Prøv avisen

Nye boliger for 655 millioner kroner

BOLIGPAKKE: Der skal gang i rotationen på boligmarkedet, mener regeringen. Nøglen til løsningen er ældreboliger

Nu skal der bygges. Frygten for flaskehalse i byggebranchen og deraf følgende lønpres og inflation er lagt til side. Over de næste seks år vil regeringen støtte nybyggeriet med i alt 655 millioner kroner, som skal resultere i ca. 10.000 nye boliger. I går eftermiddag fremlagde by- og boligminister Lotte Bundsgaard (S) en boligpakke, der ikke kun indeholder mere nybyggeri, men som også har til formål at forbedre mobiliteten på boligmarkedet. Der skal både satses på blandede boligformer og flere byggegrunde. Et af de helt store problemer på det danske boligmarked i dag er ifølge Lotte Bundsgaard, at den såkaldte flyttekæde er gået i stå. Det svarer næsten til en trafikprop i boligmarkedet. Med regeringens boligpakke, mener Lotte Bundsgaard, at der igen vil komme gang i rotationen på boligmarkedet. Nøglen til løsningen er ældreboligerne. - Jeg vil sætte gang i flyttekæden igen ved at sikre, at der er nogle gode boliger, man som senior gerne vil flytte videre i. Vi skal jo ikke jage dem ud af deres hjem, men vi skal give dem et godt alternativ til det store hus, mange sidder i nu, f.eks. seniorbofællesskabet, pensionskasselejlighed eller en medejerbolig i den almene sektor. Hvis de kan få en bolig, der lige præcis passer til deres behov, så de gerne vil flytte videre, så kan vi få børnefamilierne ind i deres lidt større huse og få de unge ind i børnefamiliernes mindre lejligheder og så videre. På den måde kan vi få et boligmarked, hvor vi alle sammen har boliger, der passer til vores behov i stedet for, at vi sidder i boliger, der enten er for store eller for små, siger Lotte Bundsgaard. Der er ifølge Lotte Bundsgaard ikke nogen dramatisk eller generel boligmangel i Danmark. Boligmanglen knytter sig til bestemte regioner og aldersgrupper. - Der mangler boliger til seniorerne og til de studerende, og derfor vil vi også gerne bygge mange flere ungdomsboliger, siger hun. Ungdomsboliger I et forsøg på at løse boligproblemerne blandt de studerende introduceres med regeringens boligpakke en ny almen ungdomsboligform »Fælles 4'eren« organiseret som bofællesskaber. I pakken foreslås det, at der fastsættes en årlig kvote på 750 nye boligenheder for de kommende fem år fra 2002-2006. Byggeriet skal målrettes mod områder med størst behov - dvs. de store uddannelsesbyer. Samtidig vil regeringen gøre det lettere for studerende og unge børnefamilier i de større byer og hovedstadsregionen at træde ind på boligmarkedet gennem øget nybyggeri af leje- og andelsboliger. En anden nyskabelse, som bliver introduceret i den fremlagte boligpakke, er almene medejerboliger, som er en slags andelsboliger med et lavt indskud. For at gøre den almene boligmasse mere attraktiv for ressourcestærke familier introduceres en anden nyskabelse i boligpakken - den almene medejerbolig -, hvor beboerne betaler 20 procent af anskaffelsessummen som indskud og til gengæld får indflydelse på boligens indretning. Andelsboliger Desuden er det regeringens plan at hæve kvoten for andelsboliger fra 1000 til 1800 årligt for de kommende fem år. Støtten reduceres til gengæld samtidig fra 17 procent til 10 procent af anskaffelsessummen. Et andet væsentligt element i boligpakken er, at regeringen vil oprette byomdannelsesselskaber for at øge udbuddet af byggegrunde i særligt de større byområder ved byggemodning af ledige industri- og havnearealer. Også pensionskassebyggeriet ønsker regeringen at stimulere ved at fritage pensionskassernes lejeboligbyggeri for beskatning inden for en årlig ramme på 1 mia. kr. i perioden 2002-2004. I alt vurderer regeringen, at antallet af almene boliger, ungdomsboliger, lejeboliger og andelsboliger bliver forøget med ca. 10.000 boliger over de næste fem år, hvis den fremlagte boligpakke bliver realiseret. Statens samlede udgifter bliver på 209 mio. kr. i 2002 og i alt 655 mio. kr. over fem år. Boligministeren lægger vægt på, at den fremlagte boligpakke skal stimulere et bredt udbud af boliger. - Der findes mange forskellige boligbehov, og derfor er det vigtigt, at der også er mange forskellige måder, folk kan bo på, sagde Lotte Bundsgaard. Behersket modtagelse I byggebranchen hilser man regeringens udspil velkommen. Brancheorganisationen BYG tvivler dog på, at regeringens boligpakke afgørende kan lette presset på boligmarkedet i de større byer. - Det er tvivlsomt, om målet med 2000 ekstra boliger om året kan nås, siger adm. direktør i BYG, Jens Klarskov. - Statens udgifter på gennemsnitlig 65.500 kr. pr. bolig er for beskeden til, at udbuddet øges i det forventede omfang, mener han. /ritzau/