Mogens Jensen: Præster skal tvinges til at vie homoseksuelle

Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, mener ikke, at folkekirkepræster skal kunne nægte at vie homoseksuelle, som de kan i dag. Diskrimination på baggrund af seksualitet hører ikke til i et moderne Danmark, argumenterer han

Kulturordfører for Socialdemokratiet, Mogens Jensen, mener ikke at præster i folkekirken skal kunne nægte at vie homoseksuelle.
Kulturordfører for Socialdemokratiet, Mogens Jensen, mener ikke at præster i folkekirken skal kunne nægte at vie homoseksuelle. Foto: CECILE SMETANA/Ritzau.

Mogens Jensen, du skrev på Facebook, at Danmark skal gøre som den svenske statsministers nylige forslag og tvinge folkekirkepræster til at vie homoseksuelle. Er det Socialdemokraternes politik, eller står den for egen regning?

Det er mit eget udsagn. Vi har ikke diskuteret emnet i partiet.

Hvorfor bør vi afskaffe den såkaldte samvittighedsfrihed, hvor præster kan nægte at vie homoseksuelle?

Det må være sådan i et samfund som det danske, at der ikke er nogen, der skal kunne nægte at give en service – eller i dette tilfælde en kirkelig handling – på baggrund af folks seksuelle orientering. Vi har skrevet under på menneskerettighedserklæringen, der siger, at man ikke må diskriminere på baggrund af seksualitet, etnicitet og religion. Derfor er det et problem, at præster kan nægte at vie på grund af seksualitet.

Tror du, at nogen ønsker at blive viet af en præst, der er tvunget til det mod sin vilje?

Det skal folk slet ikke tage stilling til. De skal ikke vide, at en præst ikke ønsker at vie dem på grund af deres seksualitet, for muligheden for at nægte det skal ikke være der.

Du repræsenterer en egn (Vestjyllands Storkreds, red.), hvor mange præster formentlig ville gøre brug af samvittighedsfriheden, hvis et homoseksuelt par ville vies af dem. Hvad vil du sige til disse præster, hvis de undrer sig over, hvorfor der ikke er plads til deres syn i folkekirken?

Jeg har ikke kendskab til, hvordan præster på min egn stiller sig til det spørgsmål. Men jeg ville sige, at de må have deres personlige holdning, ligesom vi alle har lov til. De må bare ikke udøve diskrimination i deres gerning. Det mener jeg er fuldstændig i tråd med danske værdier.

Nogle ville mene, at åndsfrihed også er en vigtig dansk værdi. Er det ikke en indskrænkelse af åndsfriheden, hvis man fører dette igennem?

Åndsfriheden lever, og alle må mene, hvad de vil. Men når man er i en position som de danske folkekirkepræster er i, skal man ikke have lov til at udøve diskrimination.

Den danske kirke bliver ofte beskrevet som stærk i forhold til for eksempel den svenske kirke, fordi vi rummer både de teologisk konservative og de liberale. Er du ikke bekymret for, hvad en afskaffelse af samvittighedsfriheden vil betyde for denne rummelighed?

Folkekirken skal være rummelig, Danmark skal være rummeligt. Vi skal have åndsfrihed og alle de gode værdier, der kendetegner Danmark. Men vi kan ikke praktisere diskrimination i Danmark.

Kunne man ikke vende den om og sige, at det er diskrimination mod præster, der ikke vil vie homoseksuelle, hvis de ikke kan være i folkekirken?

Nej, for der er intet, der står over lovgivning i et land. Eller for den sags skyld internationale konventioner.

Men de bryder jo ikke loven?

Nej, men menneskerettighedskonventionen siger, at du ikke skal diskriminere på grund af seksualitet.

Vil en afskaffelse af samvittighedsfriheden gøre nogen forskel? Homoseksuelle bliver i forvejen henvist til provsten, som finder en præst, der vil vie dem, hvis de henvender sig til en, der ikke vil.

Forestil dig, at når du skal til læge, skal du orientere dig om, hvilken læge der vil behandle dig, alt efter, hvilken seksualitet du har. Det er da ikke rimeligt. Hvorfor skal mennesker rende rundt til forskellige præster for at finde ud af, hvem der vil vie dem?

Har du overvejet, hvad konsekvenserne kunne være for en folkekirke, der i forvejen lider af præstemangel, hvis de missionske og tidehvervske præster forlader deres job, fordi de bliver tvunget til at vie homoseksuelle?

Jeg håber, at det er en uddøende generation af præster, der har dette ønske om at diskriminere, for det hører ikke til i et moderne Danmark. Jeg kan ikke vide, om disse præster vil forlade deres stillinger, og jeg har ikke overblik til at vurdere konsekvenserne af det. Men jeg mener, at en af de helt fundamentale menneskerettigheder er, at man ikke må udøve diskrimination.