Prøv avisen

Muslimer og kristne ønsker fælles forum

Ny undersøgelse viser enighed om, at et kristent-muslimsk forum kan fremme samarbejdet på tværs af religionerne. Men muslimerne er uenige om, hvem der skal repræsentere dem

Et nyt religiøst forum på tværs af islam, kristendom og andre religioner kan være med til at etablere en bedre kontakt mellem folkekirken og de muslimske trossamfund.

Det fremgår af en ny rapport fra stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde. Rapporten bygger på samtaler med 22 privatpersoner og repræsentanter for muslimske organisationer og moskeer. Undersøgelsen blev foretaget i kølvandet på Muhammed-krisen i perioden den 28. marts til den 16. maj og skal blandt andet danne baggrund for debatten på en stor konference til august med deltagelse af muslimske og kirkelige ledere.

Af rapporten fremgår det, at flertallet af de 22 adspurgte mener, at det ville være godt at have et sted, hvor man informerer hinanden og samarbejder på tværs af religioner. Der er enighed om, at formålet med et tværreligiøst forum ikke er at opnå teologisk enighed. Derimod ønsker de adspurgte at modarbejde ekstremisme, fremme positiv integration, hvor man ikke mister sin egen identitet, og at håndtere konfliktsituationer i fællesskab.

Men ifølge næsten alle deltagerne i undersøgelsen risikerer det religiøse forum at strande på spørgsmålet om, hvordan de muslimske medlemmer skal findes. Mange peger på, at det forudsætter dannelsen af et muslimsk råd i Danmark. Andre mener, at et tværreligiøst forum kun kan lykkes, hvis det får repræsentation af moderate og ikke radikale muslimer.

– Med hensyn til muslimsk repræsentation, så må I samarbejde med dem, der vil samarbejde. Tag dem, der repræsenterer flest, og dem, der kan dansk, lyder et tredje bud fra rapporten.

Religionshistoriker Lene Kühle fra det teologiske fakultet ved Aarhus Universitet mener, det ville være nemmere at finde medlemmerne til det religiøse forum, hvis der var et muslimsk råd herhjemme.

– Men ulempen ved at have et muslimsk råd er, at man udelukker andre muslimer fra det religiøse forum. I forbindelse med Muhammed-krisen er mange blevet nødt til at tage stilling, og derfor så vi forskellige positioner som eksempelvis repræsenteret ved Naser Khaders Demokratiske Muslimer. De positioner skal folk forholde sig til, men over halvdelen af muslimerne i Danmark føler stadig ikke, at nogen i offentligheden repræsenterer dem, siger hun.

Og meningen med det religiøse forum er netop, at der skal være plads til alle grupperinger indenfor religionerne, siger Mogens S. Mogensen, førende missionsekspert og en af de tre konsulenter bag undersøgelsen.

– Formålet er netop at få bygget bro mellem konflikterne, så derfor skal vi tale med de muslimer, som vi har svært ved at tale med, og som vi oplever mange vanskeligheder i forhold til. Det er også vigtigt, at vi fra folkekirkelig side ikke kun repræsenterer en bestemt, dialogvenlig fløj, men har repræsentationer fra forskellige retninger og grupperinger, siger han.

schnabel@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Kirke og tro