Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Interview

Ny generalsekretær for Baptistkirken: Vi vil bygge bro til migrantmenighederne

1-årige Torben Andersen er ny generalsekretær i Baptistkirken i Danmark og ansat på en to-årig kontrakt. Han er desuden Præst ved Hjørring Baptistkirke siden 2010, et arbejde han fortsætter på halv tid. Han er tidligere ungdomssekretær i Baptisternes Ungdomsforbund, ungdomspræst i Kristuskirken i København og præst i Baptiskirken Bornholm. – Privatfoto.

Baptisterne i Danmark udgøres i større grad end tidligere af indvandrere, mens kirkesamfundet gennem årene har mistet gammeldanske medlemmer. Migranterne skal tages med i fællesskabet, mener kirkesamfundets nye generalsekretær, der tiltrådte i sidste uge

Kirkesamfundet Baptistkirken i Danmark, der har omkring 5500 medlemmer, fik i sidste uge ny generalsekretær. Torben Andersen er som tidligere næstformand i kirkesamfundet et kendt kort, som man har valgt at satse på, efter at den afgående generalsekretær, Lone Møller-Hansen, ønskede mere tid til sit præsteembede i Baptistkirken Bornholm. 61-årige Torben Andersen er i første omgang ansat i to år.

Hvordan går det de danske baptister?

”Det kommer an på, hvilke briller man har på. Hvis vi kun ser på de dansktalende menigheder, må vi erkende, at vi er blevet færre, og generelt er der ikke helt så mange unge og børn i vores fællesskab som tidligere. Det er så blevet opvejet af migrantmenigheder med blandt andet burmesere, afrikanere og tamilere, der er kommet til – de udgør nu knap en fjerdedel af vores medlemmer. Vores tilstand skal heller ikke kun måles på antal medlemmer, men også på de opprioriteringer, vi har lavet. Vi har for eksempel ansat en kommunikationsmedarbejder og en projektmedarbejder til menighedsudvikling, og så har vi sammen med Vineyard og Apostolsk Kirke lavet Studiecenter for menighedsbaseret teologi, som blandt andet er et netværk for teologistuderende, der skal styrke den frikirkelige teologi.”

Hvad er I pressede af, når det kommer til medlemstal?

”Vi er pressede af tidsånden og strømningerne i det danske samfund som sådan. Mange opfatter det åndelige liv som et tag selv-bord, og der er mange, der gerne vil bekende sig som kristne, men som ikke nødvendigvis ønsker en kirketilknytning. Mange af vores egne unge har netværk på kryds og tværs af kirkesamfund, så der er vi også påvirket.”

Hvilke andre kirker mister I medlemmer til?

”Det har vi ikke statistik på, men jeg vil tro, det går nogenlunde op, fordi danskere fra andre kirkesamfund samtidig kommer til os. Der er dog nogle af vores præster, som inden for de sidste år er blevet sognepræster i folkekirken. Men det handler for baptister og for mig om Guds rige, og det er større end den lokale kirke. Det handler om at have åbne øjne for de fælles samarbejdsmuligheder, der er, og så også erkende, at vi mennesker er forskellige – også når det kommer til vores spiritualitet. Derfor vil nogle vælge noget andet, og det skal vi ikke græde over.”

Hvordan vil du præge organisationen som ny generalsekretær?

”Jeg vil gerne være med til at bygge bro mellem menighederne og arbejde for sammenhængskraften iblandt os. For baptister er meget forskellige, og mange menigheder er også med i andre kirkenetværk. Det skal de endelig blive ved med at være, men jeg vil hele tiden være den, der forsøger at skabe grobund for en fælles forståelse. En af de store udfordringer, jeg vil tage op, er for alvor at få migrantmenighederne med i det nationale fællesskab, for de har enormt mange ressourcer, men samtidig er der udfordringer i forbindelse med forskelle på sprog, kultur og spiritualitet.”

Hvorfor er der brug for at styrke sammenhængskraften?

”Fordi kirker ligesom res-ten af samfundet er præget af individualisme. Man bliver hurtigt sig selv og sit eget nok og vil gå sammen der, hvor man er mest enige. Baptister er meget åbne og går ind for personlig frihed og religionsfrihed, men vi tror på, at vi i fællesskab kan gøre mere, end de lokale uafhængige fællesskaber kan. Vores internationale mission i Rwanda og Burundi er et eksempel på, at de enkelte menigheder ikke kan have store missionsprojekter, uden at vi løfter i flok. Det ville være for stor en økonomisk byrde for en enkelt lokal dansk menighed.”

En af dine visioner er, at Baptistkirken skal blive bedre til at tage ved lære af andre kirkelige konfessioner – blandt andet folkekirken. Hvad mener du med det?

”Generelt er jeg meget åben for det økumeniske. Jeg synes, at der er meget mange spændende tiltag i folkekirken som for eksempel minikonfirmandundervisning, babysalmesang og arbejdet med fornyelse af gudstjenestens liturgi. Og vi vil gerne lade os inspirere af folkekirken ved at afprøve eksempelvis nye gudstjenesteformer. Vi har bare samtidig hele tiden den frikirkelige tilgang med os, som betyder, at vi ikke er bundet op på, at en søndagsgudstjeneste skal følge en bestemt liturgi.”