Prøv avisen

Paven afviser fælles nadver

Pave Frans har afvist de tyske biskoppers beslutning om at give nadver til visse ikke-katolske tyskere gift med kirkemedlemmer. Foto: Gregorio Borgia/Ritzau Scanpix

De tyske biskopper har fået besked om, at de ikke må give nadver til ikke-katolske ægtefæller officiel, men Vatikanet vil samtidig undersøge åbne spørgsmål

Pave Frans har afvist de tyske biskoppers beslutning om at give nadver til visse ikke-katolske tyskere gift med kirkemedlemmer. Den tyske bispekonference har fået et brev fra lederen af troskongregationen, Luis Ladaria Ferrer, hvori det blandt andet hedder, at paven ikke mener, at “tiden er moden” til de tyske biskoppers ønske om fælles nadver.

Men Vatikanet sender samtidig hele spørgsmålet til udtalelse hos flere afdelinger i Vatikanet med specialviden, som skal “klarlægge åbne spørgsmål.” Nogle kritikere fortolker derfor situationen sådan, at paven indtil videre stadig lader det være op til de enkelte tyske biskopper at bestemme.

Den katolske tyske bispekonference anført af kardinal Reinhard Marx vedtog i februar med stort flertal en vejledning til landets præster om at give nadver til ikke-katolske ægtefæller i tilfælde af “alvorlig åndelig nød.” Et mindretal med kardinal Rainer Woelki fra Köln i spidsen mente, at det kunne være i strid med doktrinen og overskride biskoppernes beføjelser. De bad derfor troskongregationen, Vatikanets afdeling for lærespørgsmål, om at få afklaret emnet.

Efter et møde i Rom for en måned siden gav pave Frans de tyske biskopper besked om at rejse hjem og diskutere sagen videre, indtil de alle var enige.

“Formanden (kardinal Marx, red.) er derfor overrasket over, at dette brev nu er kommet fra Rom, inden der har været tid til at finde en enstemmig aftale,” hed det i en meddelse fra bispekonferencen i Tyskland

“Det er almindelig praksis, at ægtepar med forskellig religion går til messe og modtager nadveren sammen, men officielt er det ikke tilladt, så bisperne ville ud af den gråzone,” skriver avisen Tagesspiegel, der citerer kritiske kilder for, at pavens beslutning er “et tilbageskridt for det økumeniske”. Saarbrücker Zeitung skriver, at “paven har givet de tyske biskopper en lærestreg”.

Men katolske medier, der er modstandere af fælles nadver, advarer mod at tro, at idéen er død. Luis Ladaria henviser i brevet med afslaget til den kanoniske lovs paragraf 844, der siger, at en præst kan give nadver til en ikke-katolsk kristen, hvis vedkommende er ved at dø eller i en anden alvorlig situation.

Men Ladaria skriver samtidig, at der i dele af kirken er “åbne spørgsmål” om tolkningen af paragraffen, og emnet skal derfor undersøges af “flere afdelinger” i Vatikanet, som skal forsøge “at klarlægge disse spørgsmål”.

Den italienske Vatikan-kender Marco Tosatti mener, at Ladarias brev efterlader “stor usikkerhed”, fordi det “ser ud til at være op til den enkelte biskop at agere fra sag til sag, som han tror er bedst”, indtil spørgsmålet engang bliver endeligt klarlagt fra Vatikanet.