Programchef i Danmission: Missionsbefalingen er en vaccine mod selvtilstrækkelighed

Jesu ord om at gøre alle folkeslag til hans disciple er et skub i ryggen til kristne, der skal ud i verden med det bedste budskab, siger Kirsten Auken, programchef i Danmission

Søndagens tekst vidner om, at kristne ikke bør have nok i sig selv, mener Kirsten Auken, der er chef for programafdelingen i Dan-mission. – Foto: Danmission.
Søndagens tekst vidner om, at kristne ikke bør have nok i sig selv, mener Kirsten Auken, der er chef for programafdelingen i Dan-mission. – Foto: Danmission.

Missionsbefalingen er blandt de bibeltekster, der har haft størst indflydelse på verdens gang. Den er grundlaget for al kristen mission og for dannelsen af missionsselskaber over hele verden. Da Det Danske Missionsselskab (DMS) blev etableret for 200 år siden, skete det også på baggrund af netop dette skriftsted, hvor Jesus siger til disciplene, at de skal gå ud og gøre alle folkeslagene til hans disciple.

I dag er DMS blevet til Danmission, men man er ikke blevet mindre bevidst om grundlaget for missionsarbejdet af den grund. Det fortæller Kirsten Auken, der er chef for programafdelingen i Danmarks største missionsselskab.

”Missionsbefalingen siger til os, at det at være kristen ikke bare er at sidde forsigtigt på sin flade. Der er faktisk noget at stille op for os i forhold til at gå ud i verden. Det er jo netop det, vi arbejder ud fra i Danmission,” siger hun.

Kirsten Auken på 51 år kom til Danmission for fem år siden, dengang som ansvarlig for organisationens fattigdomsbekæmpelse. Inden havde hun i en årrække arbejdet i Folkekirkens Nødhjælp og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Alle årene har hun befundet sig i spændingsfeltet mellem udviklingsarbejde og kirkelig mission. Derfor giver morgendagens prædiketekst om mission og arbejde på tværs af grænser god mening for hende.

”For mig er missionsbefalingen en vaccine mod selvtilstrækkelighed. For den siger, at man som kristen ikke bare skal være optaget af sit eget, men at man har et ansvar på tværs af landegrænser. Jeg læser befalingen som et skub i ryggen mod at gå ud i verden med det bedste budskab. Og at vi har Helligånden med,” siger hun.

Når det er på plads, bliver næste spørgsmål, hvordan man fortolker fænomenet mission. For Kirsten Auken og andre i Danmission betyder det blandt andet hjælp til fattige, kirker i lokalområder og dialog med andre religioner.

”Vi tror på, at vi skal tage del i Guds mission. Det er ikke op til os som mennesker at omvende andre, men at vise dem Gud ved at fremme fred, retfærdighed og menneskelig værdighed. Det mener jeg også, at der er belæg for i missionsbefalingen. Jesus siger jo netop, at vi skal lære folk alt det, som han har befalet os, hvilket jo er at tage hånd om de svageste og elske alle mennesker.”

Sådan forstår mange mission i dag. Men siger Jesus ikke netop i teksten, at man skal gå målrettet efter at omvende folk, så de bliver hans ”disciple”?

”Hvis man læser den meget fundamentalistisk, jo måske. Jeg mener jo også, at det er positivt, hvis folk frit vælger at blive kristne, men jeg tror ikke, at det er op til os. Derfor siger jeg, at vi har Helligånden med. Vi arbejder på et kristent grundlag for fred, retfærdighed og menneskelig værdighed. Og så har vi en klar rollefordeling: Vi støtter de lokale kirker i at være kirke på bedste måde i deres eget samfund, herunder også at deres arbejde og forkyndelse bygger på kvalificeret teologi. Men vi skal være ydmyge i Guds tjeneste, og hvis nogen konverterer til kristendommen, er det Guds fortjeneste og ikke vores.”