Muslimer afviser imamuddannelse

Forslag om teologiuddannelse for imamer bliver skudt ned af flere muslimske organisationer. Islam skal ikke underlægges samme gudstvivl, som man har udviklet i kristendommen, lyder en begrundelse

Imran Shah, talsmand for Dansk Islamisk Trossamfund, mener, at forslaget om en imamuddannelse lugter af, at man ikke har forhørt sig med de muslimske organisationer.
Imran Shah, talsmand for Dansk Islamisk Trossamfund, mener, at forslaget om en imamuddannelse lugter af, at man ikke har forhørt sig med de muslimske organisationer. . Foto: Jeppe Bøje Nielsen Denmark.

Mens både et politisk flertal og teologistudiet i København ser positivt på en universitetsuddannelse for imamer, møder idéen modstand blandt danske muslimer.

Forslaget blev for nylig præsenteret af domprovst i København og formand for Danske Kirkers Råd Anders Gadegaard. Både han og andre foreslår at lægge uddannelsen under de teologiske fakulteter, hvilket blandt andet vil indebære fuld forskningsfrihed og kritisk læsning af Koranen.

LÆS OGSÅ: Analyse: Er tiden til en dansk imam-uddannelse?

Men det forslag afviser nogle af landets store muslimske organisationer. Ifølge Islamisk Trossamfund er det direkte umuligt.

Ingen troende muslim vil nogensinde støtte op om at betvivle Guds ord. Heller ikke på en uddannelse, siger talsmand Imran Shah med henvisning til den forskningsfrihed, der stilles som krav på danske universiteter.

Vi synes, det er en fin anerkendelse af muslimer i landet, og selvfølgelig er der plads til respektfuld, kildekritisk diskussion. Men hvis islam skal underlægges samme gudstvivl, som man har udviklet i kristendommen, kommer det ikke til at ske. Ikke på vilkår. Forslaget lugter af, at man desværre ikke har forhørt sig med de muslimske organisationer, siger han.

Islamisk Trossamfund har efter eget udsagn 1500-2000 deltagere til fredagsbøn og kan samle 25.000 til større arrangementer.

Forslaget afvises også af den muslimske organisation Minhaj ul Quran i Danmark, som ifølge eget udsagn har 10.000 muslimer tilknyttet. Imamerne får allerede en god seksårig uddannelse på et islamisk universitet i Pakistan, som både er åndelig og boglig, begrunder talsmand Qaisar Najeeb.

Det er bedre at overlade det til de islamiske universiteter. Det kræver for mange ressourcer herhjemme. Hvis man laver en uddannelse inden for islam på universitetet, kunne man komme ud for, at folk, som ikke er muslimer, tager den uddannelse og måske udtaler sig på vegne af islam, siger han.

I stedet efterlyser han et kursus for imamer fra udlandet, som handler om demokrati, integration og islam i en dansk sammenhæng:

Så vi ikke får imamer med holdninger, der er helt hen i vejret.

Heller ikke de tyrkiske imamer, som udgør op mod to tredjedele af de uddannede og fuldtidsbeskæftigede imamer i Danmark, kommer til at gå på en dansk uddannelse.

LÆS OGSÅ: Kritik: Gadegaards synspunkter er besynderlige

Det fortæller Tülcay Tas, bestyrelsesmedlem i den danske afdeling af Diyanet, Tyrkiets direktorat for religiøse anliggender, som står for imamernes uddannelse:Det er efter min mening vigtigere at se på, om en imam er uddannet efter muslimernes traditioner og lever efter den islamiske tro end at se på, hvor han er uddannet, og hvilket sprog han taler.

For blot et år siden blev interessen for en teologisk uddannelse blandt danske muslimer undersøgt. Konklusionen er klar: Forslaget er umuligt. Det fortæller rapportens forfatter, ph.d. og konsulent med speciale i interreligiøse studier Mogens Mogensen, som talte med repræsentanter for Muslimernes Fællesråd, Dansk Muslimsk Union, Diyanet og Imam Ali Islamic Centre.

Min rapport konkluderer, at det ikke er realistisk. Det ville være ønskeligt med sådan en uddannelse, og alle er positive i undersøgelsen, men der er stor skepsis i forhold til, hvor realistisk det er, siger han.

For det første er det tvivlsomt, om der er arbejde til højtuddannede imamer i Danmark. For det andet kan det blive svært at lave en uddannelse, der både har autoritet blandt muslimer og kan godkendes af uddannelsessystemet.

Man kan ikke ændre på, at forskning og undervisning på et universitet skal foregå på et videnskabeligt grundlag, og det betyder nok, at nogen vil konkludere, at så er det ikke muligt, siger han.

Der findes dog muslimsk opbakning til en imam-uddannelse. Dansk Islamisk Råd, som står bag landets første større moské, og som ifølge egne oplysninger tæller 25.000 muslimer, udtrykte for nylig støtte til forslaget i Kristeligt Dagblad.

Formand for Muslimernes Fællesråd Asmat Mojaddedi sagde for et år siden, at det ikke på nuværende tidspunkt er realistisk med en dansk imamuddannelse. Men nu er organisationen mere optimistisk, og talsmand Mustafa Gezen understreger, at man sagtens kan rumme forskningsfrihed og kritisk læsning af Koranen.

I Tyrkiet vil du møde en teologisk uddannelse i islam med undervisere, som er ateister. Det er ikke det, der er problemet. Det er mere, om man kan bruge uddannelsen bagefter, og hvordan den skal laves. Jeg afviser ikke, at det er svært at få sådan en uddannelse op at køre. Det kræver masser af dialog mellem muslimer og universiteterne.