Prøv avisen

Ny valgmenighed vil løse kirkestrid

Et mindretal i menighedsrådet i Melby er parat til at aflevere magten og pengene til flertallet og fremover selv betale for sin egen præst

Stridighederne i Melby Sogn og menighedsråd i Nordsjælland har i de seneste omkring fire år været endeløse, men nu har både sognepræsten og hans kirkesøgende menighed taget konsekvensen: Vi overlader magten og pengene til flertallet i menighedsrådet og opretter vores egen menighed.

Sognepræst Olafur Olafsson kom til sognet i 2004, men lige nu står han med et tilbud om at blive præst et andet sted og er i færd med at skrive sin afskedsansøgning. Han er træt af den måde, flertallet i menighedsrådet forvalter magten på.

Det har i mange år været min oplevelse, at flertallet ikke ville give plads til de mange mennesker, som har løst sognebånd til sognet, fordi de har sommerhus her, og til de mange andre landliggere. Det er, som om de tror, at fordi de har flertal i menighedsrådet, så er det demokrati, siger Olafur Olafsson.

Han oplyser, at hver gang han har gudstjeneste, er kirken besøgt af mellem 60 og 100 mennesker. Den seneste kontrovers mellem sognepræsten og hans menighed og flertallet i menighedsrådet gik ifølge den lokale presse på, at man ikke ville stille sognegården til rådighed for gudstjenester i en periode, hvor kirken var lukket.

Nu har den del af menigheden, som samles om Olafur Olafsson, taget beslutningen om at stifte en valgmenighed, som efter planen får navnet Nordsjællands Valgmenighed.

Jeg opfatter det som en udstrakt hånd til flertallet i menighedsrådet, siger skuespiller i børne- og familie-teatret, Anemoneteatret i København, Albert Nielsen, som sammen med to andre er mindretallets repræsentanter i Melby Sogns menighedsråd. Han har sommerhus i Melby Sogn.

Nu kan de få magten og pengene, og vi betaler så selv for vores præst fremover. Vi lægger op til fred efter mange års stridigheder, så jeg håber, at flertallet i menighedsrådet opfatter vores skridt som en positiv ting og ikke lægger os hindringer i vejen, siger Albert Nielsen, der oplyser, at menigheden arbejder på ansøgningen om at oprette en valgmenighed, men at den endnu ikke er sendt til kirkeministeren, som skal godkende den. Efter planen skal menigheden holde gudstjenester i Melby Kirke, når sognemenigheden ikke gør det.

Olafur Olafsson har fået tilbudt en stilling som præst ved en anden valgmenighed, men stillingen er ikke en fuldtidsstilling. Han mener godt, at han kan være præst for begge menigheder. Albert Nielsen bifalder den konstruktion. Den kommende valgmenighed er ikke knyttet til en bestemt kirkelig retning, men vil indbyde på et bredt evangelisk-luthersk og folkekirkeligt grundlag, oplyser Albert Nielsen.

vincents@kristeligt-dagblad.dk