Når man mobiliserer Guds hær, flygter dæmonerne i rædsel

Mange gange om ugen får den katolske kirkes generalvikar, Lars Messerschmidt, henvendelser fra danskere med mistanke om dæmonbesættelse. New age giver dæmoner frit lejde i menneskers liv, mens kirken lukker øjnene, lyder hans kritik

General-vikar i den katolske kirke Lars Messerschmidt tager ofte ritualbogen i brug, når han uddriver dæmoner.
General-vikar i den katolske kirke Lars Messerschmidt tager ofte ritualbogen i brug, når han uddriver dæmoner. . Foto: Leif Tuxen.

Med sine bløde lædersofaer, tætpakkede bogreoler og udsigten til Kunstindustrimuseets smukke rokokobygning ligner den katolske embedsbolig i Københavns Bredgade alt andet end en kampplads.

Ikke desto mindre er det her i den hyggelige dagligstue, at den katolske kirkes generalvikar eller "vicebiskop", Lars Messerschmidt, til tider befinder sig midt i en gigantisk kosmisk krig.

Et stigende antal danskere, herunder folkekirkemedlemmer, kontakter den 73-årige generalvikar, fordi de har brug for at tale med en præst. Tale om den uhygge og ondskab, de føler præger og plager deres liv, og som hverken læger eller psykiatere kan gøre dem fri for. De mange henvendelser har nu fået den katolske kirke i Danmark til at udgive den første bog på dansk om eksorcisme.

"Mange gange om ugen henvender folk sig til mig. Det er langt oftere end for fem år siden. Det er blevet stuerent at tale om ånder, fordi medierne beskæftiger sig med emnet. Forleden talte jeg i telefon med en kvinde, som under samtalen fik mod til at sige, at hun selv mente, hun var plaget af dæmoner," fortæller Lars Messerschmidt.

I over 30 år har han beskæftiget sig med at hjælpe mennesker, der føler sig angrebet af dæmoner. I begyndelsen, når folk kom til ham med deres kvaler, troede han, at der alene var tale om psykiske problemer. Men efterhånden fik han øjnene op for, at der var symptomer hos folk, som ikke kunne forklares ad psykologiens eller lægevidenskabens vej.

"Det er meget stærke og modbydelige kræfter, der er på spil. Det er sket, at ellers fornuftige mennesker begynder at opføre sig helt mærkeligt, når jeg beder for dem. De vrider sig for eksempel rundt og kan ikke styre deres krop. Så er det vigtigt at have en sofa i nærheden," siger han.

Den katolske kirke har et officielt ritual for dæmonuddrivelse eller eksorcisme. Modsat mange andre lande har den katolske kirke i Danmark ikke en officiel eksorcist. Derfor må ritualet alene bruges af biskoppen eller en præst, som biskoppen udpeger. Lars Messerschmidt har flere gange fået biskoppens tilladelse til at bruge ritualet, som minder om en gudstjeneste. Ritualet er fra 1600-tallet, men blev revideret for 13 år siden.

Man begynder med en bøn, hvor man påkalder Guds kraft og beder om beskyttelse. Så læser man højt fra Bibelen, og deltagerne siger trosbekendelsen, som blandt andet rummer ordene om, at man "forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen". Derefter påkalder eksorcisten Jesus Kristus, Jomfru Maria, ærkeenglen Mikael, som er hærleder af de himmelske hærskarer, og en række helgener, som er kendt for selv at have udøvet dæmonuddrivelse.

"Man mobiliserer hele Guds hær, så det ikke bare er 'lille mig', der står med opgaven. Det er jo en gigantisk kosmisk kamp. Og en udmattelseskrig, hvor man hele tiden påkalder Guds navn. Så flygter Djævelen og hans dæmoner i rædsel. Det er effektivt. Det har jeg erfaring med."

Nogle gange må man gentage ritualet, men ofte indtræder der en stor lettelse hos folk, når ritualet er gennemført en gang, fortæller Lars Messerschmidt.

