Prøv avisen

Muslimske organisationer: Imamer burde være bedre uddannede

Danske imamer mangler dels uddannelse, dels ved imamerne for lidt om samfundet, siger formand for medieudvalget i Dansk Islamisk Råd, Mohammed Al Maimouni. Arkivfoto af formanden for Dansk Islamisk Råd Foto: Erik Refner

Imamer mangler viden om både islam og samfundsforhold, mener repræsentanter fra muslimske organisationer

Hver anden gang der prædikes i en dansk moské, føres ordet af en mand uden imamuddannelse.

Den seneste undersøgelse af praktiserende imamer viste, at under halvdelen havde en uddannelse. Og heraf var næsten alle uddannet i et muslimsk land.

Tallene er fra rapporten Moskéer i Danmark islam og muslimske bedesteder fra 2006, og de tal har stort set ikke ændret sig siden. Det vurderer religionssociolog med speciale i islam Brian Arly Jacobsen, som også er medredaktør på bogen Tørre tal om troen. Religionsdemografi i Danmark i det 21. århundrede.

LÆS OGSÅ: Sareen: Muslimer må selv stå for uddannelse

Imamers uddannelsesniveau er måske en smule forbedret, men det er ikke rykket meget. Vi ved, at de muslimske menigheder vokser, og derfor vil der givet være flere imamer. Så hele billedet er vokset, men min fornemmelse er, at proportionerne mellem lægmandsimamer og uddannede imamer stort set er de samme i dag, siger han.

Og det er et problem, mener blandt andet Dansk Islamisk Råd. Dels mangler danske imamer uddannelse, dels ved imamerne for lidt om samfundet, siger formand for medieudvalget i Dansk Islamisk Råd, Mohammed Al Maimouni.

En række muslimske organisationer afviste ellers forleden, at der er brug for en dansk teologisk uddannelse for muslimer, som det er blevet foreslået. Islamisk Trossamfund har begrundet dette med, at danske imamer faktisk er veluddannede og ved nok om danske forhold.

Men det er Mohammed Al Maimouni ikke enig i.

De praktiserende imamer, der ingen uddannelse har, er et stort problem, for de har ikke de rigtige redskaber til at rådgive folk. Ud over at være uddannet skal en imam have viden om det samfund, han befinder sig i. Den akse er meget vigtig for en imam. Men selv nogle af de imamer, der har en uddannelse, ved ikke nok om danske samfundsforhold, siger han.

LÆS OGSÅ: Muslimer afviser imamuddannelse

Samme kritik retter den muslimske organisation Minhaj ul-Quran mod imamer i Danmark.

Vores imamer bliver irriterede, når de møder folk med langt skæg, der kalder sig imamer, men ikke kan deres ABC om islam. Det har den konsekvens, at når en person udtaler sig som imam, så tror de personer, der hører hans holdninger, at det er islamisk lære. Så bliver han ambassadør for islam. Også selvom han siger noget, der går fuldstændig imod islam, siger talsmand Qaisar Najeeb.

Kommer der en udenlandsk læge til Danmark, skal han dokumentere sin uddannelse ved ansættelse, påpeger Qaisar Najeeb.

Sådan burde det også være for imamer. Staten skal undersøge, om de overhovedet har en uddannelse, og derudover skal de have kursus i demokrati og dansk kultur, siger han og tilføjer, at Minhaj ul-Qurans imamer uddannes i Pakistan og derefter gennemgår et seks måneders kursus i Danmark, som organisationen har sammensat.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Islamisk Trossamfund, men talsmand Imran Shah sagde i sidste uge til Kristeligt Dagblad, at han er usikker på, om der overhovedet er behov for en dansk imamuddannelse. Han kaldte det en misforståelse, at imamer ikke ved nok om danske forhold.

Danske imamers uddannelsesniveau

Ifølge en opgørelse fra 2006 havde under halvdelen af de dengang 113 praktiserende imamer i Danmark en egentlig islamisk teologisk uddannelse. Andelen af ikke-uddannede imamer vurderes at være cirka den samme i dag.

To tredjedele af de uddannede og fuldtidsbeskæftigede imamer i Danmark er uddannet og aflønnet af det tyrkiske direktorat for religiøse anliggender, Diaynet. Det drejer sig i dag om 30 imamer i alt.

Kilder: Lene Kühle: Moskéer i Danmark islam og muslimske bedesteder (2006). Mogens S. Mogensen: Teologisk uddannelse i islam i Danmark (2012).

Sagen kort

Anders Gadegaard, domprovst i København og formand for Danske Kirkers Råd, har foreslået en statsfinansieret uddannelse i islamisk teologi med sigte på at uddanne imamer. Forslaget har mødt opbakning blandt andet fra teologiuddannelsen i København og et politisk flertal bestående af regeringspartierne samt Liberal Alliance og Enhedslisten. Forslaget er også blevet kritiseret voldsomt blandt andet af mellemøstanalytiker og tidligere folketingspolitiker Naser Khader. Uddannelsesminister Morten Østergaard gav forleden udtryk for, at han savner de muslimske røster i debatten. I sidste uge blev forslaget om en dansk uddannelse for imamer afvist af flere muslimske organisationer.