Nu må præster komme indenfor på asylcentre

Landets største operatør inden for asylcentre, Langelands Kommune, ændrer praksis efter møde med Fyns biskop

På Langelands kommunens asylcentre har der nemlig før været uønsket adgang for præster under henvisning til, at asylcentrene skulle være ”religionsneutrale”. Men ifølge asyldirektør Sisi Eibye fra Langeland Kommune må præsten nu komme indenfor
På Langelands kommunens asylcentre har der nemlig før været uønsket adgang for præster under henvisning til, at asylcentrene skulle være ”religionsneutrale”. Men ifølge asyldirektør Sisi Eibye fra Langeland Kommune må præsten nu komme indenfor Foto: Paw Wegner Gissel

”Det er simpelthen en sejr.”

Sådan oplever sognepræst Helle Frimann Hansen i Humble den nye praksis, som Langeland Kommune nu har indført efter et møde med biskop Tine Lindhardt.

Tidligere måtte Helle Frimann Hansen ikke komme indenfor på det lokale asylcenter, der drives af Langeland Kommune, som er landets største kommunale operatør med i alt 18 asylcentre fordelt over hele landet.

På alle kommunens asylcentre har der nemlig før været uønsket adgang for præster under henvisning til, at asylcentrene skulle være ”religionsneutrale”. Men ifølge asyldirektør Sisi Eibye fra Langeland Kommune må præsten nu komme indenfor, og der må også gerne sættes opslag op på centrene med oplysninger om gudstjenester og kontaktdata på den lokale præst.

”Hvis en asylansøger inviterer en præst, skal vedkommende selvfølgelig have mulighed for at komme indenfor. Ligesom det skal være muligt for asylansøgerne at finde oplysninger via opslag på centret om, hvor de kan praktisere deres tro. Der har derudover været ønske om, at vi også skulle stille lokaler til rådighed på centrene, så asylansøgerne kunne dyrke deres tro her, men det sker ikke. Vi vil ikke forfordele den ene trosretning frem for den anden,” siger Sisi Eibye.

Hun oplyser, at de nye retningslinjer er en del af de fælles retningslinjer, som Fyens Stift og Langeland Kommune nu samarbejder om. På spørgsmålet om, hvorfor kommunen har ændret praksis, svarer asyldirektøren:

”Vi har været i dialog med andre kommuner, der også er operatører på asylområdet, og hørt, hvordan de agerer på området.”

Sognepræst Helle Frimann Hansen glæder sig over de nye holdninger, der for hende at se betyder, at hun nu reelt får mulighed for at være præst for de kristne asylansøgere.

”Før blev jeg jo direkte bedt om at holde mig væk. Hvis jeg skulle tale med nogle på centret, så måtte jeg luske rundt derude i nattens mulm og mørke. Det var ganske enkelt uværdigt og en fortvivlende situation for de kristne asylansøgere på centret, som havde behov for at tale med en præst. Dybest set er det jo det, hele sagen her handler om: At kunne være præst for dem, der har behov for det. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal gøres til et stort problem eller være så kompliceret.”

Biskop Tine Lindhardt fortæller, at det videre arbejde med at lave fælles retningslinjer for, hvordan kontakten mellem præster og asylcentre skal foregå, går i gang i de kommende uger.

”Jeg har fuld tillid til, at vi i samarbejde med Langelands Kommune finder en god ordning, så præster også i fremtiden har adgang til at besøge de asylansøgere, der ønsker det, og så asyl- ansøgere kan få mulighed for at opsøge og dyrke den tro, de ønsker,” siger Tine Lindhardt.

Mødet mellem Tine Lindhardt og Langelands Kommune kom i stand efter et ønske fra begge parter om at få en dialog omkring spørgsmålet om, hvordan man tager hensyn til asyl- ansøgernes tro, samtidig med at asylcentrene ønsker at være religionsneutrale.