Prøv avisen
Kirkeanalyse

Når omvendelse havner på bestsellerlisterne

Musikeren Peter Bastians (1943-2017) erindringsbog "Altid allerede elsket" er en af de bedst solgte biografier hos flere boghandlerkæder. Foto: Simon Høgsberg/ritzau

Der ligger en udfordring til folkekirken i musiker Peter Bastians og journalist Charlotte Rørths bøger om deres personlige omvendelse. Begge bøger har i løbet af sommeren været på lister over boghandlernes mest solgte bøger

Det hører til sjældenhederne, at en religiøs omvendelseshistorie indtager en plads på boghandlernes bestsellerlister. Ikke desto mindre er det tilfældet denne sommer, hvor musikeren Peter Bastians fine erindringsbog ”Altid allerede elsket” er at finde på listerne over bedst solgte biografier hos flere boghandlerkæder.

Peter Bastian beskriver i bogen sin vej ind i kristendom og dåb i en alder af 72 år. Han har gennem sit liv været i mesterlære, opsøgt de bedste og stræbt efter at perfektionere både sit fagotspil og sig selv åndeligt. Han var mere end ”kvartalsmunk”, som en af musikerkollegerne fra Bazaar kaldte ham, og han oplevede, at han ikke slog til trods sin stræben og det strenge regimente, han undergav sig.

I sine sidste år oplevede han så det, han beskriver som ”angreb af liv” i form af blandt andet en kærlig kvinde, en ihærdig grundtvigianer – og en alvorlig diagnose. Midt i det hele blev han udsat for ”et indbrud af kristendom” – begået af Kristus selv; han oplevede at være ”altid allerede elsket”. Bastian gik ind i det med engagement. Han ville ikke bare læse Mozarts partitur, han vil selv spille – og på samme måde ville han ikke stå ved siden af Bibelen, men gå ind og tage en tekst for pålydende og udforske den indefra. Peter Bastian vovede at sætte engagement over skepsis, men insisterede samtidig på både refleksion og erfaring. Og han landede midt i kristendommen, i Kristus. Som Tor Nørretranders formulerer det i sin nekrolog, så bliver Bastian ”mere kristen end den kristne kirke”.

Peter Bastians beretning er gjort af det stof, der gør beretninger om tro til bestsellere: personlig erfaring. Det samme gælder journalisten Charlotte Rørths skildring af sit møde med Jesus, der udkom i 2015 og i øvrigt stadig er at finde på et par af denne sommers bestsellerlister. De to beretninger er begge skrevet af reflekterende mennesker, men de er også vidt forskellige. Hvor Peter Bastian er den engagerede kunstner og overforberedte munk, er Charlotte Rørth i udgangspunktet den nysgerrige journalist og overrumplede skeptiker. Hendes oplevelse er spektakulær og eksklusiv, hans erfaring er på en gang mere almen og mere elitær. Peter Bastian har ikke gjort erfaringer med kristendommen, som andre ikke også kan gøre, og han giver nogle link til både tekst og musik gennem sine egne gennembrudsoplevelser.

Det er indlysende, at Charlotte Rørths beretning er en udfordring for organiseret religion, sådan som mystikere og deres oplevelser af særligt guddommeligt nærvær altid har været en udfordring for kirkelige hierarkier. Hvad har en præst eller en biskop at komme med i forhold til et menneske, der har mødt Jesus? Mystikeren anfægter institutionel autoritet.

Peter Bastians udfordring til folkekirken er af en anden karakter, men har også med autoritet at gøre. Udfordringen ligger i den indsigt, han forventer eller forudsætter hos mennesker, der har plejet længere omgang med kristendommen end en nybegynder som ham selv. Bastian forventer måske ikke ligefrem at finde kristne ”mestre”, men alligevel: Da Peter Bastian ikke kan få hul på en tekst fra Johannesevangeliet og biskop Peter Fischer-Møller nævner for ham, at det jo er dér, Jesus siger ”Jeg er livets brød”, så er Bastians reaktion: ”hold kæft en grønskolling – altså mig. Altså hvad kommer der af at levendegøre en tekst i 30 år? Der kommer det ud af en tekst, som der kommer ud af en musiker, når man har forsøgt at levendegøre Mozart i 30 år.”

Den, der øver sig, bliver bedre – sådan er det i musik, og sådan er der for Peter Bastian også en dannelse i den tidsligt udstrakte omgang med den kristne Gud og den bibelske tekst. Det er indsigt og erfaring, der for Peter Bastian giver præsten autoritet. Denne forventning om teologisk refleksion kan formentlig nok få en præst eller to til at ranke ryggen. Det er langtfra en forventning, der møder præster i dag, hvor faglig autoritet generelt anfægtes og præsters faglighed måske især. Men det er samtidig en forventning om ikke bare teologisk, men kristen dannelse, som ikke indløses ved henvisning til denne eller hin empiriske undersøgelse.

Det er en gave, at Peter Bastian nåede at få nedfældet sine tanker om kristendom, inden han døde i marts. Og det er i det hele taget godt, at også ikke-teologer formulerer sig med gennemslagskraft om kristendom. Mange kan sikkert spejle sig i elementer af de kloge og personlige beretninger, hvor der bliver sat ord på forhold, der ellers ofte forbigås i tavshed – eller pr. automatik henvises til præsten.

Birgitte Stoklund Larsen er generalsekretær i Bibelselskabet.

Charlotte Rørths skildring af sit møde med Jesus udkom i 2015 og er stadig på et par af denne sommers bestsellerlister. Foto: Arkivfoto