Prøv avisen

Norske kristne og muslimer enige om frihed til tro

Første gang at to repræsentative kristne og muslimske organisationer anerkender menneskers ret til at konvertere

Islamisk Råd Norge og Det mellemkirkelige Råd for den norske folkekirke er på et møde blevet enige om en fælleserklæring, som siger, at det står enhver borger i Norge frit for at konvertere til den religion, vedkommende måtte ønske.

Begge parter mener, at det er første gang, at to officielle religiøse organer på den måde anerkender hinandens ret til at konvertere. I mange muslimske lande er det kontroversielt, hvis en muslim omvender sig til kristendommen. Det giver anledning til udstødelse fra familier og retsforfølgelse.

Vi tager afstand fra og ønsker at modvirke vold, diskriminering og forfølgelse på grund af at mennesker ønsker at konvertere eller allerede har gjort det, hvad enten det sker i Norge eller i udlandet, hedder det i fælleserklæringen, som er offentliggjort på den norske kirkes hjemmeside.

Det var den religiøse leder Senaid Kobilica og generalsekretær Shoaib Sultan fra Islamisk Råd Norge, som sammen med generalsekretær Olav Fykse Tveit og sognepræst Anne Hege Grung fra den norske kirke præsenterede den historiske erklæring.

Siden 1993 har der været et aktivt dialogarbejde mellem de to parter, som jævnligt har mødtes i en kontaktgruppe for dialog og diskussion. Ikke mindst en truende Muhammedkrise også i Norge blev demonteret i dette forum.

Trosfrihed indebærer den soleklare ret til at skifte religion, og selvom konversioner ikke er et stort tema i Norge, har det været vigtigt for os at slå princippet fast, siger generalsekretær Shoaib Sultan, som bakkes op af sin muslimske trosfælle:

På baggrund af koran­verset om ingen tvang i religion vil jeg sige, at tvang og religion er farligt og skadeligt for et trossamfund. Desuden vil jeg minde om menneskets behov for og retten fra Gud til frihed og retten til selv at vælge. Vi står alle til ansvar foran Gud for, hvad vi gør og vælger, men det kræver, at vi har muligheden for at vælge, siger Senaid Kobilica.

vincents@kristeligt-dagblad.dk