Det er dog langtfra altid, at folks henvendelser til den katolske generalvikar ender så dramatisk. I den katolske kirkes officielle vejledning om eksorcisme står der som noget af det første, at man skal være tilbageholdende og forsigtig og ikke for hurtigt afgøre, om en person er besat. Ofte kan en samtale og en bøn være nok til, at folk oplever en indre befrielse, fortæller Lars Messerschmidt.

"Der er altid gråzoner, og problemet kan både være åndeligt og psykisk. Hvis man fornemmer, at der er noget alvorligt galt med personen, må man først kontakte en psykiater for at finde ud af, om der kan stilles en psykiatrisk diagnose. Kan man konkludere, at der ikke bare er tale om en psykisk uligevægtig person, må man som eksorcist stille en diagnose for at få vished for, at der er tale om dæmonisk aktivitet."

Generalvikarens egen erfaring og kirkens eksorcismetradition fortæller ham, at mennesker, som er besat af onde ånder, ikke kan tåle at se kristne symboler eller motiver. Ligesom med sygdom er symptomerne ikke beviser, men kan pege i retning af diagnosen dæmonbesættelse.

"Jeg oplever indimellem, at folk reagerer meget aggressivt, hvis jeg holder krucifikset eller et billede af Jomfru Maria hen for øjnene af dem. De forsøger måske at smadre genstanden eller spytte på den. Det er en form for prøveeksorcisme. Symptomerne kan pege i retning af, at der er dæmoner på spil," siger han.

Forestillingen om, at onde åndsmagter kan besætte mennesker, er en uadskillelig del af kirkens historie og går tilbage til Jesu tid. Ifølge Det Nye Testamente befaler Jesus en ond ånd at fare ud af en dreng, og han giver sine 12 disciple magt til at uddrive dæmoner. Jesus siger et sted, at "disse tegn skal følge dem, der tror; i mit navn skal de uddrive onde ånder".

"Det betyder, at det er noget, Jesus betror os gennem alle generationer. Det er ikke bare noget, man gjorde dengang. I den katolske kirke holder vi derfor fast ved, at det er en del af kirkens opgave at tage kampen op mod Djævelen og dæmonerne, som kun er ude på at terrorisere og ødelægge mennesker."

Terroren kan både ramme menneskers følelser, ånd og krop, fortæller Lars Messerschmidt.

"En kvinde fortalte mig for eksempel engang, at når hun forsøgte at rejse sig fra sin stol for at hente sin bibel, blev hun fuldstændig lammet i kroppen. I andre tilfælde, og det er de værste, trænger dæmonerne ind i menneskers åndelige dimension, som handler om forholdet til Gud. Jeg har oplevet, at dybt troende mennesker pludselig svinger om og ser Gud som en fjende. En helgeninde fra vor tid, Faustina, fortæller, at hun engang oplevede, at Gud vendte sig fra hende i raseri, når hun bad. Det er en forfærdelig tilstand for et fromt menneske."

Så meget desto værre er det, at kirken ikke tager dæmonernes magt over mennesker alvorligt, lyder det fra generalvikaren. Folkekirkepræster i Danmark, som foretager dæmonuddrivelser, blev for år tilbage kritiseret af daværende kirkeminister Tove Fergo (V) og af flere biskopper. Og den norske kirke fraråder officielt eksorcisme.

"I en tid med så stor åbenhed over for new age og den åndelige verden er der stor risiko for, at folk bliver angrebet eller besat af onde ånder. New age er et område, som dæmonerne behersker. Mange går ind i det af nysgerrighed, og det kan være brandfarligt."

"Alligevel lukker kirken øjnene for det. Der er ganske enkelt ikke plads til det overnaturlige, til troen på engle og dæmoner i kirken længere. Den katolske kirke er begyndt at vise større åbenhed omkring eksorcisme, efter at det i mange år har været et tabu. Men i folkekirken er det stadig fuldstændig tabuiseret. Behovet for, at kirken begynder at tage det alvorligt, er akut," siger han.

johansen@k.dk