Prøv avisen

Muslimer i nyt pr-fremstød

Mange af verdens problemer kan løses ved at introducere islam som en fredelig, frihedselskende og tolerant religion, mener Den Muslimske Verdensliga. -

Mange af verdens problemer kan løses ved at introducere islam som en fredelig, friheds-elskende og tolerant religion, mener Den Muslimske Verdensliga

Verden står over for en lang række problemer. Og islam er løsningen på dem. Eller i hvert fald en del af løsningen. Den konklusion er Den Muslimske Verdensliga nået frem til efter en tre dage lang konference, og ligaen opfordrer nu til en detaljeret strategisk plan, der kan introducere islam som en fredelig og tolerant religion for ikke-muslimer.

De fremtidige mål er ifølge slutdokumentet fra Verdensligaens konference både at forbedre muslimske landes forbindelser til Vesten og bremse den nedrakning af islam, som Verdensligaen mener finder sted i mange vestlige lande. Og midlerne til at nå de mål er mange. Eksempelvis opfordrer Den Muslimske Verdensliga til at oprette en række tv-stationer, der kan formidle programmer om islam på flere vestlige sprog.

Vi bør fremme idéer, der kan viderelevere islams budskab via internettet og satellitkanaler, står der i konferencens slutdokument.

Samtidig ønsker Den Muslimske Verdensliga at oprette centre i Vesten, der kan bruges til at overvåge de vestlige landes skolebøger for at undgå såkaldt tilsmudsning af islam.

Målet med dette er ikke kun at registrere eventuelle eksempler på tilsmudsning af islam, men også at promovere lovforslag, der kan være med til at kriminalisere eventuel nedrakning af islam og muslimske overhoveder.

Amerikaneren Robert Spencer, der er forfatter til bogen Stealth Jihad, ser med skepsis på Den Muslimske Verdensligas intentioner. Han opfatter ligaens idéer som et direkte forsøg på at lukke munden på de vesterlændinge, der kritiserer islam.

Jeg vil vove at påstå, at Den Muslimske Verdensliga vil opfatte det som en nedrakning af islam, hvis vesterlændinge forsøger at forske i, hvordan islamister bruger Koranen til at retfærdiggøre vold. Derfor opfatter jeg deres mål som et forsøg på at lukke munden på ikke-muslimer med hensyn til alt, der vedrører islam, siger Robert Spencer.

kirke@kristeligt-dagblad.dk