Prøv avisen

Muslimer og jøder går sammen i nyt netværk

Bent Melchior er en del af fundamentet for et nyt jødisk-muslimsk netværk. - Foto: Uffe Weng

Det nye netværk Jødisk-muslimsk platform i Danmark kritiserer forbuddet mod minareter i Schweiz

Folkeafstemningen i Schweiz om et forbud mod minareter er et tegn på øgede problemer for religiøse mindretal, som vækker genklang i Danmark. Det mener et nyt jødisk-muslimsk netværk, som kalder sig Jødisk-muslimsk platform i Danmark.

- Formålet med foreningen er at afdække og forebygge antisemitisme og islamofobi i Danmark. Vi ser for eksempel en dansk støtte til beslutningen i Schweiz som et tydeligt signal om diskrimination, fordomme og manglende viden, siger imam Naveed Baig, der er en af foreningens talsmænd.

Naveed Baig peger samtidig på, at der ofte sker mindre religiøse krænkelser af mennesker i hverdagen i Danmark. Den udvikling vil han gerne være med til at vende, før det danske samfund risikerer at ende med - på linje med Schweiz - at forbyde minoriteters symboler.

- Jeg mener, at der er meget mere, der binder de monoteistiske religioner sammen, end der skiller os ad. Vi må derfor finde de medmenneskelige værdier frem og gøre brug af dem i vores hverdag, siger Naveed Baig.

Jødisk-muslimsk platform i Danmark tæller ud over imamen flere end 20 markante danske jøder og muslimer, blandt andre overrabbiner Bent Melchior, som i mange år har kæmpet for minoriteters rettigheder og accept i Danmark.

Bent Melchior har gennem årene søgt at forene jøder og muslimer i forskellige sammenslutninger, blandt andet sammen med Naser Khader.

- Det har vist sig sværere, end jeg troede for år tilbage, siger han og fortsætter:

- Foreningen bygger derfor denne gang på et bredere grundlag. Den er både tænkt som en stemme i den offentlige debat og som en venskabsforening, hvor vores børn for eksempel kan spille fodbold og lege samme.

Han mener, at kun i mødet med dem, man har fordomme om, lærer man, at 'her er tale om helt almindelige mennesker'.

Blandt de planlagte aktiviteter er dialogmøder, rejser til steder, som er hellige både for jøder og muslimer - og en aktiv deltagelse i den offentlige debat.

Netværket forbinder til et større samarbejde i EU-regi, som søger at skabe øget forståelse mellem religioner.

Læs mere om debatten om minareter på www.religion.dk

En ny jødisk-muslimsk forening tager afstand fra dansk støtte til et forbud mod minerater i Schweiz. På billedet ses en minerat i Malaysia. Foto: SAEED KHAN Denmark