Muslimske studerende går sammen

Den første landsdækkende organisation for muslimske studerende i Danmark blev stiftet i weekenden

Danmarks første landsorganisation for muslimske studerende blev i weekenden en realitet. Foreningen Af Studerende Muslimer (FASM) er oprettet for at favne det stigende antal muslimske studerende på gymnasier, handelshøjskoler og universiteter. Foreningen vil oplyse de unge muslimer om islam og støtte dem i blandt andet uddannelsesvalg. Samtidig vil FASM deltage i studenterpolitik og give landets muslimske studerende en fælles platform og et fælles talerør. Foreningen oplever et stort behov for almindelig information om islam, fordi mange unge er usikre på deres religiøse rødder. - Mange muslimske studerende mangler viden om islam, og vi har brug for et netværk, der kan inspirere og rådgive os. Unge fra anden og tredje generation har forældre, der kan være analfabeter og derfor ikke kan hjælpe os i valg af uddannelse. Vores generation er de første, der for alvor studerer i Danmark, og vi står i en kaotisk situation, siger Fatih Alev, der er landsformand for FASM. Den nye landsforening vil ifølge Fatih Alev også tilbyde lektiehjælp og rådgivning til blandt andet nybagte muslimske studenter. Fatih Alev er selv 27 år og har taget pause fra HA- og datalogistudier. Han mener, at muslimske studerende står i en sværere situation end unge af danske forældre, fordi uddannelsessystemet ikke er gearet til at imødekomme muslimernes ønsker. Ydmyge ønsker - Mange uddannelssteder tager ikke hensyn til muslimske ønsker om blandt andet bederum. Det er et ydmygt ønske, som uddannelsesstederne bør efterkomme, og selv om det kan synes som en lille ting, så er det yderst følsomt for os, fordi vores religion er mere opmærksom på Gud i hverdagen, siger han og understreger, at han ude omkring i landet støder på studievejledere, der ikke inspirerer de unge muslimer til at stræbe efter en højere uddannelse. - Indstillingen er, at de skal blive ved sin læst og uddanne sig som frisører eller mekanikere. De unge har mere tillid til os, når vi vejleder dem, siger Fatih Alev. FASM er ingen vækkelsesorganisation, men skal ifølge Fatih Alev bryde den mundlamhed, der præger danske muslimer, når Mellemøst-konflikt og andet spreder forkerte opfattelser af islam. Alligevel ser han foreningen som forløberen til en større og stærkere muslimsk forening for alle herboende muslimer. - Mine børn skal ikke stå i samme rådvilde situation og klandre os for, at vi sad med hænderne i skødet, siger han. Kulturelt splittede Formand for Århus Kristeligt Forbund for Studerende, Erik Kloster forstår FASM's krav. Forbundet har siden 1956 kæmpet for kristne studerendes forhold og har i dag lidt under 2000 medlemmer. - Vi modtager mange åndeligt søgende, som ønsker hjælp med alt fra studievejledning til sjælesorg. Også unge kristne studerende er ofte kulturelt splittede, fordi Danmark er et sekulariseret samfund, hvor det er et kunststykke at leve som ung kristen, siger Erik Kloster. - Men det er godt for muslimerne, at de nu kan forklare sig gennem FASM, siger Erik Kloster. FASM har i dag under 50 medlemmer, men den oprindelige Københavnerafdeling har siden 1988 holdt foredrag om islam på de fleste af landets gymnasieskoler og seminarier.