Prøv avisen

Munk-familiens vej til den katolske kirke

Om sin far, den danske digterpræst Kaj Munk, siger Arne Munk, at han ærede Luther, men at han havde stor respekt for den katolske tro. Arne Munk har sammen med sin kone, Hanne, og datteren Mathilde skiftet medlemskabet af folkekirken ud med et katolsk tilhørsforhold. -- Foto: Mikkel Hagstrøm.

KATOLSK OMVENDELSE: Kaj Munk ville have jublet over vores beslutning, mener Hanne og Arne Munk, som påpeger, at digterpræsten, der blev skudt af tyskerne, havde en stærk hældning til det katolske

Hanne og Arne Munks vej til den katolske kirke er brolagt med skuffelser over en folkekirke, som de mener, har svigtet sit bibelske og reformatoriske bekendelsesgrundlag. En kirke, der i praksis har vist, at dens rummelighed ikke giver plads til en kvindelig præst, som

– med henvisning til Bibelen – konsekvent siger nej til vielse af fraskilte, og hvis præster og biskopper ifølge Arne Munk har været nogle af de argeste kritikere af hans

engagement i Abortmindelunden i Vedersø og abortmodstanden i det hele taget.

Samtidig understreges det, at skiftet til den katolske kirke ikke kun skal ses som en protest imod en følgagtig folkekirke, der efter parrets opfattelse mere og mere nærmer sig begrebet servicekirke. Bagved ligger også dybere teologiske overvejelser, og her et opgør med den lutherske kirkes opfattelse af, at vi er og bliver fortabte syndere, som ikke selv kan gøre noget for at nærme os Gud.

– Jeg har altid ment, at de lutherske reformatorer tog fejl på dette punkt, i modsætning til katolicismen, hvor man taler om åndelig vækst, og at et menneske her selv kan gøre noget, forklarer Arne Munk. I den lutherske kirke, derimod, bliver det sommetider næsten gjort til en dyd at være synder, i hvert fald når en Søren Krarup udtaler sig.

Hanne og Arne Munk mener, at Kaj Munk ville have jublet over familiens beslutning om at konvertere til den katolske kirke.

– Når man læser min fars skrifter, kan man se, at han havde en stærk hældning til det katolske, og i studietiden i København besøgte han ofte den katolske kirke, forklarer Arne Munk, der i sit liv selv har gjort det samme, ligesom han gennem sit arbejde som lektor på Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet har indgående kendskab til den katolske kirkes teologi.

– Min far ærede Luther, men afskyede den lutherske kirkes to-regimentelære som pesten. Efter den deles verden jo op i et verdsligt og et åndeligt regimente, og det bliver ofte misforstået, som om Gud ikke skal have noget med det verdslige liv at gøre. For min far var det helt klart, at Kristus skulle være dommer og lovgiver, Kristus skulle fuldkommengøre loven, og min far så det som kirkens fornemste opgave – ligesom den katolske kirke gør det – at løfte menneskeheden op til den guddommelige sfære.

Familien Munk bor i det Vedersø i Vestjylland, hvor Kaj Munk var sognepræst fra 1924 til 1944. Deres første skridt til den katolske kirke blev taget af den nu 22-årige datter, Mathilde. Hun nægtede at lade sig konfirmere i en folkekirke, som ikke kunne bruge hendes mor til præst, og hvis præster kritiserede Arne Munks engagement i Abortmindelunden og abortsagen.

Det endte med, at hele familien meldte sig ud af folkekirken, og for tre år siden konverterede Mathilde til den katolske kirke. Samtidig begyndte hendes forældre at gå til gudstjeneste i den katolske kirke i Lemvig, og de konverterede ved messen juleaftensdag sidste år. På en dag, der i forvejen havde stor symbolsk betydning i en familie, hvor man altid har haft sans for symbolik, for Arne Munk blev døbt af sin far juleaftensdag 1934 i Vedersø Kirke.

I modsætning til folkekirken fremhæves, som nogle af dyderne ved den katolske kirke, dens verdensomspændende virke og autoritet og her pavens fastholden ved en række mere bogstavelige tolkninger af Bibelen.

– Når først kristendommen gøres til et fortolkningsproblem, som i den danske folkekirke, hvor man forsøger at omskrive Bibelen til allegori og symbolik, så er jeg stået af, fastslår Arne Munk.

Bibelens og trosbekendelsens ord om den Jesus, der døde og opstod, skal forstås præcis, som de er skrevet, også selvom vi ikke forstår det med vores fornuft, uddyber Hanne Munk.

– I den katolske kirke forsøger man sig ikke, som i folkekirken, med rationelle bortforklaringer. Her er der plads for mysteriet, hvor man tager de bibelske sandheder til sig i tro.

Som søn af en far, der frivilligt tog martyriet på sig, da han den 4. januar 1944 blev skudt af tyskerne, fremhæver Arne Munk offertankens betydning i kristendommen.

– Den spiller ikke nogen særlig stor rolle i den lutherske kirke, men har en central placering i katolicismen, og med den død, min far fik, er martyriet og dets vidnesbyrd naturligvis noget, jeg mange gange har været nødt til at gennemtænke.

steens@kristeligt-dagblad.dk

Fakta

MUNK-FAMILIEN

Arne Munk blev født 1934 som Lise og Kaj Munks tredje barn ud af en børneflok på fem. Har arbejdet som lektor på teologisk fakultet, Københavns Universitet. Deltaget i bibeloversættelse med videre.

Hanne Munk, født 1953, aut. lægesekretær, korrespondent, teologisk kandidat 1995. Medforfatter til "Kaj Munk, dansk rebel og international inspirator". Gift med Arne Munk 1983.

Kaj Munk, født 1898 i Maribo, skudt af tyskerne den 4. januar 1944. Cand.theol. 1924 og samme år ansat som sognepræst i Vedersø, hvor han virkede frem til sin død. Stort og omfattende forfatterskab, og en af mellemkrigstidens mest spillede dramatikere. Gift med Lise Munk, som døde i 1998.