Prøv avisen

Ny strid om præstestilling i Berlin

Christianskirken i Berlin fravalgte Marie Høgh som præst, men efter en ekstraordinær generalforsamling i søndags bliver præstestillingen måske genopslået. Foto: Palle Peter Skov

Ved et møde for den danske kirke i Berlin blev det besluttet at genopslå den præstestilling, som der har været stor virak omkring. To grupper gør nu krav på at være menighedsråd

Der er opstået ny usikkerhed om, hvem der skal besætte den ledige præstestilling for den danske kirke i Berlin, Christianskirken. Efter sognepræst Marie Høgh tidligere på sommeren stod frem i Weekendavisen og fortalte, at hun til ansættelsessamtaler til stillingen i Berlin var blevet udspurgt om politiske forhold på grund af sin tidehvervske observans, har der været blæst om menighedsrådet for Christianskirken. To menighedsrådsmedlemmer har bekræftet, at Marie Høgh blandt andet blev udspurgt om sit forhold til Dansk Folkeparti, mens to andre medlemmer har nægtet, at sådanne spørgsmål blev stillet.

Marie Høgh blev fravalgt, og menighedsrådet valgte en anden præst.

Men efter en ekstraordinær generalforsamling i søndags bliver præstestillingen for Christianskirken måske genopslået. Det fortæller Søren Lund Sørensen, der af flertallet af de fremmødte til mødet blev udpeget som ny menighedsrådsformand. En anden del af berlinermenigheden anerkender dog ikke det afholdte møde og dets beslutninger. Søren Lund Sørensen forklarer, hvorfor man vil genopslå stillingen.

”Jeg er bange for, at kirken ville fremstå utroværdig, hvis man indstillede den valgte præst.”

Hvad har den store debat om ansættelsesproceduren betydet for jeres beslutning om at genopslå stillingen og at nedsætte nyt menighedsråd?

”Det har været vigtigt. Det var menighedens klare melding, at de ikke syntes, at man kunne tage en beslutning om en ny præst for kirken oven på det, der er sket,” siger Søren Lund Sørensen.

Men spørgsmålet er, om det nyvalgte menighedsråd og dets beslutning om at genopslå stillingen står ved magt. For Anne E. Jensen, formand for Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK), der er ansættelsesmyndighed for Christianskirken, bemærker, at hendes organisation støtter det menighedsråd, der afviste Marie Høgh.

”Menighedsrådet mener ikke, at beslutningen om at nedsætte et nyt menighedsrådsråd er sket efter reglerne. Det bakker vi op,” siger Anne E. Jensen, der forklarer, at den tyske notar for Christianskirken nu skal afgøre, om de beslutninger, der blev truffet til generalforsamlingen i søndags, er i overensstemmelse med vedtægterne for Christianskirken i Berlin.

”Vi må have afklaret, hvad der er op og ned. Men DSUK er ansættende myndighed for Christianskirken, så man kan ikke bare gå uden om DSUK. DSUK har gennemført en ansættelsesprocedure, hvor et flertal i menighedsrådet har peget på en anden kandidat (end Marie Høgh, red.), og normalt så accepterer man demokratiets spilleregler. Det bør man også gøre her,” siger Anne E. Jensen.

På Christianskirkens hjemmeside fremgår det stadig, at Peter Vogt Jensen er formand for menighedsrådet. Han var et af de menighedsrådsmedlemmer, der ikke ønskede Marie Høgh. Og han kunne ikke deltage i søndagens møde, fordi det var blevet placeret samme dag, som der var årsmøde i DSUK i København. Dette havde han gjort opmærksom på flere uger inden mødet i en mail til Claus Pöhlmann, der på mødet blev udpeget som næstformand.

Alligevel valgte Claus Pöhlmann, der igennem hele forløbet har støttet Marie Høgh, at vælge søndag som dagen for et møde, der gav magten til et nyt menighedsråd. Kristeligt Dagblad har ikke kunnet få Claus Pöhlmann i tale, men Søren Lund Sørensen forklarer beslutningen om at vælge en dato, hvor den tidligere menighedsrådsformand ikke kunne deltage.

”Han (Claus Pöhlmann, red.) skulle finde en dag, der passede 14 dage frem i tiden fra menighedsrådsmødet den 9. august. Jeg tror, at det var i hans interesse, at generalforsamlingen blev holdt så hurtigt som muligt,” siger Søren Lund Sørensen.

Kristeligt Dagblad har kontaktet Peter Vogt Jensen. Han har ikke ønsket at udtale sig.