Prøv avisen

Nye fattige udfordrer kirkelige væresteder

Kirkens Korshærs varmestuer får i stigende grad henvendelser fra personer, som er hårdt ramt af kontanthjælpsstramningerne, der trådte i kraft 1. oktober. Allerede nu afviser Kirkens Korshær i Vejle nogle grupper, der henvender sig. Modelfoto Foto: Polfoto

Sidste måneds kontanthjælpsstramninger har allerede medført ekstra travlhed i Kirkens Korshærs varmestuer samt en udvidelse af målgruppen. Men hver gang vi tager nye opgaver ind, må vi vælge andre fra, siger korshærsleder

Nogle borgere opsiger deres lejligheder uden at have et sted at flytte hen. Andre ringer desperat for at drøfte deres kontanthjælpssag. Og en ny målgruppe melder sig i stigende grad på banen og beder om hjælp.

Sådan lyder nogle af svarene i en rundspørge, som Kirkens Korshær har lavet blandt lederne på den diakonale organisations arbejdssteder rundt om i landet. Rundspørgen handler om, hvordan de har oplevet den første måned, efter der den 1. oktober i år blev sat loft over støtten til kontanthjælpsmodtagere. Loftet sætter en øvre grænse for, hvor mange penge man på kontanthjælp kan få i eksempelvis boligstøtte og barselstillæg.

Beskæftigelsesministeriet har tidligere vurderet, at de nye kontanthjælpsregler rammer godt 33.000 danskere, og ud af 25 adspurgte korshærsledere fortæller 12, at de allerede nu mærker konsekvensen af reglerne. Dette drejer sig primært om ekstra travlhed i varmestuer og væresteder samt flere samtaler med frustrerede borgere, der ikke forstår brevene fra det offentlige.

I Vejle er korshærsleder Jens Lundsgaards største bekymring den nye gruppe, der som følge af kontanthjælpsstramningerne og tidligere politiske stramninger oftere og oftere søger hjælp hos organisationen: De nye fattige.

”Vi er ude på en glidebane, hvor vi oplever, at vores målgruppe udvides en lille smule, hver gang der strammes. Konsekvensen er, at pladsen på perronen i den nederste del af samfundet begynder at blive trang,” siger Jens Lundsgaard.

Allerede nu afviser Kirkens Korshær i Vejle nogle grupper, der henvender sig.

”Vi vil gerne hjælpe, men hver gang vi tager nye opgaver ind, må vi vælge andre fra. Vælger vi ikke, sker fravælgelsen alligevel. Vi er ikke et beskæftigelsesprojekt eller et cafeteria med billig mad, men et værested, når man har været gennem møllen og har mange andre problemer end fattigdom som misbrug og psykisk sygdom. Vi skal passe på, at de svageste borgere ikke trækker sig, fordi mere ressourcestærke brugere dukker op. Omvendt har vi også sagt nej til at tage nogle unge ind på vores varmestue, fordi vi ikke tror, de vil have godt af at blive en del af det miljø.”

Ifølge lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet Morten Ejrnæs er det ikke mærkeligt, at hjælpeorganisationer mærker konsekvensen af kontanthjælpsstramningerne efter kun en måned.

”Med stramningerne har man ramt en gruppe, som hidtil kun lige netop har kunnet klare sig og opretholde et familieliv ved at tilpasse deres udgifter deres støtte. Men nu mister disse i forvejen økonomisk trængte familier flere tusinde kroner i rådighedsbeløb. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at denne gruppe sjældent søger hjælp hos organisationer, men de her stramninger er så alvorlige, at mange for første gang vil se sig nødsagede til det. Derfor vil private hjælpeorganisationer se en gruppe, de ikke tidligere har været i kontakt med.”

På landsplan har Kirkens Korshær drøftet, hvordan de skal håndtere deres stadig større målgruppe, siger chef for Kirkens Korshær Helle Christiansen.

”Vi skal hele tiden sørge for at være der, hvor ingen andre er, og det er snart et bredt felt at være i. Vores traditionelle målgruppe – gadens folk – oplever også forringelser af deres muligheder, og da vores ressourcer ikke er uudtømmelige, må vi hele tiden vurdere, hvor vi bruger dem bedst,” siger hun og tilføjer, at organisationen er begyndt at henvise flere til sogne, kirker og præster.

I slutningen af denne måned har Kirkens Korshær deres første landsindsamling med fokus på fattigdom i Danmark.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Venstres socialordfører, Carl Holst, inden avisens deadline.