som har vovet noget og været optaget af fremtidens forventninger. Manu Sareen hører til en af de sidste. Men han er ikke den første, og jeg vil ikke sige, at han har været værre end andre.

Jens Rasmussen nævner som eksempler venstremanden Carl Hermansen og socialdemokraten Frede Nielsen. De var begge kirkeministre efter krigen, da debatten handlede om tilladelse af kvindelige præster.

Dengang blev konservative politikere så sure, at de ville løsne båndet mellem stat og kirke. Kirkeminister Hermansen blandede sig i øvrigt også i, hvordan salmebogen skulle se ud, inden den udkom i 1953. Realiteten er, at kirkeministre fra tid til anden har blandet sig i kirkens indre anliggender. Det har været en smuk dogmeforståelse hos mange og en trøst til at bevare det nuværende forhold mellem stat og kirke, at kirkeministre holder sig fra de indre anliggender. Men virkeligheden er en anden, siger han.

Træder man et stort skridt tilbage og stiller sig uden for det kirkelige Danmark, efterlader den tidligere kirkeminister et langt mindre opsigtsvækkende indtryk. Det vurderer Johannes Andersen, lektor ved institut for statskundskab, Aalborg Universitet.

Jeg tror, at han vil stå som en relativt dygtig og fornuftig minister, som ikke var bange for at blive konfronteret med udfordringer. Men også som en forholdsvis neutral og ikke særlig synlig minister, hvis man skal tage de store linjer. Hans område har ikke været ret stort.

Manu Sareen begyndte godt nok som en kontroversiel figur, mener Johannes Andersen. Ikke bare i kirkelige kredse, også bredt blandt vælgerne.

Han var ikke en rigtig dansker, og der blev sået tvivl om, hvorvidt han var opdraget inden for den rigtige tro. På den måde var han et kontroversielt valg. Men der har ikke været storm om ham sidenhen. Han har ikke været i krise eller vakt skandale. Konflikten om homovielser er noget, man mest har lagt mærke til blandt de kirkeligt eller politisk interesserede. Her skabte han uenighed, men han viste sig at være god til argumentere på en måde, som fremstod fornuftig for mange, siger han.

Manu Sareen vil for eftertiden stå som den, vi forbinder med indførelse af vielse af homoseksuelle i folkekirken, lyder det fra Morten Thomsen Højsgaard, generalsekretær i Det Danske Bibelselskab. Men hvis Manu Sareen ikke havde gjort det, var der kort tid efter nogle andre, der havde fået opgaven, påpeger han.

For der var et værdipolitisk flertal både i befolkningen, i Folketinget og blandt biskopperne for den ændring.

Manu Sareen var moderne et ord, der ikke altid rimer på folkekirken, mener Morten Thomsen Højsgaard. Det gavnede kirken udadtil, men indadtil endte kirke og minister med at kløjes i hinanden.

Han har talt om den moderne folkekirke, den moderne og hurtigere sagsbehandling, den moderne og smarte ligestilling og rettigheder. Måske var han også for moderne. Kirkens store styrke er jo ofte, at den taler vores samtid imod og giver tid og plads til eftertanke, siger han.

Jeg tror, at Manu Sareen oplevede stor opbakning blandt mange præster, men til sidst gik det for hurtigt, hans ambitioner blev for store, og han lyttede ikke nok. På den anden side formåede han at ændre menigmands opfattelse af folkekirken, men han fik sig også stærke fjender inden for kirkens mure. Han havde især i begyndelsen meget godt fat i kirkens græsrødder, men så var det, som om han til sidst tabte pusten, siger Morten Thomsen Højsgaard.

Den forklaring vækker genkendelse blandt præster, som ellers deler den tidligere ministers kamp for homoseksuelles ret til kirkelig vielse. Manu Sareen havde for travlt, lyder det fra sognepræst i Jelling Kirke Kristian Bøcker.

Jeg hører ikke til dem, der mener, at en kirkeminister skal bekende sin tro. Men man skal vise fornemmelse for det område, man er minister for. Det synes jeg ikke, Manu Sareen var så god til for nu at sige det pænt.

Kristian Bøcker er tilhænger af vielsesritualet for homoseksuelle.

Men det var en uheldig måde at tromle det igennem på. Han var ude at sige, at nu var biskopperne enige, hvilket ikke var tilfældet. Jeg tror, han gjorde sig selv en bjørnetjeneste. Vi var formentlig endt med samme resultat, men vejen til en beslutning kan være lige så vigtig som beslutningen, siger han.

LÆS OGSÅ: Hvad vil folkekirkens chef egentlig med sine mange initiativer?

Kristian Bøcker nævner også Innovation Camp, fornyelseslejren for yngre præster, som blandt andet var ministerens idé.

Selve tanken om, at han skal sætte en fornyelsesproces i gang, er nedladende over for det enorme fornyelsesarbejde, der allerede finder sted på alle mulige planer i folkekirken. Det fineste ved folkekirken er det, der gror ude i sognene. Men han tænkte meget centralistisk. Det er udtryk for manglende fornemmelse.

