Prøv avisen

Ny spiritualitet skal forene stort miks af kristne

Poul Erik Knudsen har været formand for Viborg Stifts mellemkirkelige udvalg de seneste otte år og interesserer sig for den ortodokse kirke. Det bærer hans kontor præg af med en stor samling af ikoner på væggen, blandt andet fra Rumænien, som Viborg Stift har venskabsforbindelse med. -- Foto: Jens Bach.

Engang blev Danske Kirkedage forbundet med provokationer og demonstrationer. Den tid er ovre, mener kirkedagenes formand, sognepræst Poul Erik Knudsen, som i år i Kristi himmelfartsferien vil samle 3000-4000 kristne af alle slags i Viborg

Der bliver over 200 arrangementer at vælge imellem, når Danske Kirkedage i Kristi himmelfartsferien for første gang afvikles i Viborg.

Den gamle domkirkeby er også hjemsted for Danmarks eneste pilgrimscentrum, som har været en af drivkræfterne i den voksende pilgrimsbevægelse herhjemme. Netop pilgrimsbevægelsen og den kristne spiritualitet, som den er en del af, vil i høj grad komme til at præge programmet for de kommende kirkedage, oplyser formanden for kirkedagskomiteen, sognepræst Poul Erik Knudsen, Lemvig.

– Det er nyt i forhold til tidligere kirkedage, at vi i så høj grad har valgt at sætte fokus på den kristne spiritualitet, og det skyldes naturligvis, at vi ser den som et af de steder, hvorfra vi i dag kan hente fornyelse af tros- og kirkelivet.

– Indflydelsen fra de nye spirituelle strømninger går jo langt ud over de direkte involverede grupper og påvirker for eksempel også vores måde at holde gudstjeneste på.

Det er 15. gang, der holdes Danske Kirkedage, siden de første i Haslev i 1968. De blev kaldt for et "mini- Uppsala"-møde, fordi en del af foredragsholderne også var deltagere ved Kirkernes Verdensråds 4. generalforsamling i Uppsala i Sverige.

Kirkedagene har gennem årene formået at samle en stor bredde af dansk kirkeliv, og i år står ikke færre end 60 kirkelige organisationer bag det tværkirkelige arrangement – foruden folkekirkelige tillige flere frikirker og den katolske kirke – og i år er Grundtvigsk Forum kommet med, mens Indre Mission fortsat holder sig væk.

Det er det tværkirkelige og kirkedagenes miks af kristendom og politik, der afskrækker. Tidligere har Danske Kirkedage direkte været forbundet med politiske provokationer og demonstrationer, som har skabt overskrifter i pressen, men den tid er ovre, siger kirkedagenes formand. Det er svært at provokere i dagens Danmark, mener Poul Erik Knudsen.

Og det er ikke, fordi kirken er blevet tandløs, men det er tiden, der har ændret sig, forklarer han. Der er i dag en meget større og bred accept af, at kirken forholder sig til samfundsproblemerne og har en mening om dem.

– Det så vi blandt andet under klimatopmødet i København i december, hvor der også blev afviklet et stort kirkeligt program. Det eneste, der skabte debat, var spørgsmålet om klokkeringning, fordi en lille håndfuld markante personer tog det op, men ellers oplever vi en bred forståelse for, at kirken i dag naturligvis også må tage del i samfundsdebatten.

Derfor har Danske Kirkedage ændret karakter.

– I dag er arrangementet mere som en kirkefestival og er blevet mere folkeligt. Kirkedagene er en fest, hvor kristne kan mødes i glæde over at være en del af Guds kirke, inspirere hinanden og mødes på tværs af retninger og opfattelser.

– Det er netop noget af det, kirkedagene giver god mulighed for, at man her får en lejlighed til at møde de dele af kirken og kristendommen, som man måske ikke rigtig kender, og få afprøvet eksperimenter og visioner.

Poul Erik Knudsen er ikke blot formand for komiteen, der planlægger og styrer kirkedagene i Viborg, men har siden 2008 også været formand for kirkedagenes styrelse, der skal sørge for, at der også fremover – hvert tredje år – vil blive holdt Danske Kirkedage.

– Efter kirkedagene i Fredericia i 1998 var strukturen og økonomien så vaklende, at man var tæt på at lukke, men i stedet endte det med, at nogle af stifterne gik stærkere ind i arrangementet, blandt andet med personressourcer, som det denne gang også er tilfældet med Viborg Stift, fortæller Poul Erik Knudsen.

Samtidig oprettedes den nye styrelse, der har til opgave at fastholde kontinuiteten og hjælpe med at samle erfaringer, så man det næste sted – hvor vil blive offentliggjort på kirkedagene – ikke nødvendigvis skal begynde fra grunden, som det tidligere har været tilfældet. Styrelsen er oprettet af Danske Kirkers Råd, i hvis regi kirkedagene holdes.

Overskriften over Danske Kirkedage denne gang er "Himmel og jord i bevægelsen", hentet fra en gammel oversættelse af Bibelen og med afsæt i, at det foregår i Kristi himmelfartsdagene. Ordet bevægelse går igen i de tre spor, programmet er opdelt i: "Spiritualitet og tro i bevægelse", "Kirke i bevægelse" – med blandt andet paneldebat om folkekirkens rolle – og "Verden i bevægelse", hvor man vil beskæftige sig med mission og samarbejde mellem kirkerne.

For selvom der fokuseres på den nye spiritualitet, når de forventede 3000-4000 kirkefolk samles i Viborg 13.-16. maj, har kirkedagene forsat også øje for kirkens rolle og ansvar i en verden, der til stadighed er i bevægelse.

Selvom tiden med provokationer tilsyneladende er forbi.

steens@kristeligt-dagblad.dk