Prøv avisen
Kristeligt Dagblads Initiativpris

Ny konkurrence: Fortæl om et tiltag, der fortjener opmærksomhed

Aykaf Miya fra Myanmar havde brug for en cykel for at komme til sprogundervisning. Det fik han hjælp til af Menigheds-huset i Allerød nord for København, som deltog i Kristeligt Dagblads Initiativpris i 2016 med et cykelreparationsprojekt, der gav adgang til billige cykler. Foto: Privatfoto

De næste uger kan læserne deltage i stor konkurrence, der skal finde Danmarks bedste kirkelige initiativ

Danmarks bedste kirkelige initiativ anno 2019 skal findes. I dag går jagten ind på vinderen af Kristeligt Dagblads årlige konkurrence. Som med så meget andet gælder det, at vejen er vigtigere end målet. Vi får løbende tip om spændende aktiviteter rundt omkring i landet, og de næste fem uger vil give lejlighed til at inddrage endnu flere af dem i avisen. Der vil være flere konkrete reportager fra sognene. Og der vil være mere fokus på udviklingstendenser i dansk kirkeliv.

Alle læsere opfordres til at indsende eksempler på tiltag, der fortjener opmærksomhed. Det sker ved at skrive en mail til initiativ@kristendom.dk. Man skal oplyse, hvad initiativet går ud på, samt hvor og hvornår det løber af stabelen. De tilmeldte initiativer præsenteres på kristendom.dk.

Det er tiende gang, at konkurrencen afholdes. Der er præsenteret et firecifret antal initiativer siden 2010. De mange aktiviteter og projekter er naturligvis ikke en systematisk opgørelse over danske kirkers tiltag. Men det giver alligevel et indtryk af, hvor meget og ikke mindst hvad der foregår i sognene.

Det gør indtryk at se, hvor stort et socialt arbejde der udføres i kirkeligt regi. Arbejdet med diakoni blandt nydanskere er omfattende, vedholdende og opfindsomt. Begge dele afspejler sig også i valget af vindere.

En af dem er den folkekirkelige flygtningecafe i Toftlund Sogn i Sønderjylland, der løb af med prisen i 2015. Arbejdet i Københavns Nordvestkvarter blandt indvandrerkvinder er et andet. Det var Kirken i Kulturcentret, der i 2013 vandt med det projekt. Tidligere år har vist, at læserne gerne sender kandidater inden for netop det diakonale arbejde ind til konkurrencen. Det er et højt prioriteret, ukontronversielt kirkeligt felt, som samler kirkelige lejre i modsætning til andre områder med politiske undertoner, som man kan være mere uenig om.

Folkekirken har med sin massive tilstedeværelse alle steder i landet været i stand til på få år at udbrede tiltag som de populære sorggrupper, der hurtigt blev tilgængeligt i de fleste egne af landet. På samme vis er frikirkerne i forhold til deres medlemstal særdeles aktive på mange kirkelige fronter, og det præger også konkurrencens historik

Overordnet viser udviklingen i konkurrencen, at kirkerne er i stand til at reagere på kulturen. Under den store tilstrømning af flygtninge og indvandrere i 2015 kunne man se, at kirkerne mobiliserede kræfter til at stille sig til rådighed og optage nogle af de tilkomne i menighederne. De danske kirker har fleksibilitet og tilpasningsevne, ligesom kirken også historisk har haft det mange andre steder i verden. Kristendommen har en basal vitalitet gennem sin evne til alle steder og til alle tider at gøre sig relevant.

Det er en lille del af den store historie om kristendommens bevægelse ind i den lokale kultur, som vi giver et øjebliksbillede af de næste uger. Og alle læsere er velkomne til at bidrage til at tegne dette billede ved at fortælle om, hvad der foregår i deres del af landet.