Ny vandrings-messe

Pilgrimsstævne i Løgumkloster åbnes med nyskrevet messe af salmedigteren Holger Lissner

Der bliver gået utroligt meget i Bibelen. Israelitterne vandrede rundt i ørkenen, profeterne vandrede, og det samme gjorde Jesus og disciplene og mange andre. Det var før kirkebænkens opfindelse. De seneste år har den voksende interesse for pilgrimsvandring atter fået i hvert fald en del af kristenheden på benene.

I den kommende weekend, fra fredag 31. juli til søndag 2. august, afvikles for første gang et pilgrimsstævne – "Peregrinus" – i Løgumkloster, arrangeret af Den Danske Klosterrutes Støtteforening. Det indledes med op til en uges pilgrimsmarch fra tre domkirker – Slesvig, Haderslev og Ribe – til Løgumkloster, hvor pilgrimstræffet fredag aften åbnes i klosterkirken med en nyskrevet vandringsmesse af salmedigteren Holger Lissner.

Lissner skrev for fem år siden en "Spillemandsmesse" til Danske Kirkedage i Roskilde. Den nye vandringsmesse er i modsætning til den bygget op over en række meditationer for en mands- og en kvindestemme og musik af komponisten og organisten Peter Møller (1947-1999). Det drejer sig dels om en gregoriansk salmemesse fra 1998, dels salmer og orgelmusik, så det bliver gammelt og nyt i den særlige blanding, Peter Møller formåede at skabe. Som gennemgående "vandringsmotiv" bruges et tema fra hans store værk "Visby Orgelbok". Peter Møller var i øvrigt i nogle år organist ved kirken i Løgumkloster.

Vandringsmessen er bygget op omkring gudstjenestens gamle liturgiske led: Kyrie, Gloria, Benedictus og Agnus Dei.

Messens første del handler om menneskets vandring og den evige uro i mennesket, som er på vandring livet igennem med døden som rejsekammerat. Denne del afsluttes med Kyrie Eleison: "Herre forbarm dig over os".

Næste led er inkarnationen, Jesus Kristus, i hvem Gud kom til mennesket, og hans vandring her på jorden. Afsluttet med et Gloria, englenes sang julenat: "Ære være Gud i det høje".

Messen fortsætter med Jesu vandring til korsdøden på Golgatha og går herfra over i næste led, opstandelsen. Her fortalt med beretningen om de to apostle, der er på vandring til Emmaus og bliver mødt af den opstandne. I Lukasevangeliet kan man læse, at de først kendte ham, da de sammen sad ved bordet, og han "tog brødet, velsignede og brød det og gav dem det".

– Det er jo de samme ord, der gentages ved nadveren i kirken, så derfor indgår nadveren her som et naturligt led i messen, indrammet af Sanctus Benedictus: "Velsignet være ham, som kommer i Herrens navn", og Agnus Dei: "O du Guds lam", fortæller Holger Lissner. Efter nadveren sendes vi så ud af kirken på den videre vandring i livet.

Meditationerne læses af Karin og Holger Lissner. Øvrige medvirkende er organist Karen Lawrence og sangere fra Løgumkloster Cantori.

steens@kristeligt-dagblad.dk