Sognepræst i Lillerød Sogn Carsten Mulnæs bakker også op om vielsesritualet, der medførte, at homoseksuelle kan kalde sig rette ægtefolk.

Men jeg husker også en arrogance over for biskopperne uden sidestykke og kan ikke forstå, han ikke følte sig mere forpligtet på at stå på god talefod med dem som samarbejdspartnere, siger han og uddyber:

For eksempel i spørgsmålet om tidsbegrænset ansættelse for biskopper, hvor han sendte lovforslag ud, mens de var til møde i udlandet. Han leverede en stribe provokationer, som også blev det mest anvendte argument for oprettelsen af et kirkeråd, så kirken kunne slippe for en ministers indblanding. Om kirkerådet fik vi kun en midtvejshøring, fordi den lukkethed og det hastværk, arbejdet var præget af, blev kritiseret. Jeg var også betænkelig ved hans fremfærd omkring kirkelukninger, der ikke var nænsom. Han turede frem med, at 200 kirker var i farezonen. Manu har forsøgt at løse mange ting for hurtigt. Det var friskt.

Radioværten Anders Laugesen, som ellers roser ministeren, tilføjer om forholdet til biskopperne:

Her var der en dyb konflikt, fordi han brugte embedet på en måde, så biskopperne ikke kunne andet end at føle, at deres embedsførelse blev sat under pres.

Skyldtes hans til tider anstrengte forhold til kirken, at han ikke fik tilstrækkelig rådgivning, eller at han bare så stort på samme? Det kan man kun gisne om. Professor i statskundskab Tim Knudsen gør et forsigtigt forsøg:

Det er meget svært at afgøre, om Manu Sareen har kørt solo i Kirkeministeriet, eller om han ikke har fået ordentlig vejledning. Og det er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvorvidt han ønskede at lytte. Men nogle gange har det virket, som om han ikke er gjort bekendt med de minefelter, han er trådt ud i. Det er jo også svært at dømme om, hvad der er foregået mellem minister og departementschef, og hvordan kemien har været dem imellem.

Manu Sareen har i hvert fald været hæmmet af, at han kendte mindre til folkekirken end hans forgængere i stolen, mener Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Men det er jo ikke ringe, at der kommer en, der ser på folkekirken med friske øjne, og han har også mødt meget urimelig mistillid.

Biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen har også godt at sige om den tidligere kirkeminister.

Jeg opfatter Manu Sareen som en minister, der forstod sin opgave, og han har også haft en glad optagethed af folkekirken, som både var ærlig og ægte. Og så tror jeg også, at Manu Sareen som en meget folkelig minister har bidraget til, at blandt andet pressen også kigger i vores retning, siger biskoppen.

Men for der er et men:

Vi kunne godt have ønsket os bedre kontakt mellem kirkeministeren og folkekirken.

Manu Sareen har ikke ønsket at blive interviewet om sin tid som kirkeminister.

SAGT AF MANU SAREEN

I Kirkeministeriet giver Per Stig Møller (K) mig en salmebog ved overdragelsen, og jeg hilser på embedsfolkene. Det er meget rørende, og min bedste ven, der er præst, er med. Det er lidt sjovt, at jeg nu er hans chef.
KRISTELIGT DAGBLAD, 8. OKTOBER 2011

I løbet af de seneste dage er det gået op for mig, hvor stort et
tabu personlig tro er i Danmark. Det er lettere at tale om sex og køns-vorter end om tro.
KRISTELIGT DAGBLAD, 8. OKTOBER 2011

Jeg glæder mig til at overvære det første kirkebryllup med homoseksuelle par. (...) Jeg har lovet at stå på trappen og kaste ris.
POLITIKEN, 10. NOVEMBER 2011

Forestil dig en grå regnvejrsdag i november sidst på eftermiddagen (...) Og du bliver ved med at gå og gå. Det hele bliver mere og mere gråt. Det var den stemning, man kom i, når man kom ind på mit
kontor. Vi kaldte det novemberværelset.
KRISTELIGT DAGBLAD, 26. JANUAR 2012, OM HANS KONTOR I KIRKEMINISTERIET

Selvfølgelig er mine udtalelser om stillingsopslaget ikke utidig indblanding i nogle indre forhold i folkekirken. Naturligvis kan jeg som kirkeminister deltage i debatten med den holdning, at det er mærkeligt, at et menighedsråd søger en præst, der er troende, når alle præster afgiver præsteløfte og søndag efter søndag siger trosbekendelsen.
KRISTELIGT DAGBLAD, 2. FEBRUAR 2013, OM SOGNEKIRKE,
DER SØGER EN TROENDE PRÆST

Det ville have påvirket mig, hvis jeg ikke havde fået tæsk af højrefløjen. Vi er uenige om rigtig meget, så jeg har ikke gjort dem glade. Men det betyder ikke, at jeg ikke har forståelse for dem.
KRISTELIGT DAGBLAD, 13. SEPTEMBER 2013, OM KIRKENS VIELSESRITUAL FOR HOMOSEKSUELLE