Prøv avisen
Portræt

Mission Afrikas nye generalsekretær vil sætte hjerter i brand

Henrik Engelbrekt Refshauge begynder som Mission Afrikas generalsekretær den 1. september. – Foto: Winblad Foto/Kolding

Med en baggrund som journalist og teolog er Mission Afrikas nye generalsekretær vant til at bruge kreativ kommunikation for at sprede evangeliet. Han får brug for hele repertoiret, når han skal rette op på organisationens økonomi

Åbenlyse kommunikationsevner og en brændende missionsflamme. Det er, hvad der ifølge mennesker, som kender ham godt, karakteriserer Mission Afrikas nye generalsekretær, 47-årige Henrik Engelbrekt Refshauge. Han tiltræder den 1. september og afløser Peter Fischer-Nielsen, som fratrådte i maj for at blive sogne- og stiftspræst i Viborg Stift.

I stillingsopslaget efterlyste Mission Afrika ”en ildsjæl, der kan motivere og engagere – også unge i mission”, og som ”tænker ud af boksen, så Mission Afrikas netværk kan vokse”. Desuden skulle den nye leder ifølge opslaget være ”en stærk kommunikatør” og have ”stor økonomisk indsigt og forståelse”. Det sidste er vigtigt, da Mission Afrika, som beskrevet ovenfor er i økonomiske problemer.

Henrik Engelbrekt Refshauge er dog overbevist om, at han kan tackle de udfordringer, organisationen står over for.

”Jeg er vokset op i et kristent hjem og en familie med baggrund både i KFUM og KFUK, Indre Missions Ungdom og Dansk Oase, og jeg har også en snert at det grundkirkelige tidehvervske. Så jeg favner bredt. Og så har jeg altid brændt for kommunikation – og for at formidle evangeliet,” siger han.

Som barn drømte han om at blive journalist og øvede sig som ung ved at lave kristen lokalradio. Han valgte dog teologistudiet, men brugte en del af studietiden på at tage den journalistiske tillægsuddannelse, hvor han lærte en række konkrete redskaber, som han blandt andet har brugt de seneste syv år i Haderslev Domsogn, først som koordinerende sognemedhjælper, siden som kirke- og kulturmedarbejder. Her har han haft ansvar for pressearbejdet og været koordinator for de over 100 frivillige samt arbejdet med minikonfirmander, babysalmesang og en lang række andre familieaktiviteter.

Henrik Engelbrekt Refshauge bliver af sin tidligere arbejdsgiver karakteriseret som ”en markant medarbejder” med fart på, som har sat gang i et hav af aktiviteter, hvoraf nogle er døet ud, mens andre har vist sig levedygtige. Hans kommunikationsindsats har løftet domsognet ind på sociale medier og tiltrukket flere deltagere ved sognets aktiviteter, også børnefamilier, der ellers ikke er kommet i kirken.

”Som leder af flere gospelkor har jeg mødt mange mennesker, der ikke normalt kommer i kirken. Gospelkoret er deres kirke, og det er der, deres hjerter er kommet i brand. Mit mål er, at vi i Mission Afrika skal nå ud til mange flere – både i kirker og kirkelige foreninger og andre steder – og tænde missions-iveren i dem,” siger Henrik Engelbrekt Refshauge.

Som teologistuderende blev han optaget af missionsteologi og tog derfor et år til Jerusalem som præstepraktikant og kirkevolontør i Den Danske Kirke. Det førte til ansættelse som den første ungdomssekretær i Israelsmissionen, hvor han var med til at etablere Israelsmissionens Unge, der i løbet af fire år voksede til 21 lokalforeninger med 1200 medlemmer.

Ledelseskompetencer har Henrik Engelbrekt Refshauge blandt andet med sig fra spejderarbejde og en netop afsluttet diplomuddannelse i ledelse.

I sin nye stilling skal han fra hovedkontoret i Højbjerg knytte netværk til over 2000 frivillige rundtom i landet, og desuden har han sat sig som mål at skaffe flere midler via såkaldte ”founding fathers”, virksomhedsledere, der for at styrke deres sociale profil og ansvarlighed vil give betydelige beløb til et velgørende formål.

”Jeg ved, at det kan være lidt op ad bakke herhjemme at skaffe penge til mission i forhold til i for eksempel USA. Men jeg er god til at skabe netværk og kommunikere. Mit mål er, at vores administrationsudgifter på 13 millioner kroner om året skal dækkes via denne form for bidrag, så alt andet – testamentariske gaver, donationer fra private, indtægter fra genbrugsbutikker – går direkte til missionsarbejde,” siger han.

Relationen til partnerkirkerne i Mali, Nigeria, Cameroun og Den Centralafrikanske Republik vil Henrik Engelbrekt Refshauge, der også har været præst i Kolding i en kortere periode, styrke ved at sende flere korttidsmissionærer ud som konsulenter og samarbejdspartnere. Og dem håber han at skaffe ved at ”tænde en missionsglød blandt unge teologer og teologistuderende”.

Han erkender, at det er en stor opgave, der venter, men timingen er god i forhold til familielivet, fortæller han, da flere af de otte børn i alderen 9-21 år, som han og hustruen, Christine, har i deres sammenbragte familie i Kolding, er ved flyve fra reden.

Rettet den 22. august kl. 13:03: I denne artikel har der tidligere stået, at Henrik Engelbrekt Refshauge havde skrevet en klumme i Ugeavisen Haderslev. Det var ikke korrekt. Klummen stod ganske vist trykt i Ugeavisen Haderslev under Henrik Engelbrekt Refshauges navn, men var forfattet af Jakob Dam Knudsen, præst i Gl. Haderslev Kirke. Passagen er derfor fjernet. Kristeligt Dagblad beklager fejlen. J