Ny generalsekretær for Danmission overtager gamle problemer

Det kan være svært for en strømlinet ledelse at holde fast i et passioneret baglands opbakning. Det vil også Danmissions nyudnævnte leder opleve

Ny generalsekretær for Danmission overtager gamle problemer
Foto: Pressefoto/Danmission.

Da jeg så opslaget, hvor Danmission søgte ny generalsekretær, tænkte jeg: De søger en blæksprutte. Vedkommende skulle favne fra bagland til netværk, have forstand på økonomi og politik, kunne skære igennem og være diplomatisk. Ordet mission forekom dog ikke i opslaget. Nu har de tilsyneladende fundet vedkommende. Kristian Sloth Petersen, en kommunikator og netværker med interkulturelle kompetencer, som har en bred erfaring fra andre stillinger i ngo-miljøet både som udsendt og som administrator.

De erfaringer får han brug for. På overfladen går det godt for organisationen. Omsætningen har aldrig været større. Det er på grund af programbevillinger fra Danida, EU og diverse partnerskabsinitiativer. Det er med andre ord offentlige midler, der forvaltes af et missionsselskab, men offentlige midler kan ikke bruges til kristen mission, så de er givet til diverse udviklingsprojekter. Hos bevillingsgivere er der nemlig stigende forståelse for, at kirker og kirkelige organisationer er vigtige potentielle udviklingsagenter. At modtage offentlige bevillinger – og andelen er øget betragteligt i de senere år – kræver en professionel organisation, hvor der er orden på tallene, afrapportering og strategi.

Andre indtægter kommer fra frivillige bidrag. De er faldende, fordi givermønstre har ændret sig, og denne givergruppe har en høj aldersprofil. For nogle år siden fik man øjnene op for genbrug, og Danmission har drevet en lang række genbrugsbutikker med et godt provenu. Men også her er konkurrencen blevet hårdere, så man har måttet lukke genbrugsbutikker, som gav underskud.

Danmissions største aktiv er de mange frivillige. Omkring 3000 mennesker lægger deres frivillige arbejde i Danmissons genbrugsbutikker og andre aktiviteter. De udgør det berømte og berygtede ”bagland”. Det udgøres af en række tidligere missionærer og missionærfamilier, der ofte har deres interesse i og er følelsesmæssigt bundet til bestemte lande og indsatsområder. Det er med andre ord en organisation med mange arbejdsgrene, som ikke altid er lige let at man-øvrere i. De traditionelle givere dør eller frafalder af andre grunde.

Her løber en organisation som Danmission ind i problemer. Danmission har haft mange mindre kirkeudviklingsprojekter, hvor man har gjort, som man plejer. De er afholdt af bestemte grupper i baglandet, men er dyre at drive, og på sigt går det jo ikke. Så må man overveje strategien: Skal man satse på statsligt finansierede udviklingsprojekter eller på det meget prisværdige missions- og kirkeudviklingsarbejde, der sker i mange mindre projekter? Det var konflikt om strategien og problemer med en dalende økonomi, der førte til den tidligere generalsekretær Jørgen Skov Sørensens afgang for et halvt år siden. Og de problemer, der opstår i spændet mellem traditionsbevaring og professionalisering, ligger også på den nye generalsekretærs bord.

Der har været gennemtræk i mange ngo’er på ledelsesposterne, ofte begrundet i uoverensstemmelse om strategien mellem en bestyrelse og den daglige ledelse. Ofte er bestyrelserne besat med ildsjæle, og dem er det jo vigtigt at have i frivillige organisationer, men de kan støde sammen med de ledere, der har mere blik for strategi og fundraising.

Nu har man i Danmission ansat en person, der har en bred erfaring og en relevant uddannelse som kandidat i statskundsab. Det bliver spændende at følge hans arbejde. Der er langt til forne tiders store teologer og missionshøvdinge. Men det handler forhåbentlig stadigvæk om mission.

Viggo Mortensen er professor emeritus i teologi fra Aarhus Universitet.