Prøv avisen

Ny Alliance vil have folkevalgte biskopper

Biskopper skal vælges af alle medlemmer af folkekirken og kun for en afgrænset periode, foreslår Ny Alliance, som dermed gør op med menighedsrådenes magt. Populisme, mener biskop Jan Lindhardt, mens kirkeminister Bertel Haarder (V) godt vil diskutere det

Danmarks 10 biskopper skal vælges i en valgkamp blandt alle folkekirkens medlemmer, ikke kun af menighedsrådene. Og så skal det for øvrigt være slut med at sidde som biskop indtil pensionsalderen.

Det foreslår Ny Alliance, som i sit første kirkepolitiske udspil nu lægger op til et brud med en historisk tradition for ansættelse af danske biskopper.

Folkekirken bør være en del af den demokratiske proces, og derfor er det kun rimeligt, at det bliver alle folkekirkens medlemmer, der vælger biskopperne. Det vil styrke kirkens demokratiske forankring blandt folket og så vil det gøre det mere klart, hvad biskopperne egentlig står for, siger Ny Alliances formand og stifter, Naser Khader.

I dag er biskopperne desuden sikret ansættelse helt frem til pensionsalderen, med mindre de selv vælger at træde tilbage. Også det vil Ny Alliance ændre på.

Biskopper skal vælges for en kortere og afgrænset periode, hvorefter der bør være et nyt valg. Jeg er helt sikker på, at det vil skabe et endnu større folkeligt engagement i kirken, ligesom det vil stille større krav til biskopperne om at være udadvendte og i dialog med folkekirkens medlemmer, siger Naser Khader.

Hos Socialdemokraterne er kirkeordfører Karen Klint umiddelbart skeptisk over for forslaget.

Jeg mener, at kirkens repræsentative demokrati fungerer fint, og at der jo er god mulighed for alle for at gå i dialog med menighedsrådene. Jeg kan egentlig ikke se behovet for ændringer, siger Karen Klint.

Hos Dansk Folkeparti ser kirkeordfører Jesper Langballe både fordele og ulemper ved forslaget om folkevalgte biskopper.

Jeg føler mig ret sikker på, at folkekirkens medlemmer er så fornuftige, at de godt kan vælge de bedst egnede kandidater. Men jeg kan desværre også forestille mig, at det bliver lidt af et show, hvor de forskellige kirkelige grupperinger render og slår på hinanden for at få opmærksomhed, siger Jesper Langballe.

I Roskilde Stift er man netop nu i fuld gang med at forberede næste års bispevalg. Den afgående biskop, Jan Lindhardt, advarer imod at lægge valget af biskopper ud til alle folkekirkemedlemmer.

Det er helt tåbeligt. Det svarer til, at man vil lade alt styre af folkeafstemninger. Det er pop, og det er ukvalificeret. Og når man ved, at Naser Khader generelt ønsker en adskillelse af kirke og stat, virker det som tom populisme, siger Jan Lindhardt.

Kirkeminister Bertel Haarder (V) frygter også, at et bredt folkeligt valg af biskopper vil ende som et show mellem de forskellige kandidater. Forslaget om at lade biskopperne vælge for kortere periode, er han dog positiv overfor.

Jeg havde allerede besluttet mig for, at jeg på mit næste møde med biskopperne netop vil drøfte spørgsmålet om aldersgrænse og åremålsansættelse. Jeg vil gerne diskutere spørgsmålet om afstemninger med Naser Khader, men umiddelbart tror jeg ikke, at almindelige medlemsvalg kan anbefales, siger Bertel Haarder.

Naser Khader undrer sig over bekymringen for de brede folkelige valg af biskopper.

Demokratiet kan da ganske rigtigt være besværligt, men fordelene er så store, at man i det mindste burde overveje det, også i folkekirken, siger Naser Khader.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk

KIRKE OG TRO SIDE 7