Prøv avisen

Muslimer til kamp for dyrevelfærd

Moderne dyreopdræt er i strid med islam, mener ny muslimsk dyreværnsorganisation, som vil diskutere alt fra landbrugsdyr til cirkusdyr

Må en muslim gå i cirkus? Eller i zoologisk have? Og er det tilladt at bruge produkter, som er testet på dyr?

Det er nogle af de spørgsmål, som rejses af en ny dansk dyreværnsorganisation, stiftet af muslimer og rettet mod muslimer.

Islamic Animal Aid, som organisationen hedder, vil med egne ord »minde det muslimske samfund om islams smukke regler om, hvordan vi mennesker skal omgås dyr« og mener blandt andet, at de etiske principper i industriens dyreopdræt er i strid med islams principper for barmhjertighed mod dyr.

Selv det halalkød, som mange muslimer i dag køber i den tro, at det er behandlet i overensstemmelse med Koranen, kan der stilles spørgsmålstegn ved, mener foreningens talskvinde og medstifter, Farah Sakhi.

Kummerlige forhold

- Islam indeholder nogle meget smukke principper for dyrevelfærd, som det moderne landbrug og dyreopdræt ikke lever op til. Som muslimer må vi derfor tage diskussionen om, hvorvidt vi nu også lever i overensstemmelse med islam, når vi for eksempel køber kød, som ganske vist er halal-slagtet, men er opdrættet i strid med islam. Ifølge islam må dyr ikke holdes i fangeskab, men både kyllinger og kvæg lever jo i dag under kummerlige forhold, siger Farah Sakhi, der selv er medicinstuderende.

Dyreforsøg

At et moderne landbrug ikke kan lade dyrene gå frit omkring, er man bevidst om i Islamic Animal Aid. Formålet med foreningen er derfor blandt andet at disku-tere, hvilke opdrætsmetoder der bedst harmonerer med islam.

- Det må være et krav, at dyrene kan gå ude og ikke er bundet i en lille bås næsten hele deres liv. Også andre former for fangenskab, for eksempel i cirkus og zoologisk have, er i strid med islam, men i dag er mange muslimer slet ikke opmærksomme på disse principper, siger Farah Sakhi.

Selv store dele af det økologiske landbrug vil i mange tilfælde ikke opfylde islams krav, påpeger Farah Sakhi, som selv lever vegetarisk, fordi hun ikke kan finde kød, der er opdrættet i overensstemmelse med islam.

- At en kylling er økolo-gisk betyder hovedsagligt bare, at den har fået økologisk foder. Selv om islams regler er fremsat for mere end 1400 år siden, er de stadig suveræne i forhold til moderne dyreopdræt. Men vi vil ikke kun diskutere dyreopdræt i foreningen. Også dyreforsøg rejser nogle vigtige spørgsmål. Som muslim bør man holde sig fra produkter, hvor dyr har lidt skade under produktionen, siger Farah Sakhi.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk