Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Ny fejl i salmebog

Et »glemt« er blevet ændret til »skjult«. Det ligner mest af alt et teologisk overgreb, mener salmedigteren Lars Busk Sørensen

Endnu en fejl er fundet blandt de nye salmer i den nye danske salmebog, som officielt blev taget i brug i folkekirken pinsedag. Det drejer sig om Lars Busk Sørensens mest populære salme: »Menneske, din egen magt«, hvor ordet »glemt« i salmens allersidste linje er blevet ændret til »skjult«, således at vore synder nu ikke længere er »nådig glemt«, men »nådig skjult i evighed«. Salmedigteren har forgæves søgt at finde frem til, hvordan fejlen er opstået.

- Jeg er ked af det og har en ubehagelig fornemmelse af, at en eller anden bedre-vidende teolog har rettet i teksten for at få den til at passe bedre med sin egen teologi, siger Busk Sørensen, som vil kræve, at fejlen rettes i kommende salmebogsudgaver.

Som tidligere nævnt er der i den nye salmebog desuden en meningsforstyrrende fejl i Holger Lissner-salmen »Kom, hjælp mig, Herre Jesus«, hvor ordet »vreden« er blevet til »freden«.

- I Lissners tilfælde er der tale om en klar trykfejl, men jeg synes ikke, det ligner en trykfejl i mit tilfælde. Derimod, at nogen har pillet ved noget, som de skulle have holdt fingrene fra, siger Busk Sørensen.

For ham er det langtfra ligegyldigt, om vore synder er glemt eller skjult.

- Jeg synes, at der er en afgørende forskel. Når noget er glemt, så er det væk, men hvis noget er skjult, er det lagt til side og kan tages frem igen. Det kan for mig sammenlignes med en frikendelse og en betinget dom. Jeg er ekstra ked af det, fordi salmen bliver sunget meget ved begravelser.

Afskrivningsfejl

Den ændrede ordlyd forekommer i det færdige materiale til den nye salmebog, som Salmebogskommissionen afleverede til Kirkeministeriet til autorisation.

Biskop Søren Lodberg Hvas, formand for Salmekommissionens underudvalg vedrørende nye salmer, har ingen forklaring på, hvordan fejlen er opstået.

- Jeg erindrer ikke, at vi har drøftet det i underudvalget, men det er klart, at når det drejer sig om en tekst, hvor salmedigteren lever, så må der ikke ændres, uden at det har været forelagt salmeskriveren. Når Lars Busk Sørensen ikke er blevet spurgt, må der være sket en fejl et eller andet sted.

Sekretær for den nu nedlagte Salmebogskommission, provst Peter Balslev-Clausen, der fungerer som Kirkeministeriets konsulent i forbindelse med den nye salmebog, gætter på, at der på et tidligt tidspunkt er sket en afskrivningsfejl ved indskrivningen af teksterne.

- Siden er den pågældende salmetekst så blevet læst af alle mulige i kommissionen og en del bagefter, og ingen har fanget fejlen, formentlig fordi det jo fortsat absolut giver mening, som det er kommet til at stå.

Guds hænder

Ud over den uforklarlige ændring i salmens sidste linje er der i forvejen, i andet vers, blevet rettet i »Menneske, din egen magt« - men her efter godkendelse af Lars Busk Sørensen. I digterens oprindelige udgave, som blandt andet er trykt i salmebogstillægget fra 1995, tales om, at »Livets Gud har ingen hænder«, hvilket blev stærkt kritiseret af flere teologer. Det er i den nye salmebog derfor rettet til »Livets Gud har dine hænder«.

- Det gik jeg med til efter pres fra Salmebogskommissionen, selv om jeg synes, det trækker et par tænder ud af salmen. Kritikerne påpegede, at vores eksistens netop er i Guds hånd, og det er selvfølgelig rigtigt, men det, jeg ville understrege i salmen, var vores ansvar over for vore medmennesker.

Lars Busk Sørensen påpeger, at fejlen med »glemt« og »skjult« kunne have været undgået, såfremt de nulevende salmebogsforfattere havde fået tilsendt korrektur-ark. Han indrømmer samtidig, at han af egen drift kunne have gennemgået teksten på Kirkeministerets hjemmeside på internettet.

Forlagschef Peter Birch, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag/Det Danske Bibelselskab, siger, at fejlen vil blive rettet i tredje oplag af salmebogen, der formentlig går i trykken i løbet af et halvt års tid. Ifølge forlagschefen har kun en enkelt af de nulevende salmedigtere fået tilsendt korrekturark, og det udelukkende, fordi han selv bad om det. At det i øvrigt ikke er sket, skyldes tidspres, lyder forklaringen.

steens@kristeligt-dagblad.dk