Prøv avisen

Nye kirkelukninger: Her er de 204 truede sogne

Efter kirkelukningerne i København mener kirkeministeren, at debatten bør fortsætte. For at illustrere behovet peger Manu Sareen (R) på, at der i Danmark er 200 kirker i sogne med under 200 folkekirkemedlemmer. Lerup Kirke i Nordjylland er en af dem. Her er 136 sognebørn. – Foto: Jens Nørgaard Larsen.

Jyder tager fat på debat om kirkelukninger efter kirkeministerens budskab om, at sogne med under 200 sognebørn skal overvejes lukket. 65 procent af de små sogne er nemlig jyske

Bigum Sogn i Viborg Stift har en kirke og 100 folkekirkemedlemmer, og det lille sogn har i noget tid haft udfordringer på grund af sin størrelse: Det er svært at skaffe personale og regelmæssige kirkegængere. Men sognet har dog et velfungerende forsamlingshus, og ved de seneste to valg har der ikke været problemer med at opstille et menighedsråd.

Jesper Hornstrup er præst i sognene Vammen, Lindum og Bigum Sogne, og han forudser kamp til stregen, hvis det skulle komme så vidt, at små sogne som hans skal lukkes. Bigum Sogn er nemlig blandt de 200, som kirkeminister Manu Sareen har sat på dagsordenen som lukningstruede, da han meldte ud, at det vil være relevant at se på fremtiden for mindst 200 sogne med under 200 medlemmer af folkekirken.

LÆS OGSÅ: Nye kirkelukninger bliver et langt slagsmål

Jeg er ret overbevist om, at man ikke uden sværdslag vil give sig til at lukke kirken. Det er en gammel middel-alderkirke med kirkegård, så det er et historisk mindesmærke. Man vil formentlig se det som et angreb på lokalsamfundet, siger Jesper Hornstrup.

Bigum Sogn er blot et blandt mange jyske sogne, der lever op til ministerens beskrivelse. En opgørelse, Kristeligt Dagblad har lavet, viser, at 131 af de i alt 204 sogne med under 200 folkekirkemedlemmer ligger i Jylland, svarende til 65 procent. Flest er der i kommunerne Thisted, Morsø, Skive, samt på Lolland i Østdanmark.

OVERBLIK: Her er landets 204 mindste sogne

Susan Aaen er provst i Salling Provsti og præst i to kirker med hver omkring 150 folkekirkemedlemmer. Ifølge hende er der masser af potentiale trods størrelsen.

Engang imellem kan menighedsrådene være lidt trætte af talgymnastik i stedet for et fokus på aktivitetsniveauet, siger hun og nævner, at fremmødet i små landkirker ofte ligger langt højere end i bykirker, hvis man ser på, hvor stor en procentdel af sognebørnene, der går i kirke. Hun opfordrer til at styrke kirkegangen:

Folk kan nu gøre det, at de går i kirke. Det er det allerbedste argument mod kirkelukninger. Men det er en kendt problematik i Salling, at her er gudstjenester for få mennesker, og der har været mulighed for at høre det wake-up-call i lang tid. Så jeg tror, man også nogle steder er indstillet på, at vi ikke kan blive ved med at holde alle kirker kørende og bruge dem lige meget, siger Susan Aaen.

LÆS OGSÅ: Menighedsråd bør se på fremtiden for deres egen kirke

Kirkefondets generalsekretær, Henrik Bundgaard Nielsen, peger på, at det grundlæggende ikke kun bør dreje sig om at lukke kirker, men om at se på fordelingen af folkekirkens ressourcer. Men hvis det i den proces kommer til at lukke kirker, er der forskel på hovedstaden og Jylland.

Mange landkirker har også en kirkegård, hvor de lokale gennem generationer har begravet deres kære. Det er der som regel ikke ved en bykirke, siger Henrik Bundgaard Nielsen, der mener, at det derfor muligvis kan blive en sværere proces at lukke en landkirke.

Han påpeger, at antallet af folkekirkemedlemmer ikke må stå alene i vurderingen. Det handler om den generelle aktivitet og opbakning omkring den lokale kirke. Det kirkelige liv i hele provstiet bør efter hans mening inddrages.

LÆS OGSÅ: Sareen: Jeg vil skabe tryghed til gavn for folkekirken

Birgitte Rosager Møldrup er sognepræst i Kollerup og Vindelev og tovholder for arbejdsgruppen Kirken på landet.

Kirken har på landet en voksende opgave. Dem, der bor i parcelhuskvarterer i forstæderne kalder slet ikke på samme opmærksomhed, som folk på landet, der i stigende grad er på overførselsindkomster, siger hun.