Ny svensk ærkebiskop skaber teologisk uro

Den tyskfødte Antje Jackelén er den første kvinde på den øverste post i Svenska Kyrkan. Hun står i samme liberale tradition som sine forgængere og mener, at Jesus er en blandt mange religiøse sandheder. Det har affødt kritik

Antje Jackelén, ny svensk ærkebiskop, repræsenterer et liberalt og bibelkritisk syn, som har givet hende stor opbakning. Andre har dog advaret imod sekularisering og udvanding af kristendommen. Foto: .

Splittelse af den svenske folkekirke, lyder det fra den ene fløj. En tiltrængt og fortsat fornyelse af Svenska Kyrkan, lyder det fra den anden.

Meningerne er delte om Antje Jackelén, som netop er blevet valgt til ærkebiskop for Svenska Kyrkan. For første gang i historien er det en kvinde, der beklæder kirkens højeste embede, og for kun anden gang har svenskerne fundet ærkebiskoppen i første runde. Antje Jackelén fik over halvdelen af stemmerne, 55,9 procent, og dermed var det ikke nødvendigt med flere afstemningsrunder.

LÆS OGSÅ:
Sveriges farverige biskop

Antje Jackelén repræsenterer et liberalt og bibelkritisk syn, som mange stemmeberettigede svenskere altså har kvitteret for ved at give hende så stor opbakning. Andre har dog advaret imod sekularisering og udvanding af kristendommen. Men det er ikke første gang, at Svenska Kyrkan får en teolog af hendes karakter. Det er der nu nærmest skabt tradition for, mener journalist ved Kyrkans Tidning, Lennart Lundberg.

Antje Jackelén deler bibelsyn med sine to forgængere i embedet, Anders Wejryd og ikke mindst K.G. Hammer, som hun er helt på linje med. Som Hammer gjorde det, ønsker hun også at markere kirken i offentligheden og pressen. Hun var jo favorit lige fra starten, og opmærksomheden har allerede spredt sig til andre medier end dem, der traditionelt skriver om et valg af ærkebiskop, siger Lennart Lundberg.

I valgkampens løb er de fire kandidater blevet stillet en række kontroversielle spørgsmål. Her lød et svar fra Antje Jackelén, at Jesus er sandheden, men der findes andre religiøse sandheder, og at der ikke findes en evig straf.

Bibelens beretning om jomfrufødslen har fået en særlig betydning. Den nye ærkebiskop har slået fast, at Bibelen indimellem taler med et mytologisk sprog, som ikke skal tages bogstaveligt.

Det er snarere et sprog, som vi er nødt til at ty til for at udtrykke det uudsigelige, det, som sprænger sprogets grænser og virkelighedens kategorier, som hun har udtrykt det i en svensk avis.

Det er sjældent, at en dansk bispevalgkamp er så præget af teologiske spørgsmål, som det har været tilfældet i den svenske, fremhæver sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

De danske vælgere har en mere praktisk tilgang til valget og stiller ofte strukturspørgsmål til kandidaterne, selvom vielse af homoseksuelle selvfølgelig er en teologisk klassiker. Det kunne tænkes, at teologien i højere grad bliver et emne i Sverige, fordi biskopperne i det hele taget har en større teologisk rolle i en fastlagt ordning. De svenske biskopper har en større tradition for i fællesskab at udsende publikationer om teologiske spørgsmål, såkaldte hyrdebreve, hvad de danske kolleger ikke har, siger Jørgen Skov Sørensen.

Mange er glade for valget af Antje Jackelén fordi hun er en progressiv og samtidsdebatterende teolog. Men for en af Sveriges førende teologer, Eva Hamberg, blev ærkebispevalget dråben, som fik hende til at forlade kirken.

Alene det, at når de (kandidaterne) bliver spurgt om, hvorvidt Jesus er et sandere billede af Gud end profeten Muhammed, så kan de ikke svare klart og tydeligt på det spørgsmål. Dermed vender Svenska Kyrkan sig væk fra den verdensomspændende kirke. Da jeg blev præsteviet, var det slet ikke nødvendigt at stille den slags spørgsmål, siger hun til Kyrkans Tidning.

Andre fremtrædende svenske teologer er også gået ind i debatten med den nye ærkebiskop. Ifølge religionsfilosof ved Lunds Universitet Martin Lembke har de ledende personer i Svenska Kyrkan efterhånden tabt troen på overnaturlige fænomener som jomfrufødsel og Jesu inkarnation. Derved nærmer Svenska Kyrkan sig en grænse, hvor det er tvivlsomt om det længere er meningsfuldt at kalde sig kristen, mener Lembke.