Kirken har et ansvar over for kristne migranter

Asser Skude, der er sognepræst i Bellahøj og Utterslev i København, har arbejdet på at få indført engelsksprogede gudstjenester i sin kirke i samarbejde med Tværkulturelt Center. Han glæder sig nu til at skulle forkynde på engelsk

Jeg stillede op til bispevalget i København i 2009, og det kan godt være, at folk dengang tænkte, at jeg var for ung. Men jeg har meget præsteerfaring nu, og jeg synes, jeg har alderen til det, siger sognepræst Asser Skude. - Foto: Ulrik Jantzen/Bûro Jantzen
Jeg stillede op til bispevalget i København i 2009, og det kan godt være, at folk dengang tænkte, at jeg var for ung. Men jeg har meget præsteerfaring nu, og jeg synes, jeg har alderen til det, siger sognepræst Asser Skude. - Foto: Ulrik Jantzen/Bûro Jantzen.

Hvorfor vil du være biskop over Helsingør Stift?

Jeg mener, jeg har noget at bidrage med, og jeg synes, at det er nu, hvis jeg skal nå at stille mig til rådighed til sådan et embede. Jeg stillede op til bispevalget i København i 2009, og det kan godt være, at folk dengang tænkte, at jeg var for ung, men jeg har meget præsteerfaring nu, og jeg synes, jeg har alderen til det. Derudover er jeg født og opvokset i først Helsingør Stift og senere på Lolland, hvor min fars familie kommer fra, så jeg har både blik for by og land, hvilket passer godt til Helsingør Stift, der består af begge dele.

Hvad er din mærkesag?

Jeg vil lægge vægt på det, der presser sig mest på og optager menneskerne i stiftet mest. Så lige nu er jeg i gang med at kontakte folk for at blive klogere på det. Jeg vil gerne være en biskop, der lytter og vejleder præster og menighedsråd og kan komme med løsninger.

Derudover mener jeg, at folkekirken skal blive bedre til at passe på sine frivillige. Vi skal gøre deres arbejde attraktivt, så folk ikke kun vil sidde i menighedsrådet i fire år.

Og så synes jeg, vi som kirke har et ansvar over for kristne migranter, der kommer til landet. Jeg har arbejdet på at få indført engelsksprogede gudstjenester i min kirke i samarbejde med Tværkulturelt Center og andre sjællandske kirker. Det er lykkedes, og jeg glæder mig til snart at skulle forkynde på engelsk og dermed række ud til kristne brødre og søstre. Vi bør også hjælpe kristne menigheder, der mangler ledige kirkerum. De migranter, der kommer hertil med en kristen identitet, har vi alt andet lige et primært fællesskab med. Og jeg synes, at vi har overset vores egne kristne brødre og søstre i en del år.

Hvordan vil du placere dig selv kirkeligt?

Jeg finder gode ting i alle de kirkelige retninger. Jeg synes, det er vigtigt at holde menigheder fast på, at det er ikke alt, der skal foregå i kirken, men omvendt skal præsten også lytte til de ønsker, menigheden har. Kirken skal afspejle tiden, men det er det kristne budskab, der er vigtigst.

Politisk vil jeg nok kalde mig Venstre-Konservativ, men jeg har også altid haft et hjerte for de svageste i samfundet og brugt en del tid på at arbejde med hjemløse.