Nej til religiøse symboler handler om at beskytte borgerne

Hvis vi tillader alle symboler , skal vi også acceptere, hvis folk vil vise, at de støtter Ku Klux Klan, siger rådsmedlem i Region Syddanmark Marianne Mørk Mathiesen (LA). Hun står bag et forslag om at forbyde regionens sygehuspersonale at bære religiøse, politiske og ideologiske symboler

"Et forbud er ikke en krænkelse af personalet, for det er patienten og patientens helbred, der er i centrum,” siger rådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen (LA). –
"Et forbud er ikke en krænkelse af personalet, for det er patienten og patientens helbred, der er i centrum,” siger rådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen (LA). – . Foto: Region Sydanmark.

Marianne Mørk Mathiesen, sammen med Nye Borgerlige har du på vegne af Liberal Alliance foreslået et forbud mod religiøse, politiske og ideologiske symboler på sygehusene i Region Syddanmark. Hvorfor?

I de seneste 40-50 år har der i Danmark ikke været tradition for at bære religiøse symboler i det offentlige rum. Nu har vi fået en muslimsk kultur, som bærer det religiøse tørklæde, og derfor har vi brug for et regelsæt på området. Derfor kan vi ligeså godt tage hånd om det en gang for alle, så vi ikke forbyder én ideologi og derved kommer ud i smagsdommeri.

Er det dit indtryk, at der på sygehusene opstår problemer, fordi personalet bærer symboler af den ene eller anden art?

Om der lige nu er et problem eller ej, det ved jeg ikke, men jeg kan forudse problemer i fremtiden, hvis vi tillader alle symboler, fordi vi kan risikere, at folk vil vise tilknytning til ideologier, som vi ikke vil acceptere. Hvis vi tillader alle symboler, skal vi også acceptere, hvis folk vil vise, at de støtter Ku Klux Klan. Det handler principielt set om at beskytte borgerne, og derfor bør forbuddet kun afhænge af, hvorvidt der er lovhjemmel.

Hvad vil det sige, at det handler om at beskytte borgerne?

Som patient er man i en sårbar situation, og man er ude af sin egen kontekst på sygehuset. Hvis jeg tager bussen fra Blåvand til grænsen, er jeg stadig i min egen kontekst, og der er ikke brug for at begrænse chaufføren, hvis han vil bære et religiøst symbol.

Hvad er det ved sundhedssektoren, der gør det nødvendigt at forbyde symboler netop der?

Som sagt er man som patient sårbar. Derfor skal man på sygehusene modtages af neutralt personale, og man skal ikke konfronteres med den enkeltes religiøse, politiske eller ideologiske holdninger. Jeg er selv læge, og jeg kunne ikke drømme om at tage på arbejde med et badge med Liberal Alliance.

Sygehuspersonalet er også borgere. Risikerer man ikke at krænke dem ved at forbyde symboler?

Et forbud er ikke en krænkelse af personalet, for det er patienten og patientens helbred, der er i centrum. Hvad personalet ellers gør eller går med i deres fritid, står dem jo helt frit for.

Hvor går grænsen for, hvad der kan karakteriseres som et religiøst, politisk eller ideologisk symbol?

Det handler om alt, der kan afkodes som symbol for en bestemt overbevisning. De fleste symboler er åbenlyse, men vi må tage det hen ad vejen, hvis der er tvivl om, hvad der falder under kate-gorien af religiøse, politiske og ideologiske symboler.