Prøv avisen

Ny bibelsk terapi er kommet til Danmark

Kan bibeltekster spille en central rolle i et terapiforløb for traumatiserede mennesker? Foto: Bjarke Ørsted

Nu holdes der for første gang et kursus for danske præster under overskriften ”Bibelsk traumebehandling”

Bibelsk traumebehandling. Det er overskiften på et kursus, som Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter nu tilbyder især nye asylpræster som et element i deres sjælesorgsarbejde. Behandlingsprogrammet, som kører efter et fast koncept, er udviklet internationalt af De Forenede Bibelselskaber som et hjælpetilbud til krigsofre, flygtninge, hiv-smittede, fængslede og voldtægtsofre rundt om i verdens kriseområder.

Kan bibeltekster spille en central rolle i et terapiforløb for traumatiserede mennesker? Uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, ser store muligheder i den nye terapiform.

”Den viser, at man har kunnet bruge Bibelen som en vigtig og konkret ressource til genvindelse af nyt livsmod,” siger hun og peger på, at vi herhjemme på det sjælesørgeriske felt mest har været inspireret af psykologien og ikke nødvendigvis bruger bibeltekster.

”Den anderledes terapiform bygger på bevidstheden om, at Bibelen er fyldt med håbsfortællinger, som det så har vist sig, at mennesker med traumer kan bruge ved for eksempel at identificere sig med en bibelsk figur eller et særligt skriftsted. Det gælder også for mennesker med et meget lille bibelkendskab. I en luthersk sammenhæng er vi jo vant til en intellektuel og dogmatisk tilgang til Bibelens tekster. I denne internationale terapiform handler det ikke om, at en leder i gruppen udlægger og fortolker teksten, men om, at deltagerne træde ind i en håbsfortælling og lader den virke i deres eget liv. En slags narrativ teologi, det vil sige en teologi, hvor fortællingen i teksten er det grundlæggende,” siger Ulla Morre Bidstrup.

Hun oplyser, at Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har skrevet til asylpræster, som ofte møder nydanskere med traumatiske oplevelser, og inviteret dem til kurset.

Metoden har eksisteret i 15 år og efterhånden spredt sig til 68 lande.

Den er oversat til 173 sprog. International chef i Det Danske Bibelselskab Synne Garff var den første herhjemme, som for et par år siden begyndte at interessere sig for det, som hun også kalder bibelsk sjælesorg. Hun lægger ikke skjul på, at hun i begyndelsen var skeptisk. Siden har hun fulgt resultaterne i en række forskellige kriseområder i verden og er i dag ikke i tvivl om, at terapiformen virker.

”Nu må vi give stafetten videre, så flere mennesker, også i Danmark, kan få gavn af denne form for sjælesorg,” siger hun.

”Der er tale om meget kompliceret stof, som er kogt ned, så det kan formidles overskueligt og enkelt ude i felten, eller hvor der er brug for det. Alligevel er det en behandling på højt plan, fordi metoden er udviklet af kristne psykiatere, psykologer og teologer. Herhjemme vil metoden kunne bruges af asyl- og migrantpræster. Der er i dag i Danmark og Europa lang ventetid på at komme til en psykiater med en traumatisk lidelse, så bibelsk sjælesorg er kirkernes mulighed. Men den kan også bruges i for eksempel folkekirkens sorggrupper og tilpasses af den enkelte præst eller frivillige medarbejder, som har gennemført uddannelsen i metoden,” siger Synne Garff.

Synne Garff har arrangeret det første kursus i Danmark efter et par pilotprojekter sammen med Helle Møller Jensen, der er lektor i sjælesorg på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

De underviser begge som uddannede i behandlingsformen. Desuden medvirker to medarbejdere fra The Trauma Healing Institute ved Det Amerikanske Bibelselskab på kurset.