Sognepræst: Muslimer skal også opleve, at kirken er relevant for dem

Sidste år blev der født 120 børn i det flerkulturelle Tingbjerg Sogn i København. Alligevel havde sognepræst Mette Basbøll kun tre dåb

42-årige Mette Basbøll er præst i Tingbjerg Sogn ved København, hvor under 14 procent af indbyggerne er medlemmer af folkekirken. – Privatfoto.
42-årige Mette Basbøll er præst i Tingbjerg Sogn ved København, hvor under 14 procent af indbyggerne er medlemmer af folkekirken. – Privatfoto.

Kigger man udelukkende på statistikken, burde mismodet være sognepræst Mette Basbølls nærmeste kollega. For hvordan holder man modet oppe, når man er præst i et sogn, hvor under 14 procent af indbyggerne er medlem af folkekirken, og hvor der sidste år kun var tre dåb, på trods af at der blev født 120 børn sognet?

Men for 42-årige Mette Basbøll er der intet ensomt eller nedslående ved arbejdet som præst i Tingbjerg Sogn ved København.

”Bag ved statistikken gemmer der sig en meget aktiv menighed og en masse mennesker, der har tæt tilknytning til kirkens arbejde. Jeg har mere kontakt i løbet af ugen med sognets beboere her, end jeg har oplevet i noget andet sogn,” siger hun.

Det skyldes, forklarer hun, at kirken er en diakoni-kirke med et særligt socialt fokus med et væld af sociale arrangementer, hvor mange folk møder op flere gange i løbet af ugen.

Tingbjergs lave medlemsprocent afspejler, at bydelen har en høj andel af indvandrere især med muslimsk baggrund. Samtidig er det en bydel med mange sociale boligbyggerier. Og det er i højere grad socialt udsatte snarere end religionsmøde, der fylder i Mette Basbølls arbejdsdag.

”Langt det meste af min tid går med at være synlig i kirken, så folk har en oplevelse af, at jeg er til stede, når de kommer her og benytter sig af vores sociale tilbud,” siger hun.

Blandt andet arrangerer kirken fællesspisning og caféeftermiddage for ensomme, ligesom der også er en socialrådgiver til rådighed samt en massør en gang om ugen. Derudover er der en ugentlig gudstjeneste, hvor der i gennemsnit dukker mellem 20 og 35 mennesker op.

Mette Basbøll forklarer, at det langt overvejende er kirkemedlemmer, der benytter kirkens sociale tilbud. Det sker også, at muslimer besøger caféen eller bruger socialrådgiveren, men hun ser næsten aldrig muslimer til gudstjenester og kirkelige handlinger. Og det er heller ikke målet, siger hun.

”Det er ikke sådan, at vi forsøger at omvende muslimer. I stedet er vores opgave at finde ud af, hvordan vi som kirke alligevel kan være relevante for dem, når udgangspunktet er, at de ikke kommer til en kristen gudstjeneste,” siger hun.

For Mette Basbøll er det snarere integration end mission, der er fokus for hendes arbejde:

”Vi skal være et hus med et bredt favnende fællesskab, som muslimer også oplever som relevant. Helt konkret kan det handle om, at muslimer, der gerne vil blive bedre til at tale dansk, kan komme ned i vores café. Her ved de, at vi kun taler dansk, og at vi har tålmodigheden til, at man kan øve sig i sproget,” siger hun.

I 2014 valgte Tingbjergs daværende præst, Ulrich Vogel, at flytte fra sognet på grund af, hvad han beskrev som flere års chikane og mafialignende kriminalitet i bydelen. Men Mette Basbøll oplever ikke noget problem i dag ved at være præst midt i et multikulturelt område med en stor muslimsk befolkningsgruppe.

”Jeg vil nødig lyde naiv, men det multikulturelle er ikke et problem for vores kirke. Jeg føler generelt, at der er stor respekt blandt muslimer for kirken og for mig som præst. For eksempel oplevede jeg, at mange muslimer bød mig varmt velkommen, da jeg flyttede hertil som præst,” siger hun. 8