Prøv avisen

Nye bibelskoler vinder frem

Discipelskoler hedder en ny slags kirkelige organisationer, som er ved at slå rod omkring danske menigheder

En ny type af bibelskoler for unge i 20'erne med fokus på elevernes personlige gudsforhold og praktiske erfaringer med kristendommen er ved at etablere sig i folkekirkelige miljøer i Danmark. Århus Valgmenighed har netop budt de første elever velkommen på skolen Annex, og Karslunde Strandkirke ved København er i gang med at forberede åbningen af en lignende skole til august.

Den lægger vægt på en helhedstænkning, hvor den kristne tro ikke bare er begreber og dogmatik, der skal læres med hovedet, men også er liv, der skal leves.

– Hvis en værdi kun eksisterer i teorien, eksisterer den slet ikke. Der må være en bevægelse fra teori til praksis. Derfor er det en væsentlig del af vores skole at arbejde med, hvordan vi kan leve den kristne tro, siger Merete Esmarch, stud. pæd. psyk. og leder af Annex i Århus.

Eleverne på Annex modtager kun undervisning et par dage om ugen og har derfor mulighed for at passe et deltidsarbejde eller studie ved siden af. Samtidig er skolen baseret på deltagelse i menighedslivet. Det er særligt på dette område, at den nye type skoler adskiller sig fra de traditionelle bibelskoler i Danmark, der tilbyder højskolelignende ophold med undervisning i fag med forbindelse til kristendommen og det kristne liv.

De nye skoler kalder sig også discipelskoler. Det handler om, at deltagerne gerne vil ligne deres forbillede, Jesus.

– Vi vil gerne lære elevernene her at tjene og dermed være en modkultur i kontrast til samfundet i dag. For os er det også en måde at lære en ny generation at være kirke på, siger Henrik Wessing, der er formand for bestyrelsen for den kommende skole i Karlslunde.

De nye discipelskoler skal netop ses i sammenhæng med en tendens, der blandt andet handler om at nedbryde skellet mellem præst og menighed, vurderer Mogens S. Mogensen, konsulent og ekstern lektor ved Københavns Universitet.

– Der gøres i disse år flere forsøg på at tænke menigheden ind i dagens samfund på. Det handler blandt andet om at genfinde den lutherske forståelse af, at vi alle er præster. Derfor må den enkelte kristne udrustes til at være et forbillede både i fodboldklubben og på arbejdspladsen – det er ikke nok, at præsten har gået 10 år på universitetet, siger Mogens S. Mogensen.

fodgaard@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere i artiklen, At lære Gud at kende - det er noget, vi gør sammen.