Prøv avisen

Muslimsk fredsdialog plettet af had mod jøder

Islam skal dominere verden, Israel skal fjernes fra verdenskortet, og muslimerne skal gøre Hitlers arbejde færdigt, lyder det fra flere muslimske lærde.

Hitlers arbejde skal gøres færdigt og Israel skal fjernes, lyder det fra nogle af de 138 muslimske lærde, som Danske Kirkers Råd netop har takket for en invitation til dialog

Islam skal dominere verden, Israel skal fjernes fra verdenskortet, og muslimerne skal gøre Hitlers arbejde færdigt.

Det er ikke den slags holdninger, man normalt møder hos fortalere for fred og religiøs sameksistens. Men gennemgår man navnene på de 138 muslimske ledere, der sidste år skrev et åbent brev til verdens kristne, finder man en række personer, som i flere omgange har udtrykt støtte til krig, konflikt og forfølgelse af jøder.

På listen finder man blandt andre Tayseer Rajab Al-Tamimi, som er dommer ved en islamisk domstol i Palæstina. Han er samtidig en mand med meget skarpe holdninger til Israel og har ifølge flere nyhedsbureauer blandt andet udtalt, at jøderne er dømt til at blive forfulgt, ydmyget og tortureret for altid, og det er en muslimsk pligt at sørge for, at de får som fortjent (...) hvor Hitler fejlede, må vi tage over.

Skarpe holdninger finder man også hos den tidligere pakistanske sharia-dommer Muhammad Taqi Usmani, som i den britiske avis The Times er citeret for at have sagt, at når der er muslimer nok i den vestlige verden, skal de etablere islams overherredømme.

Også Jerusalems mufti, Ikrima Sabri, som har underskrevet opfordringen til dialog, har i flere omgange udtalt sig truende i forhold til Israel. Ifølge den britiske avis The Telegraph har muftien blandt andet afsagt en dom, som stadfæster, at der aldrig har været et jødisk tempel på Tempelbjerget, og at Israel derfor ikke har ret til at eksistere.

Kristeligt Dagblad beskrev i går, hvordan Danske Kirkers Råd, et samarbejde mellem 15 kirkesamfund og 40 kirkelige organisationer, herunder folkekirken, i et brev netop har takket de 138 muslimske ledere for deres invitation til dialog og religiøs sameksistens. Og for Anders Gadegaard, som er formand for rådet og domprovst i København, ændrer det ikke på noget, at enkelte af de muslimske lærde har udtalt sig problematisk.

Nu har vi jo ikke tjekket samtlige 138 personer for, hvad de måtte have sagt, hvilket både ville være umuligt og urimeligt. Vi har taget stilling til, at de nu har skrevet under på en meget åben og positiv invitation til dialog, og det bør vi da tage imod, siger Anders Gadegaard, som dog understreger, at man i brevet til de muslimske ledere har påpeget behovet for handling bag de pæne ord om dialog.

Nu skal alle de muslimske talsmænd ikke stå til ansvar for, hvad en lille gruppe eventuelt kan have sagt i bestemte sammenhænge. Men hvis det viser sig, at man gentagne gange oplever holdninger, der strider imod erklæringerne om dialog og fred, bliver det naturligvis meget svært at komme videre, siger Anders Gadegaard.

Danske Kirkers Råd står langtfra alene med at have takket de muslimske ledere for det åbne brev om dialog og sameksistens. Også paven, den engelske ærkebiskop og adskillige andre kristne ledere har meldt ud på samme måde.

Skal dialogen give mening, er det dog afgørende, at man fra begge sider ved, hvem man taler med, påpeger Andreas Christensen, feltpræst på flere internationale opgaver og sognepræst ved Frihavn Kirke i København.

Det afgørende i denne dialog er, hvem der skriver til hvem. Hvilket mandat har de? Repræsenterer de et flertal, og har de politisk indflydelse, lyder det spørgende fra Andreas Christensen, som umiddelbart roser brevet fra Danske Kirkers Råd, da det både viser åbenhed og markerer en teologisk grænse, der fastholder forskellen på kristendom og islam.

Hvis skrivelserne skal udtrykke et fredsønske fra flertallet af de kristene og flertallet af muslimer i verden, skal det afdækkes, hvem der skriver til hvem. Lykkes dette imidlertid, vil det være et tiltrængt fokus i nyhedsformidlingen: Det er kun meget få kristne, som ønsker at bekæmpe muslimer, og det er kun meget få muslimer, der ønsker at bekæmpe kristne. De store flertal ønsker, at vi skal konkurrere på sunde vilkår, siger Andreas Christensen.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk

Kan Hizb-ut-Tahrir overholde retningslinjerne, så er de ligesom alle andre muslimske organisationer velkomne i Dansk Muslimsk Union. - Foto: Arkiv