Prøv avisen

Norge åbner for homoseksuelle præster

I går eftermiddag skrev Den norske kirke historie, da et flertal besluttede, at homoseksuelle i partnerskab fremover godt kan blive ansat i stillinger i kirken, som kræver ordination, som præst, diakon eller biskop. -- Foto: Lars Aarø/Fokus.

En historisk beslutning på det norske Kirkemødet i går eftermiddag resulterede i, at Den norske kirke nu har to officielle syn på homoseksuelle præster: For og imod

I går eftermiddag skrev Den norske kirke historie, da et flertal besluttede, at homoseksuelle i partnerskab fremover godt kan blive ansat i stillinger i kirken, som kræver ordination, som præst, diakon eller biskop. Men kirkens gamle syn eksisterer dog fortsat, så en biskop har fortsat lov til at nægte, at en homoseksuel præst får et embede i vedkommendes stift.

Den norske kirkes årlige Kirkemøde slutter i dag, og selvom det var miljøspørgsmål, der skulle have været mødets dominerende emne, kom sagen om kirkens syn på homoseksuelle til at spille den altdominerende hovedrolle.

Tidligere på mødet, som varer en uge og er kirkens øverste, parlamentariske forsamling, holdt man en prøveafstemning, og den viste, at der var flertal for at gøre op med tidligere beslutninger om, at ingen homoseksuel kan beklæde stillinger i kirken, der kræver en ordination. Heller ikke selvom vedkommende lever i officielt, registreret partnerskab.

Undervejs i debatten blev flertallet styrket, så den endelige afstemning viste 50 for og 23 imod et nyt syn på homoseksuelle.

Jeg opfatter det som en klog og glædelig vedtagelse, siger kirkeminister Trond Giske.

Kirkemødets vedtagelse er en erkendelse af, at der er to forskellige syn på dette spørgsmål inden for Den norske kirke, og at kirken vil respektere forskellige syn. Jeg ved, at mange oplever disse spørgsmål som vanskelige. Debatten på Kirkemødet har været præget af respekt og vilje til at søge samlede løsninger. Det, er jeg overbevist om, er en styrke for kirken, siger kirkeministeren til avisen Vårt Land.

Han har tidligere talt for, at kirken skulle liberalisere sit syn på homoseksuelle, og for tiden er der bestræbelser på at ligestille ægteskab og partnerskab i Norge.

At den norske kirke nu har to ligestillede syn på homoseksuelle, har mange vurderet som en stensikker vej til konflikter. Der kan være modsatrettede synspunkter mellem ansættelsesmyndigheden, biskoppen og stiftsrådets ønske om en homoseksuel præst, eller selve kirkens nye ordning kan kollidere med forbuddet mod diskrimination. Hvis man i det ene stift ansætter homoseksuelle præster, så kan man ikke nægte det i et andet, lyder det.

De nye vedtægter i Den norske kirker rummer ingen praktiske anvisninger på, hvordan kirken skal administrere de to syn på homoseksuelle. Det ventes, at kirkens øvrige organer og biskopperne vil strikke en ordning sammen, hvis det kan lade sig gøre for Norges øvrige lovgivning.

Det var i 1995 og 1997, at et enigt Kirkemøde slog fast, at homoseksuelle samlevende ikke kan få adgang til ordinerede embeder. Siden har flere biskopper brudt denne beslutning og har ansat præster fra tid til anden under henvisning til deres samvittighed. Nu konstaterer Kirkemødet, at der i kirkens lærenævn er flertal for at åbne for homoseksuelle og på den baggrund kan de gamle beslutninger ikke opretholdes, hedder det i vedtagelsen.

vincents@kristeligt-dagblad.dk