Prøv avisen

Munkevæsenets fremtid er usikker

– I dansk protestantisk sammenhæng er der, trods ny åndelig søgen, ikke tradition for klosterlivet, og det giver derfor for de fleste mænd ingen mening at skulle opgive familie, karriere og velstand til fordel for munkelivet, siger Niels Christian Hvidt. -

Danske mænd vil ikke længere binde sig til det kyske og afsondrede liv i klostre. Skal der fortsat være munkeklostre i Danmark, kræver det handling her og nu for den katolske kirke

Danske munke er i dag et særsyn. Men om få år kan de helt være fortid. Det bornholmske trappistkloster Myrendal en streng retning inden for cistercienserordenen er i hvert fald i dag Danmarks eneste tilbageværende traditionelle munkekloster. Og med lederen prior Frans Van Haarens nylige død er klostrets fremtid uvis. Der er i dag kun to brødre tilbage.

Den katolske kirke i Danmark er opmærksom på Myrendals sårbare situation og vil gøre en indsats for, at der forbliver munkeklostre på dansk grund.

Rent praktisk kan vi som katolsk kirke rette henvendelse til udenlandske ordener og høre, om der er interesse for at grundlægge et kloster eller tilføre nyt liv til det bestående, siger informationschef for den katolske kirke i Danmark, Iben Thranholm.

Hun fremhæver, at der også findes et mindre franciskansk fællesskab i Roskilde, der dog ikke er kloster i traditionel benediktinsk forstand.

Forklaringen på den nutidige krise for munkevæsenet skal ifølge den katolske teolog og forsker Niels Christian Hvidt findes i, at Danmark er stærkt præget af protestantismen og sekulariseringen.

I dansk protestantisk sammenhæng er der, trods ny åndelig søgen, ikke tradition for klosterlivet, og det giver derfor for de fleste mænd ingen mening at skulle opgive familie, karriere og velstand til fordel for munkelivet, siger han.

Nonneklostrene har ikke oplevet samme dramatiske tilbagegang, og det er der ifølge den katolske forsker en sociologisk forklaring på.

Statistikkerne tyder på, at kvinder har lettere ved at hengive sig til det religiøse end mænd, sammenholdt med den omstændighed, at mænd i stedet for klosterlivet kan vælge præstevejen.

På trods af sekulariseringen mener Iben Thranholm, at munkevæsenet kan gå en lys fremtid i møde.

Vi ser i dag en stor interesse for retræte og kristen mystik. Derfor må vi som kirke ikke sove i timen. Der skal her og nu være kirkelige tilbud til de åndeligt søgende, også af klosterlig karakter, pointerer den katolske informationschef.

Hun forudser, at det om 10-20 år kan komme på mode også blandt mænd at udskifte nutidens materialistiske livsform med et langt og rigt, åndeligt klosterliv.

kirke@kristeligt-dagblad.dk