Prøv avisen

Ny generalsekretær i Luthersk Mission

Søren Skovgaard Sørensen er Luthersk Missions nye generalsekretær. - Privatfoto.

Luthersk Mission har fået ny generalsekretær i form af den 43-årige Søren Skovgaard Sørensen

Egentlig er Luthersk Missions nye generalsekretær uddannet maskinarbejder. Men gennem sit venskab med Venstre-politikeren Søren Pind blev Søren Skovgaard Sørensen opfordret til at læse teologi.

De er barndomsvenner fra Bornholm. Karriereskiftet gav siden Søren Skovgaard Sørensen arbejde som missionær i Etiopien, som sognepræst i Græsted i Nordsjælland og fra den 1. marts som generalsekretær i Luthersk Mission.

”Der er ingen tvivl om, at muligheden for at arbejde med global mission var afgørende for, at jeg søgte jobbet,” siger den 43-årige Søren Skovgaard Sørensen, som kommer fra en familie, hvor det var naturligt både at komme i folkekirken og det lokale LM-missionshus.

Selv mener han, at hans håndværkerbaggrund har betydet, at han har lært at begå sig i forskellige miljøer, og den erfaring vil han bruge til at styrke sammenhængskraften i missionsorganisationen.

”Min uddannelse har før åbnet døre for mig, fordi jeg har kunnet svejse lidt,” fortæller han om tiden fra 2004 til 2008, hvor han og hans familie var udsendt for LM til Etiopien.

Her var han leder for en skole, der uddanner præster.

”LM består af flest lægfolk og frivillige medarbejdere. De er mine øjne og ører, og som generalsekretær skal jeg ikke diktere noget, men være sammenhængskraften. Det er noget tid siden, jeg var udsendt, og derfor vil jeg lytte til LM'erne for at finde ud af, hvor missionsforeningen står i dag. Jeg synes, der er højt til loftet i LM, og hvis du spørger mig om tre år - hvis jeg holder så længe - vil jeg arbejde for, at budgettet til global mission ikke mindskes,” siger han.

Stillingen som generalsekretær blev ledig, da Jens Ole Christensen blev sognepræst, og i organisationens blad har en lederartikel peget på uenigheder:

”Nu står LM så over for et generalsekretærskifte, og det vil være naturligt, at Landsstyrelsen kalder en generalsekretær, der har et knap så stort fokus på folkekirken, som Jens Ole Christensen har haft. For hvor den afgående generalsekretær har været en stærk udenrigsminister i LM, er der nu behov for en stærk indenrigsminister, der kan samle LM'erne på tværs af kreds- og frimenigheds-uenigheder, geografiske forskelle, generationernes forskellige holdninger til form og ikke mindst uenigheder om betoninger i forkyndelsen, som lader til at have vokset sig stærke de senere år.”

Hvordan vil du samle LM, hvor blandt andet frimenighedsfløjen måske vil skele til din baggrund som sognepræst?

”Jeg kommer som sognepræst, og det er min profil. Men da jeg skrev speciale, valgte jeg at skrive om kristent lederskab med fokus på at rumme forskellighed. Jeg var selv med til at pege på, at LM kunne åbne for frimenigheder, så for mig er frimenighed og folkekirke ikke et enten-eller. Jeg ønsker sammenhængskraft og er opmærksom på ikke at gå i Jens Ole Christensens sko, for så får jeg vabler. Men det er klart, at han har været med til at præge mig teologisk, for han var rektor på Dansk Bibel-Institut, da jeg studerede. Så jeg er ikke meget forskellig fra ham.”

Andre læser lige nu