Ny spiritualitet har brug for traditionen

En stribe kirkelige organisationer indbyder til tre dage med spiritualitet og kristentro under temaet "Synd og he(a)ling"

Der er brug for at fastholde tidens nye søgende på den kirkelige tradition. Alle dem, der i disse år finder indgang til kristendommen gennem pilgrimsvandringer, kristen meditation eller andre nyfundne spirituelle udtryks-former. Uden grundviden om den kristne kirkes tro og teologi risikerer man, at det farer i alle retninger.

At fastholde forbindelsen mellem troserfaring og tradition, som projektkoordinator Annegrethe Jørgensen udtrykker det, er netop hovedsigtet for tre inspirationsdage om "Spiritualitet og Kristentro", som en stribe kirkelige organisationer indbyder til fra 19. til 21. januar i Dr. Ferieby i Grenaa.

Annegrethe Jørgensen, procesvejleder på Aarhus Universitet og medlem af folkekirken, står selv i spændingsfeltet mellem den traditionelle menighed, kirken og den nye spiritualitet. I et forsøg på at skabe sammenhæng i tingene tog hun sidste år initiativ til de første inspirationsdage om spiritualitet og kristentro, som blev holdt i Viborg med knap 140 deltagere. Dengang som nu henvender arrangementet sig bredt. Fra præster og menighedsrådsmedlemmer til den blot almindeligt interesserede eller nysgerrige.

En evaluering blandt deltagerne i sidste års inspirationsdage understregede et stort ønske om, at folkekirken imødekommer den nye åndelige søgen, og at det spirituelle generelt må vinde mere indpas i kirken. Flere af deltagerne svarede på undersøgelsen, at de havde arbejdet med spiritualitet i alternative miljøer og savnet den i kirken.

Annegrethe Jørgensen:

– For mig understreger det et behov for, at man også i kirken kan være der med sig selv og sine følelser og længsel efter Gud. Det er en søgen, som kirken selvfølgelig må tage alvorligt og komme i møde, og netop denne dialog imellem troserfaring og tradition ser jeg som utrolig vigtig og spændende.

Temaet for de kommende inspirationsdage bliver "Synd og he(a)ling", hvor man tager fat om nogle af de helt afgørende kristne begreber: Synd eller skyld, når mennesket og verden kommer væk fra Gud, og den "healing" eller "heling", der ligger i Guds tilgivelse.

steens@kristeligt-dagblad.dk

FaktaSPIRITUALITET

uOrdet spiritualitet beskriver troslivets forskellige fremtrædelsesformer i bøn, meditation, stilhed og erfaring af Guds nærvær.

uI den evangelisk-lutherske folkekirke ligger i den nye interesse for kristen spiritualitet et opgør med mere end et halvt århundredes afvisning af oplevelseskristendommen, der gjorde et ord som gudserfaring suspekt. I stedet understregedes den uendelige, kvalitative forskel mellem Gud og menneske, og at grænsen mellem Gud og menneske hverken kunne eller skulle overskrides.

uDenne kristendomsopfattelse medførte en intellektualisering af prædiken og gudstjeneste. Det følelsesmæssige blev stærkt nedtonet eller fornægtet.

uDe nyreligiøse bevægelser i 1970'erne, som tog deres udspring i fremmede religioner og kulturer, fokuserede på religiøse oplevelser og følelser. Her blev der igen talt om gudserfaringer. Folk fortalte om, at de havde oplevet, set, hørt og mærket Gud – alt det, der ikke blev talt om i kirken.

uMennesker, som havde været i forbindelse med nyreligiøse bevægelser, søgte atter tilbage til kirken. Deres og andres efterspørgen efter en ny åndelighed har fået kirken til at genopdage sine egne gamle, spirituelle traditioner, og det har i vores tid sat sig spor i retræter, stillegudstjenester, natkirke, pilgrimsvandringer, ny bønspraksis som kristen meditation og Kristuskransen, bibliodrama og bibelmaraton.

FaktaINSPIRATIONSDAGE

**Inspirationsdagene "Spiritualitet og Kristentro" er arrangeret af følgende organisationer: Folkekirke og Religionsmøde, Kirkefondet, Danske Kirkers Råd, Landsudvalget (Areopagos, Danmark), Folkekirkens Mission, Kirkefaglig Videre-

uddannelse og IKON-Danmark. Arrangementet støttes økonomisk af Landsudvalget og flere stifter.

**Under temaet "Synd og he(a)ling" lægges op til drøftelse af spørgsmål som: Hvilke svar har vi til mennesker, som søger hjælp mod det, der får livet til at gå i stykker? Hvordan kan vi møde moderne menneskers håb – om helbredelse, om at finde sig selv, om helhed og mening? Hvordan er forholdet mellem at hele og heale, når det drejer sig om et brudt menneskeliv?

**Deltagerne kan vælge mellem 13 workshop. Hele pro-grammet kan læses på internetadressen: www.spiritualitet-kristentro.dk.